Sosyal Bilimler Enstitüsü

           

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Misyon ve Geniş Tabanlı Hedefler

 

 

Misyon Tanımı:

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın misyonu, öğrencileri, iş yaşamında geleceğin liderleri ve girişimcileri olma yolunda hazırlamaktır.    

 

 

 
 

Geniş Tabanlı Öğrenci Öğrenimi Hedefleri:

Misyonun gerçekleştirilebilmesi için İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı şunları amaçlamaktadır:

  • Kompleks iş fikirlerini sentezlemek amacıyla nicel ve nitel iş kavramları aracılığıyla, net ve doğru bir şekilde hem yazılı hem sözlü olarak etkin iletişim kurma becerilerini geliştirmek.

 

 
  • Bilgiyi yöneterek karmaşık yönetimsel durumları analiz edebilmek, karar alma sürecini geliştirmek ve rekabetçi ve değişken iş ortamlarındaki karar alma süreçlerinde eğitimlerden ve hayat deneyimlerinden faydalanmak.

 

 
  • Farklı takım üyeleriyle birlikte, yönetim ile ilgili kompleks, belirsiz ve alışılmadık problemlerin çözümü amacıyla stratejik karar alma süreçlerini iyileştirerek işletmenin işlevsel alanlarını uygulamak ve bir araya getirmek. 

 

 

Geniş Tabanlı Faaliyet Hedefleri:

Misyonun gerçekleştirilebilmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı şunları yapacaktır:

 

 
  • Çağdaş ve rekabetçi uluslararası iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun yapıda lisansüstü programlar düzenlemek ve sunmak.

 

 
  • Akademik kariyerlerinde kendilerini akademik araştırmaya adamış nitelikli akademik kadroya sahip olmak.

 

 
  • İş dünyasında etkin bir rol alma konusunda akıllı yönetim anlayışı geliştirmek.

 

 

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Kuruluş & Onay

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997 yılında özel ve kamu işletmelerinde rol alacak olan geleceğin liderlerini, yöneticilerini ve girişimcilerini eğitmek ve yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Resmi Gazete: 09.07.1997, Sayı: 23050

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (MBA), iş yaşamında geleceğin liderlerini ve girişimcilerini yetiştirmek amacıyla onaylanmıştır.

YÖK Onayı: 18.06.2003/13183

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme Yönetimi dalında Yüksek Lisans Diploması verilecektir.

Kazanılacak Derece Seviyesi

Yönetim üzerine İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programı. (Yüksek Lisans Derecesi).

Özel Kabul Koşulları

YÖK ve Çağ Üniversitesi Yönetmeliklerine göre başka bir yurt içi veya yurt dışındaki üniversitede yüksek lisans programına başlamış olan öğrenciler programa kabul için başvurabilir.

Lisans Üstü Programlar için Kabul Koşulları için bkz.:  

Çağ Kabul Koşulları hakkında Daha Fazla Bilgi

Daha Önceki Öğrenimin (Örgün ve Yaygın) Tanınmasına İlişkin Özel Düzenlemeler

Diğer üniversitelerde öğrenim görmüş öğrenciler Çağ Üniversitesi yüksek lisans programlarına geçiş yapabilir.

Diğer üniversitelerden, öğrencinin geçer not aldığı ve aynı içeriğe sahip dersler için muafiyet sağlanır.

Mezuniyet Koşulları ve Yönetmelikler

Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin çağdaş yönetim alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde liderlik, yöneticilik veya girişimcilik yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.

Örneklerle Mezunlarımızın Mesleki Profili

Programın mezunları kamu veya özel kuruluşlarda yönetici pozisyonunda çalışmak veya kendi işletmelerini kurma şansına sahiptir. Mezunların çoğu aile şirketlerinde çalışmaktadır, diğer bir kısmı ise farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde görev almaktadır.

Öğrenime Devam Olanakları

Mezunlar doktora programına başvurabilir.

Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme

Sınav yönetmelikleri her ders için ayrı belirlenmiştir. Ancak, genel olarak her ders için 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı ve dönem ödevi bulunmaktadır. Her bir derse ilişkin olarak sınav yönetmelikleri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili detaylar için Ders Programına bakınız.

