Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Geniş Tabanlı Öğrenci Öğrenme Hedefleri

Derslere ve Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktılarına İlişkin Matris

1. Kompleks iş fikirlerini sentezlemek amacıyla nicel ve nitel iş kavramlar aracılığıyla net ve doğru bir şekilde hem yazılı hem sözlü olarak etkin iletişim kurma becerilerini geliştirmek.

2. Bilgiyi yöneterek karmaşık yönetimsel durumları analiz edebilmek, karar alma sürecini geliştirmek ve rekabetçi ve değişken iş ortamlarındaki karar alma süreçlerinde eğitimlerden ve hayat deneyimlerinden faydalanmak.

3. Farklı takım üyeleriyle birlikte, yönetim ile ilgili kompleks, belirsiz ve alışılmadık problemlerin çözümü amacıyla stratejik karar alma süreçlerini iyileştirerek işletmenin işlevsel alanlarını uygulamak ve bir araya getirmek.  

TEMEL ÖĞRENİM ÇIKTILARI

İletişim

Analiz Araçları

Bilgi

Çevre

Bilgi

Liderlik

Temel İşletme

Takım Çalışması

Eleştirel Düşünme

“IACBE"

Etkili iş profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu gelişmiş iletişim ve işbirliği becerilerini göstermek.

İşle ilgili kararlar verirken karmaşık verileri çok yönlü analiz etmek.

Araştırma ve teoriyi işle ilgili karmaşık sorunları çözerken bir arada kullanmak.

İşin yasal, sosyal, ekonomik ve küresel boyutlarını değerlendirmek.

Araştırma ve teoriyi işle ilgili karmaşık sorunları çözerken bir arada kullanmak.

Önemli bir değişiklik yaparken liderlik ve stratejik yönetim becerilerini analiz etmek.

İşle ilgili kararlar verirken karmaşık verileri çok yönlü analiz etmek.

Takım olarak kurumsal hedeflere ulaşmada etkin katkı sağlamak.

Teori ve uygulamayı karmaşık sorunların çözümüne dahil etmek.

Hedeflenen Öğrenci Öğrenme Çıktıları

1.  Hastanelerde farklı durumlarda farklı liderlik tarzlarını uygulayabilme becerisine sahip olur.

2.  Hastanelerin değişik departmanlarında, değişik ortamlar için, motivasyon ihtiyaçlarını belirleyerek en uygun motivasyon tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

3. Hastanelerdeki problemleri saptayıp, analiz edip, çözüm yöntemleri geliştirebilir.

4. Organizasyon yapısı içinde, en uygun karar verme süreçlerini geliştirip uygulayabilir.

5. Farklı yönetsel sorunlara en uygun çağdaş yönetim kavram ve tekniklerini uygulayabilir.

6. Ekonomik gelişmelerin hastaneler üzerindeki muhtemel etkilerini anlar, analiz eder ve bu durumlara en uygun kararları alabilir

7. Çağdaş İnsan kaynakları yönetim kavram ve tekniklerini geliştirip uygulayabilir.

8. Finansal tabloları analiz ederek hastanelerin finansal durumunu değerlendirebilir.

9. Hastaneler ile ilgili Uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izler ve hastane üzerindeki etkilerini değerlendirir.

(“PÇ: Program Çıktıları”)

Ders Adı 

PÇ1 

PÇ2 

PÇ3 

PÇ4 

PÇ5 

PÇ6 

PÇ7 

PÇ8 

PÇ9 

Birinci Yıl/Birinci Dönem

SKY 519

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

 

 

x

x

x

 

x

 

x

SKY 530

Sağlık Kurumlarında Pazarlama

x

x

x

x

x

 

 

 

 

SKY 523

Seminer

x

x

x

x

 

 

x

 

x

SKY 525

Dönem Projesi

 

x

x

x

x

 

 

 

x

Birinci Yıl/İkinci Dönem

SKY 539

Epidemiyoloji

 

 

x

x

 

x

 

x

 

SKY 534

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 

 

x

x

x

 

 

 

 

SKY 523

Seminer

x

x

x

x

 

 

x

 

x

SKY 525

Dönem Projesi

 

x

x

x

x

 

 

 

x

İkinci Yıl/Üçüncü Dönem

SKI 597

Tez

 

 

x

x

x

x

x

x

x

İkinci Yıl/Dördüncü Dönem

SKY 598

Tez

 

 

x

x

x

x

x

x

x

Seçmeli Dersler

SKY 514

Sağlık Kurumlarında Finanasal Yönetim

x

x

 

x

 

 

x

x

x

SKY 521

İşletmeler İçin Temel İktisat Bilgisi

x

 

 

 

 

x

x

x

x

SKY 541

Temel İşletmecilik Bilgisi

 

 

x

x

 

x

 

 

 

SKY 532

Sağlıkta Muhasebe Yönetimi

 

x

x

 

 

 

 

x

x

SKY 559

Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yönetim Teknikleri

x

x

x

 

x

x

 

x

x

SKY 560

Liderlik ve Örgütsel Davranış

x

x

x

 

x

x

 

x

x

SKY 579

Üretim Yönetimi ve Hizmet Yönetimi

 

 

x

x

x

 

x

 

x

SKY 517

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi

x

x

 

x

 

 

x

x

x

SKY 527

Sağlık Hukuku ve Etik

x

x

x

x

SKY 516

Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Süreci

 

 

x

x

x

 

x

 

x

SKY 505

Sağlık Sektöründe Girişimcilik

x

x

x

x

SKY 501

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

 

 

x

x

x

 

x

 

x

SKY 511

Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Etik

x

x

x

x

SKY 512

Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi

 

 

x

x

x

 

x

 

x

SKY 507

Sağlık Turizmi

x

x

x

x

SKY 500

Sağlık Ekonomisi

x

x

x

x

SKY 506

Sağlık Sigortacılığı

x

x

x

x

Program yetkinliğiyle ilgili ders sayısı / 40

6

7

12

10

7

7

7

9

11

Program yetkinliğiyle ilgili ders yüzdesi

40%

46%

80%

67%

46%

46%

46%

60%

73%

Likert Ölçeği

5

4

3