Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Altyapı Planlama ve Koordinasyon

Üniversitemiz bilişim kaynaklarının doğru şekilde tahsis edilmesi ve mevcut ihtiyaçların tespit edilerek, teknoloji kapasite planlaması ile geleceğe yönelik altyapı uygulamalarının tasarlanması, üst yönetime sunulması, tedarikçi firmalarla görüşülmesi ve satın alma sürecinin tamamlanması işlemleridir.