Mezuniyet Koşulları

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile ilgili mezuniyet koşulları Çağ Üniversitesinin genel mezuniyet koşulları ve yönetmelikleri ile aynıdır. Müfredatta belirtilen derslerin tamamı en az DC - 1,50 - 60,00  harfi ile geçildiği ve ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olduğu takdirde,  İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Derecesinin kazanılması ilişkin yukarıda belirtilenlerin haricinde ek bir koşul bulunmamaktadır.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Program Başkanı

Doç. Dr. Murat GÜLMEZ  

mgulmez@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü
julideinozu@cag.edu.tr 
Tel: +90 324 6514800 
Faks: +90 324 6514811

 

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI (KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI)

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel şekilde iletişim kurabilecektir,

2. Farklı yönetimsel sorunlar karşısında modern yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanabilecektir,

3. Muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları ve organizasyonlardaki üretim konseptleri ve modelleri gibi işletme yönetimi işlevlerini gerçekleştirebilecek ve aralarındaki ilişkileri kurabilecektir,

4. Ekonomik şartların işletme üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilecektir ve bu şartlar ile başa çıkmayı sağlayacak uygun kararları verebilecektir,

5. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetim ve denetim gibi yönetim işlevlerini koordine edebilecektir,

6. Farklı iş ortamlarında etkin lider davranış biçimlerini sergileyebilecektir,

7. Uluslararası pazarlardaki trendleri takip edebilecek ve bunların yönetimsel kararlar üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecektir,

8. Çeşitli iş ortamlarında uygun motivasyon tekniklerini kullanabilecektir,

9. Organizasyonlarda uygun karar alma süreçlerini uygulayabilecektir.

 

 

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-500 Pazarlama Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
IFN-501 Finansal Yönetim Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-511 Dijital Pazarlama Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-540 Seminer / Dönem Projesi Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 0-0-0 08
Toplam 9 31
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ECO-501 Yönetim Ekonomisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-507 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
MAN-544 Çağdaş İşletmecilik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 07
MAN-559 Örgütsel Davranışta Güncel Konular Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
MAN-560 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
MAN-525 Seçmeli Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 18 45
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-597 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-598 Tez Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Bölüm Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-102 Mesleki İngilizce Seçmeli Dersler Seçmeli 0-0-0 07
MAN-502 İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 07
MAN-503 Satış Yönetimi Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 07
MAN-505 Türkiye Ekonomisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-508 Liderlik ve Örgütsel Davranış Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 07
IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
IFN-524 Finansal Piyasa Analizi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-536 İşletme Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
IRE-555 Küresel Siyasette Rusya Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-555 Afet Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-558 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 07
MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-578 Yönetim Muhasebesi Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 07
OSD-579 Uluslararası İlişkilerde Sürdürülebilir Kalkınma Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-582 Sanal Dünyalar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-584 Dünya Ekonomisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-590 İşletme Simulasyonu Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-591 Örgütsel Davranış Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-594 Beden Algısı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-595 İnovasyon ve Pazarlama Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-595 Kültürlerarası Psikoloji Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 78 210
MAN-102 Mesleki İngilizce

Bu ders öğrencilerin katılımını engelleyen olumsuz faktörleri en aza indirgemek ve öğrencilerin uluslararası iş alanlarında ve gerçek yaşamlarında kendilerini özgürce ifade etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders güncel ve gerekli iş İngilizcesi kelimelerini, yapılarını ve öğrencilerinin dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri için özgün makaleleri ve etkili sunum tekniklerini içerir. Öğrencilerin ingilizce dil bilgilerini geliştirerek, işletmenin değişik alanlarında kitap makale okumak, okuduğunu anlayarak tartışabilmek, bu konularla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve  işletme alanında etkili sunum becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


MAN-500 Pazarlama Yönetimi

Pazarlamanın tanımı; pazarlama felsefeleri; pazarlama ortamı; pazar bölümlendirme ve hedefleme; pazarlama araştırma ve bilgi sistemleri; tüketici davranışları; ürün fiyatı, dağıtım ve promosyon kararları, stratejik pazarlama planlaması, uygulama ve değerlendirme, seçilmiş uygulamalar, hizmet pazarlama, endüstriyel pazarlama, uluslararası pazarlama ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar için pazarlama konuları bu dersin başlıklarını oluşturmaktadır.


ECO-501 Yönetim Ekonomisi

Yönetim ekonomisinin niteliği ve kapsamı, Talep teorisi, Fiyat ve gelir esneklikleri, Tüketicinin seçimi teorisi, Üretim ve Maliyet analizi, Piyasa sayısı ve fiyatlama uygulamaları, Tam rekabet ve tekel piyasaları, Tekelci rekabet ve oligopol piyasaları, Piyasalara devlet müdahalesi, regulasyon ve antitröst politikalar. Risk analizi, Uzun dönem yatırım kararları.


IFN-501 Finansal Yönetim

Finansal Yönetim dersi, finans fonksiyonunun tanımı ve finansal analizin esaslarını inceler. Bu kapsamda; muhasebe-finans ilişkileri, finansal tablolar, finansal tablo analizleri, finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borca ve özsermayeye göre finansman kararları alınması ve son olarak kar dağıtım politikaları ve paranın zaman değeri konuları dersin ana başlıklarını oluşturmaktadır.


MAN-502 İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin evrimi; bir organizasyonda insan kaynaklarının rolü; insan kaynakları yönetimi/gelişiminin işlevleri; insan kaynakları yönetimi uygulaması (personelin işe alımı, idamesi, ödüllendirilmesi, gelişimi ve işten çıkarılması); insan kaynakları denetimi ve insan kaynakları yönetiminde gelecekte karşılaşılacak sorunlar bu dersin konularını oluşturur.


