Engelli Öğrenci Birimi

Akademik veya sosyal alanlarda eğitim ve öğretim hayatınızı engelleyen, kalıcı veya geçici nedenlerle engellilik durumlarındaki öğrenciler birimimizin hizmetlerinden yararlanabilir.

 • Kronik hastalık
 • Geçici yetersizlikler
 • Fiziksel engel
 • İşitsel engel
 • Konuşma / dil bozuklukları
 • Öğrenme güçlükleri
 • Görme engeli
 • Psikiyatrik / psikolojik sorunlar
 • Zihinsel engel
 • Gelişimsel problemler
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Diğer