Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon

Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında verilen Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku ve Uluslararası Hukuk derslerinin temel amacı; bu hukuk dallarının, temel kavram, kurumları, aşamaları ve teorileri ile ilgili yargısal içtihatları öğretmek ve bunları pratikte kullanabilmeyi sağlamak, bunun sonucu Üniversitenin ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonu ile uyumlu olarak eğitim vermektir. Özellikle, kamu hukuku programına katılan öğrenciler; alacakları kaliteli eğitim ve öğretim ile evrensel hukuk normlarına ve uluslararası hukukun genel ilkelerine sahip, araştırmacı, özgür düşünen ve karar veren hukuk insanı olacaklardır. Bu bağlamda, bu dersleri başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler; yüksek lisans eğitimi aldıkları kamu hukuku ve alt dallarında, yetkin ve yeterli olacaklar ve böylece, özellikle değişik ülkelerin ukukları ile entegre olabilmeyi başaracaklardır.

 

Vizyon

Misyonda belirtilen amaç ve konularda, işbirliği içinde bulunduğumuz Hardin-Simmons University–ABD, Mannheim Berufsakademie, University of North Alabama–ABD, The Euro-Mediterranean University–Slovenya, Concord University–ABD, Epoka University–Arnavutluk, Fuyang Normal University–Çin, Tianjin Normal University–Çin, Qinghai Normal University–Çin gibi çok sayıdaki üniversitelerin oluşturduğu toplumda kendisini kanıtlamak ve yerini almaktır.