MAN-503 Satış Yönetimi

Kişisel satış; satış yönetiminde hedefler; pazar ve satış potansiyelleri; satış tahminleri; satış bütçelendirmesi; bölge planlama ve kapsamı; satış personeli için hedef ve kotalar; satış organizasyonu yapısı; satış personelinin işe alımı, eğitimi, ücretlendirilmesi, motivasyonu ve denetimi; satış yönetimi değerlendirmesi konuları ele alınmaktadır.


MAN-505 Türkiye Ekonomisi

Ders sırasında Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak; Cumhuriyet öncesi ve sonrası iktisadi gelişmelerin incelenmesi,  iktisat politikalarının uygulandığı dönemdeki iktisadi, siyasi ve sosyal koşulların anlaşılması  ve ilişkilendirilmesi, iktisadi krizlerin neden ve sonuçlarının değerlendirilmesi, küreselleşme ile Türkiye ekonomisi arasında ilişki kurulması ve geleceğe yönelik dersler çıkarılması.  Türkiye ekonomisini, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında; üretim, istihdam, fiyatlar, yatırımlar, kamu maliyesi, para politikası, dış ticaret,sektörel ilişkiler (tarım, sanayi, enerji, madencilik ve hizmetler) ve planlama yönlerinden ve iktisat politikaları/ analitik olarak inceleyerek bu günkü ve yakın gelecekteki iktisadi gelişmeleri anlamak.


MAN-507 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, planlama süreçlerini ve operasyonel süreçlerin iyileştirmesini yapmak isteyen bir kurumda var olması gereken tüm planlama süreçleri, işleyişleri, uygulanabilecek teknikler ve yenilikçi optimizasyon yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ve uygulamalar eşliğinde paylaşılacaktır. Bu derste öğrenci lojistik ve tedarik zincirinin uygulamada en çok kullanılan kavramlarını örneklerle  tekrar ettikten sonra Tedarik zinciri ve lojistik problemlerini tedarikçiler, üreticiler, taşıyıcılar, depolar, perakendeciler ve müşteriler bazında analiz ederek ve çözüm tekniklerini uygulama  becerisi geliştireceklerdir. Lojistik ve tedarik zincirine dair uygulamada “maliyet”,  “kalite” ve “zaman” bileşenlerinde optimumu yakalamayı amaçlar.


MAN-508 Liderlik ve Örgütsel Davranış

Bu derste, örgütsel davranış ve liderliğin anlamı ve kapsamı; liderlik kuramları ve türleri; örgütsel davranışın bireysel, örgütsel ve çevresel belirleyicileri; örgütsel liderlik ve davranış çalışmaları alanındaki başlıca konular ve güncel trendler gibi konular ele alınır.


IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi

Bu ders küresel ekonomik ilişkileri inceler. Ders kapsamında tartışılacak konular, ticaret ve korumacılık, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumların rolü ve performansı, çokuluslu şirketlerin önemi, AB ve NAFTA gibi bölgesel ekonomik entegrasyon çabaları ve Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni ekonomik aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu dersin amacı, iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini incelemektir. Öğrencilere uluslararası ekonomik sistemin yapısı ve bu yapı ile siyasal kurumların girdiği karmaşık etkileşim süreci hakkında teorik ve pratik bilgi verilecektir.


MAN-511 Dijital Pazarlama

Öğrencilerin, güncel dijital pazarlama trendleri hakkında teorik ve pratik becerilerinin gelişmesinin hedeflendiği bu derste; dijital pazarlama stratejileri, dijital pazarlama karması, dijital platformlarda pazarlama kampanyalarının hazırlanması ,dijital platformlarda pazarlama iletişimi ve küresel bazda kullanılan dijital pazarlama uygulamaları konularına kapsamlı olarak yer verilmektedir. Ayrıca dijital pazarlamanın gelişimi, günümüzdeki durumu, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri de derste ele alınacaktır.  Süregelen dijitalleşme çağında pazarlamanın temel bileşenleri yeniden şekillenerek teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu dersin amacı, öğrencilere dijital pazarlamanın temel kavramları, yöntemleri ve araçları hakkında bilgi sunarak, dijital pazarlama örneklerini analiz etme ve uygulama becerilerini  kazandırmaktır.  


IFN-524 Finansal Piyasa Analizi

MAN-532 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bu derste, öğrencilerin, bir araştırma sorusu ortaya çıkarmayı ve bir araştırma problemini tanımlamayı, araştırma desenini belirlemeyi, veri toplama araçlarını değerlendirmeyi, örnekleme çerçevesini tanımlamayı, veri analizi türlerini belirlemeyi, verileri uygun şekilde yorumlamayı ve bir araştırma raporu hazırlamayı içeren araştırma sürecini öğrenmeleri amaçlanır. Ek olarak, iletişim stratejilerinin geliştirilmesinde araştırmanın önemini anlamaları sağlanır. İletişim araştırması için kullanılan belirli yöntemlerin incelemesi yapılır. Odak grup ve derinlemesine görüşme, anket, içerik analizi, saha çalışması ve online araştırma gibi çeşitli yöntemlere odaklanan farklı kısımlar bulunur.


