Öğrenci İşleri Müdürlüğü

İletişim

Öğrenci İşleri Müdürü 

Adı Soyadı: Hatice ZEYBEK SAYIN
Birimi: ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi: Öğrenci İşleri Müdürü
Mail Adresi: zeybeksayin@cag.edu.tr

Öğrenci İşleri Memuru

  Adı Soyadı: Melda AKDAĞ
Birimi: ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi: Öğrenci İşleri Memuru
Mail Adresi: meldaakdag@cag.edu.tr

Öğrenci İşleri Memuru

 

Adı Soyadı: Arzu ŞİMŞEK
Birimi: ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi: Öğrenci İşleri Memuru
Mail Adresi: arzusimsek@cag.edu.tr

GENEL BİLGİ

            Öğrenci İşleri Müdürlüğü, üniversitemizin öğrenci işlemlerinin merkezi olarak yürütülmesini sağlamaktadır. Kampüste bulunan; üç fakülte, bir enstitü, bir yüksekokul ve hazırlık okulunun bazı işlemlerini gerçekleştirmektedir.

            Öğrencilerin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerinden mezuniyet ve mezuniyet sonrası işlemlerine kadar geçen aşamalarda;

 

 •      Yeni öğrencilerin kayıt işlemlerinin takibi,
 •       Dönem kaydının yenilenmesi ve ders kayıt işlemlerinin takibi,
 •       Askerlik tecil işlemleri, 
 •       Kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar, 
 •       Sınav sonuçlarının takibi, 
 •       Mezuniyet işlemleri,
 •       İstatistiksel bilgilerin hazırlanması, 
 •       Merkezi yerleştirmede adayları bilgilendirme,
 •       Yatay-dikey geçiş ve yabancı uyruklu öğrenci başvurularının kabulü ve bu konularda bilgi verilmesi, 
 •       Öğrenci otomasyon giriş işlemleri ve verilerin saklanması, 
 •       Yüksek Öğretim Kurulu Mevzuatı’na uygun yönetmelik,yönerge ve tüzükleri doğru bir şekilde iletmek.

                Müdürlüğümüz sorumluluğu altında gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerin hızlı ve doğru biçimde yapılması sorumluluğumuz gereklerindendir.  

                 Müdürlüğümüzden; Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri konularında akademik ve idari konularda, adaylar ve öğrenciler bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti alırlar. Öğrenci İşleri Müdürlüğü, öğrencilerimize üniversitede uygulanan ders geçme sistemi, yürürlükte olan yönetmelikler, kayıt işlemleri veya diğer idari konularda da rehberlik etmektedir.

                 Öğrencilerimize ve mezunlarımıza başarılar dileriz. Onlarla gurur duyuyoruz.