KALİTE

 

Kalite Politikası

 

 

Çağ Üniversitesi’nin Kalite Politikası

 

Ø  Uluslararasılaşma düzeyini arttırmak,

Ø  Öğrenci başarı ve memnuniyetini temel alarak öğrenci merkezli ve başarı odaklı olmak;

Ø  Araştırma merkezlerini etkin kılarak bölgesel, ulusal ve uluslararası gereksinimlere yönelik araştırmalara yoğunlaşmak;

Ø  Bölgesel ihtiyaçlara yönelik etkinlikleri öncelik olarak benimseyip sosyal sorumluluk anlayışı ile toplumun yaşam kalitesini arttıran çalışmalar yapmak;

Ø  Duyarlı bir yönetim anlayışı ile öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve destekleyici ortamlar sağlamaktır.