MAN-534 Üretim Yönetimi

Üretim sistemleri; girdiler, süreçler, çıktılar ve verimlilik; üretim sistemlerinin tasarımı; envanter yönetimi; çizelgeleme; güvenilirlik ve bakım; kalite kontrol; toplam kalite yönetimi konuları bu dersin başlıklarını oluşturmaktadır.


MAN-536 İşletme Yönetimi

İşletme yönetiminde çağdaş yaklaşımlar ve yönetimde durumsallık yaklaşımı, mükemmellik, amaç belirleme ve planlama yaklaşımları ile yetki ve sorumlulukların dağılımı, tanımı ve ilkeleri ve ölçütleri , işletmelerde matriks örgütlenme biçimi ve sorunları ve endüstrinin temel dinamikleri yanında rekabetçi ve birbirlerine bağımlı ve kompleks iş ortamlarında küresel zorluklar yüzleşebilen yenilikçi ve aynı zamanda da rekabetçi işletme yöneticiliğinin benimsenmesini esas alan konu ve uygulamalar yer almaktadır.


MAN-537 Dönem Projesi

Bu dersin amacı, öğrencilerin akademik araştırma becerilerini geliştirmektir. Öğrencilere, seçecekleri bir öğretim görevlisi, projelerini hazırlama süreçlerinde danışma amaçlı yardımcı olacaktır. Final projesinin hazırlanmasını takiben öğrenci tarafından sunumu gerçekleştirilecektir.


MAN-544 Çağdaş İşletmecilik

Ders kapsamında işletme yönetiminin temel ilkeleri; ulusal ve uluslar arası düzeyde ve çağdaş işletme kavramı ışığında ve güncel işletme fonksiyonları bağlamında incelenir. Bu ders, öğrencilere biçimsel örgütlerdeki çalışanları yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.


MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı

Bu ders dış ticaretin finansmanı amacıyla, dış işlemler mevzuatı ve dış ticarette kullanılan belgeler,uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri konularını içermektedir. Bu dersin amacı, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt içi ve yurt dışından kullanılan nakit (TL ve Döviz), gayri nakit ve ayni krediler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vermek ve finansman sağlama konusunda uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.


MAN-554 Seminer (Tezli): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar

Fakülte tarafından, programın mezun olmuş öğrencilerinden veya sektörden, devletten, iş ve akademi dünyasından davet edilen kişiler tarafından sunulacak seminerler aracılığıyla yönetimle ilgili konulara dair öğrencilerin bakış açılarını genişletmek ve farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.


IRE-555 Küresel Siyasette Rusya

Bu derste Rusya'nın yeni dış siyaset kavramları, 21. yüzyılda Rusya dış politikasının öncelikleri, Küresel bağlamda güvenlik sorununa Rusya'nın yaklaşımı ve Rusya’nın küresel siyasete etkileri incelenecektir. Rusya Federasyonunun küresel siyasette yeri ve rolü dünya çapında bir ilgi oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, Rusya’nın dünya sahnesinde oynadığı rol dikkate alınarak Rusya dış politikasının içeriğini ve bu politikanın dünya politikasını nasıl etkilediğini incelemektir.


OSD-555 Afet Yönetimi

MAN-556 Seminer (Tezsiz): İşletme Yönetiminde Örnek Olaylar

Fakülte tarafından, programın mezun olmuş öğrencilerinden veya sektörden, devletten, iş ve akademi dünyasından davet edilen kişiler tarafından sunulacak seminerler aracılığıyla yönetimle ilgili konulara dair öğrencilerin bakış açılarını genişletmek ve farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.


MAN-558 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Organizasyonların (hem kar amaçlı hem kar amacı gütmeyen) nasıl sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabileceği konusu ele alınır. İşletmenin işlevsel alanlarında gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen bilgi ve becerilerin bir araya getirilmesi konusu incelenir. Girişimin tamamına istinaden karar almayı ve strateji belirlemeyi sağlayan genel bir yönetim bakış açısı uygulama konusu ele alınır. Stratejik yönetim sürecinin ögelerinin işlenmesi; endüstri potansiyelini değerlendirmek amacıyla endüstri yapısının ve çevresel eğilimlerin analiz edilmesi; rekabet üstünlüğü yaratma potansiyelini ölçme amacıyla firmanın kaynaklarının değerlendirilmesi; ve internet ekonomisine giriş başlıkları da dersin içeriğine dahildir.


MAN-559 Örgütsel Davranışta Güncel Konular

Ders kapsamında öğrencilere kişilik ve iş değerler, motivasyon, gruplar ve takımlar, liderlik ve güç ve politika ile çatışma ve müzakere gibi konular ağırlıklı olmak üzere, örgütsel davranışın odak konuları üzerinde durulacaktır.  İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemenin, insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarı olduğunu ortaya koyarak, insanı anlamak ve onu pozitif olarak yönlendirmenin yollarını öğretmektir.  


MAN-560 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Ders, gerçek bir araştırma projesinin veri toplama ve analizi dâhil, bir pazarlama araştırmasındaki tüm aşamaları kapsayacaktır. Belirli bir problem için veri toplama ve yorumlama dâhil, nitel ve nicel çeşitli yöntemler uygulanacaktır. Araştırma sürecinde ortaya çıkacak etik sorunlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorun çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışır.  Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de üzerinde durulacak konular arasındadır.  İstatistiksel bir yazılım (SPSS) kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve dördüncü endüstri devrimi olarak da bilinen endüstri 4.0, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim sistemleri, büyük veri, modelleme ve simülasyon, akıllı fabrikalar. Bu dersin amacı, endüstrilerin ve endüstriyel süreçlere hakim olan paradigmaların her bir dönemde ne şekilde değiştiği hakkında öğrencileri bilgilendirmek, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.


MAN-578 Yönetim Muhasebesi

Bu ders, öğrencilere, özellikle üretim firmalarında geleneksel ve çağdaş teknikler kullanılarak, üretilen malların nasıl maliyetlendirildiğini ve fiyatlandırıldığını öğretmeyi amaçlar. Böylelikle öğrenciler, başta maliyet, fiyat ve kar ile ilgili gerekli ve uygun finansal bilgilere ulaşabilecekler ve akabinde şirket kararları sağlam ve gerçekçi bir temelde alınabilecektir.


MAN-579 Üretim Yönetimi ve Hizmet Yönetimi

Üretim yönetiminin kavram ve kuramlarını anımsamak, işletmenin diğer bölümleri olan stratejik plan, pazarlama ve finans alanları ile ilişkileri ve üretim sistemleri, yeni üretim teknolojileri kavramak. Toplam kalite yönetimi,  fabrika yerinin seçimi, kapasite planlaması, üretim planlaması, stok yönetimi ve planlaması, tedarik zinciri yönetimi, iş tasarımı, ergonomi konularına odaklanarak programı iş hayatına hazırlamak adına vaka çalışmaları ile desteklemek. Temel kavram ve kuramların hatırlatılması ve farklı türlü üretim ve hizmet faaliyetlerinin yönetim işlemlerinin esaslarının pratik hayatta uygulamasını öğrenmek ve bu işlemlerin yönetim problemlerinin analizinde kullanabilecek düzeye gelmek.


OSD-579 Uluslararası İlişkilerde Sürdürülebilir Kalkınma

Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir. İncelenen konular: İnsan ve Doğa İlişkişi, Çevre Sorunları, Çevre ve Büyüme, Çevre ve Ticaret, Geleneksek Kalkınma Anlayışı, Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Politik Ekoloji, Sürdürülebilirlik Kavramı, Ekonomi-Toplum-Çevre Üçgeni, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Doğanın Ekonomik Değeri, Türkiye’deki çevre hareketleri örnekleri şeklindedir.  Dersin amacı,  Öğrencilere çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için önerilen çözümleri anlatmak, kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel yönlerine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınmanın genel özelliklerini vurgulamaktır.


MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşterilerinizle gerçek ilişkiler kurabilmeniz onları tanıma oranınızla doğru orantılıdır. Tüketiciler,üreticiler, ve diğer insanlar ve örgütlerin ilişkileri önem taşımaktadır. Birçok işletmenin önem verdiği okta gerçek müşterilerin şirketin başarılarnda en önemli yere sahip olduğudur. Bu dersin sonunda öğrenciler müşterilerle daha iyi ve kalıcı ilişkiler geliştirmenin yollarını ve önemini öğrenirler. Stratejik, organizasyonel, ticari ve teknoloji yönlerini ele alarak, psikoloji perspektifi ile, teori ve uygulamayı birleştirerek Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni öğrencilerin tam olarak anlamalarına yardımcı olmaktır.


MAN-582 Sanal Dünyalar

MAN-584 Dünya Ekonomisi

MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme

 

Öğrenme ve öğretmenin ana kuramlarını, temel ilkelerini, türlerini, teknikerini, modellerini ve bu modelleri, teknikleri uygulama becerilerini öğretmek.

 


MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları

MAN-590 İşletme Simulasyonu

MAN-591 Örgütsel Davranış

İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları, personel seçme, eğitme ve değerlendirme, grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar, güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite, örgütsel çatışma, stres ve yönetim.


MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları

OSD-594 Beden Algısı

MAN-595 İnovasyon ve Pazarlama

OSD-595 Kültürlerarası Psikoloji

MAN-597 Tez

Bir projenin kapsamının tanımlanması ve araştırmanın yapılmasının yanı sıra sonuçların aktarılmasında kullanılabilecek farklı yöntemler ele alınır. Yüksek lisans tezi süreci; bir konu tanımlama ve problem tanımı oluşturma, ilgili literatürü tespit etme ve tarama, deneysel bir çalışma deseni oluşturma ve bu deseni veri toplama ve analizi, deneysel verinin analizi, kuramsal sonuç çıkarımı ve son olarak Yüksek Lisans tezi adı verilen raporu yazılı olarak oluşturmak suretiyle uygulama, aşamalarından meydana gelir.


MAN-598 Tez

Bir projenin kapsamının tanımlanması ve araştırmanın yapılmasının yanı sıra sonuçların aktarılmasında kullanılabilecek farklı yöntemler ele alınır. Yüksek lisans tezi süreci; bir konu tanımlama ve problem tanımı oluşturma, ilgili literatürü tespit etme ve tarama, deneysel bir çalışma deseni oluşturma ve bu deseni veri toplama ve analizi, deneysel verinin analizi, kuramsal sonuç çıkarımı ve son olarak Yüksek Lisans tezi adı verilen raporu yazılı olarak oluşturmak suretiyle uygulama, aşamalarından meydana gelir.


İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  Geniş Tabanlı Öğrenci Öğrenme Hedefleri
MBA"
Derslere ve Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktılarına İlişkin Matris 1. Kompleks iş fikirlerini sentezlemek amacıyla nicel ve nitel iş kavramlar aracılığıyla net ve doğru bir şekilde hem yazılı hem sözlü olarak etkin iletişim kurma becerilerini geliştirmek. 2. Bilgiyi yöneterek karmaşık yönetimsel durumları analiz edebilmek, karar alma sürecini geliştirmek ve rekabetçi ve değişken iş ortamlarındaki karar alma süreçlerinde eğitimlerden ve hayat deneyimlerinden faydalanmak. 3. Farklı takım üyeleriyle birlikte, yönetim ile ilgili kompleks, belirsiz ve alışılmadık problemlerin çözümü amacıyla stratejik karar alma süreçlerini iyileştirerek işletmenin işlevsel alanlarını uygulamak ve bir araya getirmek.  
MBA Düzeyinde TEMEL ÖĞRENİM ÇIKTILARI İletişim Analiz Araçları Bilgi Çevre Bilgi Liderlik Temel İşletme Takım Çalışması Eleştirel Düşünme
“IACBE" Etkili iş profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu gelişmiş iletişim ve işbirliği becerilerini göstermek. İşle ilgili kararlar verirken karmaşık verileri çok yönlü analiz etmek. Araştırma ve teoriyi işle ilgili karmaşık sorunları çözerken bir arada kullanmak. İşin yasal, sosyal, ekonomik ve küresel boyutlarını değerlendirmek. Araştırma ve teoriyi işle ilgili karmaşık sorunları çözerken bir arada kullanmak. Önemli bir değişiklik yaparken liderlik ve stratejik yönetim becerilerini analiz etmek. İşle ilgili kararlar verirken karmaşık verileri çok yönlü analiz etmek. Takım olarak kurumsal hedeflere ulaşmada etkin katkı sağlamak. Teori ve uygulamayı karmaşık sorunların çözümüne dahil etmek.
İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları 1.  Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel şekilde iletişim kurabilecektir, 2. Farklı yönetimsel sorunlar karşısında modern yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanabilecektir, 3. Muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları ve organizasyonlardaki üretim konseptleri ve modelleri gibi işletme yönetimi işlevlerini gerçekleştirebilecek ve aralarındaki ilişkileri kurabilecektir 4. Ekonomik şartların işletme üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilecektir ve bu şartlar ile başa çıkmayı sağlayacak uygun kararları verebilecektir, 5. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetim ve denetim gibi yönetim işlevlerini koordine edebilecektir, Farklı iş ortamlarında etkin lider davranış biçimlerini sergileyebilecektir, 7. Uluslararası pazarlardaki trendleri takip edebilecek ve bunların yönetimsel kararlar üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecektir, 8. Çeşitli iş ortamlarında uygun motivasyon tekniklerini kullanabilecektir, 9. Organizasyonlarda uygun karar alma süreçlerini uygulayabilecektir,
(“PÇ: Program Çıktıları”)
Ders Adı  PÇ1  PÇ2  PÇ3  PÇ4  PÇ5  PÇ6  PÇ7  PÇ8  PÇ9 
Birinci Yıl/Birinci Dönem
IFN-501 Finansal Yönetim      x x x   x   x
MAN-533 Seminer  x x x x x        
MAN-536 İşletme Yönetimi  x x x x     x   x
MAN-537 Proje    x x x x       x
Birinci Yıl/İkinci Dönem
MAN-500 Pazarlama Yönetimi     x x   x   x  
MAN-534 Üretim Yönetimi   x x       x x x
MAN-532 Araştırma Yöntem ve Teknikleri      x x x        
İkinci Yıl/Üçüncü Dönem
MAN 597 Tez     x x x x x x x
İkinci Yıl/Dördüncü Dönem
MAN-598 Tez     x x x x x x x
Seçmeli Dersler
MAN-503 Satış Yönetimi x x   x     x x x
MAN-508 Liderlik ve Örgütsel Davranış x         x x x x
MAN-502 İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi      x x   x      
MAN-558 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası  x         x   x x
MAN-525 İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları          x x x   x x   x x
MAN-578 Yönetim Muhasebesi    x x         x x
Program yetkinliğiyle ilgili ders sayısı / 40 6 7 12 10 7 7 7 9 11
Program yetkinliğiyle ilgili ders yüzdesi 40% 46% 80% 67% 46% 46% 46% 60% 73%
Likert Ölçeği 5 4 3            
                     
                     

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

 

TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSLER

 

 

Kod

Ders Adı

Temel Öğrenme Çıktıları

 

 

İletişim

 

İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

1. Farklı iş ortamlarında etkili ve profesyonel şekilde iletişim kurabilecektir,

Ders Adı 

 

PÇ1 

AKTS

MAN-533

Seminer

X

7

MAN-537 Dönem Projesi x 7

MAN-536

İşletme Yönetimi

X

8

MAN-503

Satış Yönetimi

X

7

MAN-508

Liderlik ve Örgütsel Davranış

X

7

MAN-525

İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları

X

7

MAN-558

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

42%

 

 

Analiz Araçları

 

İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

2. Farklı yönetimsel sorunlar karşısında modern yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanabilecektir,

 

Ders Adı 

 

PÇ2 

AKTS

MAN-533

Seminer

X

7

MAN-537

Proje

X

7

MAN-503

Satış Yönetimi

X

7

MAN-536

İşletme Yönetimi

X

8

MAN-534

Üretim Yönetimi

X

7

MAN-525

İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları

X

7

MAN-578

Yönetim Muhasebesi

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

42%

 

 

Bilgi

 

İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

3. Muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, insan kaynakları ve organizasyonlardaki üretim konseptleri ve modelleri gibi işletme yönetimi işlevlerini gerçekleştirebilecek ve aralarındaki ilişkileri kurabilecektir,

 

Ders Adı 

 

PÇ3 

AKTS

IFN-501

Finansal Yönetim

X

8

MAN-533

Seminer

X

7

MAN-536

İşletme Yönetimi

X

8

MAN-537

Proje

X

7

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

7

MAN-534

Üretim Yönetimi

X

8

MAN-532

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

X

8

MAN-598

Tez

X

30

MAN-502

İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi

X

7

MAN-525

İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları

X

7

MAN-578

Yönetim Muhasebesi

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

86%

 

 

Çevre

 

İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

4.  Ekonomik şartların işletme üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilecektir ve bu şartlar ile başa çıkmayı sağlayacak uygun kararları verebilecektir,

 

Ders Adı 

 

PÇ4 

AKTS

IFN-501

Finansal Yönetim

X

8

MAN-533

Seminer

X

7

MAN-536

İşletme Yönetimi

X

8

MAN-537

Proje

X

7

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

7

MAN-532

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

X

8

MAN-598

Tez

X

30

MAN-503

Satış Yönetimi

X

7

MAN-502

İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

74%

 

 

Bilgi

 

İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

5. Farklı iş ortamlarında planlama, organizasyon, yönetim ve denetim gibi yönetim işlevlerini koordine edebilecektir,

Ders Adı 

 

PÇ5 

AKTS

IFN-501

Finansal Yönetim

X

8

MAN-533

Seminer

X

7

MAN-537

Dönem Projesi

X

7

MAN-532

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

X

8

MAN-598

Tez

X

7

MAN-525

İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

37%

 

 

Liderliği

 

İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

6. Farklı iş ortamlarında etkin lider davranış biçimlerini sergileyebilecektir,

 

Ders Adı 

 

PÇ6 

AKTS

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

7

MAN-536 İşletme Yönetimi x 8

MAN-598

Tez

X

30

MAN-508

Liderlik ve Örgütsel Davranış

X

7

MAN-502

İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi

X

7

MAN-525

İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları

X

7

MAN-558

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

60%

 

 

Temel İşletme

 

İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

7. Uluslararası pazarlardaki trendleri takip edebilecek ve bunların yönetimsel kararlar üzerindeki potansiyel etkilerini analiz edebilecektir,

Ders Adı 

 

PO7 

AKTS

IFN-501

Finansal Yönetim

X

8

MAN-503

Satış Yönetimi

X

7

MAN-536

İşletme Yönetimi

X

8

MAN-534

Üretim Yönetimi

X

8

MAN-598

Tez

X

30

MAN-508

Liderlik ve Örgütsel Davranış

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

57%

 

 

Takım Çalışması

 

İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

8. Çeşitli iş ortamlarında uygun motivasyon tekniklerini kullanabilecektir,

Ders Adı 

 

PÇ8 

AKTS

MAN-503

Satış Yönetimi

X

7

MAN-536 İşletme Yönetimi x 8

MAN-500

Pazarlama Yönetimi

X

7

MAN-525

İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları

X

7

MAN-534

Üretim Yönetimi

X

8

MAN-598

Tez

X

30

MAN-508

Liderlik ve Örgütsel Davranış

X

7

MAN-558

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

X

7

MAN-578

Yönetim Muhasebesi

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

73%

 

 

Eleştirel Düşünme

 

İşletme Yüksek Lisans Programı Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

9. Organizasyonlarda uygun karar alma süreçlerini uygulayabilecektir,

Ders Adı 

 

PÇ9 

AKTS

IFN-501

Finansal Yönetim

X

8

MAN-503

Satış Yönetimi

X

7

MAN-536

İşletme Yönetimi

X

8

MAN-525

İşletmelerde İnsan ve Grup Davranışları

X

7

MAN-534

Üretim Yönetimi

X

8

MAN-532

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

X

8

MAN-598

Tez

X

30

MAN-508

Liderlik ve Örgütsel Davranış

X

7

MAN-558

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

X

7

MAN-578

Yönetim Muhasebesi

X

7

Yüzde (AKTS Toplam / 120)

 

81%

Likert Ölçeği

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Uluslararası İşletmecilik Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 

 

 X

 X

 X

 

   

 

 

3. İşletme problemlerini saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

4. Organizasyon yapısı içinde en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir

 

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 X

 

 X

 X

 

   

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

6. Ekonomik gelişmelerin işletme üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en etkin uygulama kararlarını alabilir 

5.Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.

 

 

 

 

1. Farklı urumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur. 

8. Finansal tabloları analiz ederek işletmenin finansal durumunu değerlendirebilir

 

2. İşletmenin değişik departmanlarında değişik ortamlar için motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

 9. Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve işletme üzerindeki ekilerini değerlendirir

 

7. Çağdaş insan kaynakları yönetimi kavramı tekniklerini geliştirip uygulayabilir 

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 X

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 X

 

 X

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 X

 

X

 X

 X

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

X

 

 

   

 X

 

 

 
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-500 Pazarlama Yönetimi 3-0-3 07
IFN-501 Finansal Yönetim 3-0-3 08
MAN-507 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3-0-3 07
MAN-560 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3-0-3 08
MAN-597 Tez 0-0-0 30
MAN-598 Tez 0-0-0 30
MAN-540 Seminer / Dönem Projesi 0-0-0 08
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ECO-501 Yönetim Ekonomisi 3-0-3 08
MAN-502 İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi 3-0-3 07
MAN-503 Satış Yönetimi 3-0-3 07
MAN-508 Liderlik ve Örgütsel Davranış 3-0-3 07
MAN-544 Çağdaş İşletmecilik 3-0-3 07
MAN-558 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 3-0-3 07
MAN-559 Örgütsel Davranışta Güncel Konular 3-0-3 08
MAN-578 Yönetim Muhasebesi 3-0-3 07
MAN-525 Seçmeli 3-0-3 07
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
MAN-102 Mesleki İngilizce 0-0-0 07
MAN-505 Türkiye Ekonomisi 3-0-3 08
IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi 3-0-3 08
MAN-511 Dijital Pazarlama 3-0-3 08
IFN-524 Finansal Piyasa Analizi 3-0-3 08
MAN-536 İşletme Yönetimi 3-0-3 08
MAN-549 Dış Ticaret Finansmanı 3-0-3 08
IRE-555 Küresel Siyasette Rusya 3-0-3 08
OSD-555 Afet Yönetimi 3-0-3 08
MAN-571 Endüstri 4.0 Uygulamaları 3-0-3 08
OSD-579 Uluslararası İlişkilerde Sürdürülebilir Kalkınma 3-0-3 08
MAN-580 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3-0-3 08
MAN-582 Sanal Dünyalar 3-0-3 08
MAN-584 Dünya Ekonomisi 3-0-3 08
MAN-586 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk 3-0-3 08
PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme 3-0-3 08
MAN-589 Gönüllülük Çalışmaları 3-0-3 08
MAN-590 İşletme Simulasyonu 3-0-3 08
MAN-591 Örgütsel Davranış 3-0-3 08
MAN-593 İşletmelerde BIG DATA Uygulamaları 3-0-3 08
OSD-594 Beden Algısı 3-0-3 08
MAN-595 İnovasyon ve Pazarlama 3-0-3 08
OSD-595 Kültürlerarası Psikoloji 3-0-3 08
MAN-525 Seçmeli 3-0-3 08