Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

AÇIK ERİŞİM VERİTABANI

 

 

İÇERİK

 

DAOB-Direktory of Access book DOAB veri tabanı 76 yayıncıdan 2.256 adet Açık erişim E-kitap veritabanıdır.
DOAJ: Directory of Open Access Journals Directory of Open Access Journals (DOAJ) kör hakemlik sistemini uygulayan, intihali önleyici mekanizmalara sahip, açık erişim imkanı sağlayan kaliteli akademik dergileri isim ve içerik olarak listeleyen bir dizindir.
E-Books Directory E-Kitap Dizini , internetin her yerinde bulunan, ücretsiz olarak erişilebilen e-kitaplara, belgelere ve ders notlarına bağlantıların her geçen gün büyüyen bir listesidir. Kendi e-kitaplarınızı gönderebilir veya karşılaştığınız diğer kaynakları ekleyebilirsiniz. 709 kategoride tam 10676 ücretsiz e-kitap bulunmaktadır.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1995 yılından günümüze olan Türkiye Makaleler Bibliyografyası ile 1923 - 1999 yıllarını kapsayan Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası ver'tabanlari yapılan ayrıntılı bir çalışma sonucunda tek bir arayüzden taranabilir hale getirilmiş olup, araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Bilindiği üzere bibliyografyalar kullanıcının asıl kaynağa ulaşmasında rehberlik eden yöneltici dizinlerdir. 1952 yılından itibaren basılı olarak yayımlanan Türkiye Makaleler Bibliyografyası, 1995 yılından itibaren internet ortamında yayınlanmaya başlanmıştır. Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nın hazırlanma amacı; bilimsel ve kültürel nitelikli dergiler ile çeşitli bilimsel toplantılar sonunda yayınlanan bildiri kitapları içinde yer alan seçilmiş makalelerin bibliyografik kayıtlarına erişimi sağlamaktır.

JSTOR'da Açık Erişimli Kitaplar Açık Erişim e-kitapları JSTOR'da kütüphaneler veya kullanıcılar için ücretsiz olarak mevcuttur. University of California Press, University of Michigan Press ve RAND Corporation gibi saygın matbaalardan şu anda 7.000'den fazla kitap alınabiliyor. Açık Erişim başlıkları, popüler JSTOR platformumuzdaki dergiler ve birincil kaynaklarla çapraz aranabilir, bu da kullanımlarını ve etkilerini artırır. Bugün JSTOR'daki 90.000'den fazla e-kitabın tümü için yaptığımız gibi, bölüm düzeyinde keşif sağlıyoruz
DİJİTAL VERİMLİLİK KÜTÜPHANESİ Dijital Verimlilik Kütüphanesi; verimlilikle ilgili süresiz yayınlar, Anahtar Dergisi, Verimlilik Dergisi ve Etki Analizi Raporları’ndan oluşmaktadır.
İSLAM - TÜRK TARİH, EDEBİYAT, KÜLTÜR VE SANAT MAKALELERİ VERİ TABANI

Veri tabanında hâlihazırda 52.500 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 18.500 makalenin tam metin PDF’leri bulunmaktadır. Makale PDF'lerinin veri tabanımızda açılmasına izin veren başta müellifleri olmak üzere yazı işleri sorumluları, editör ve yayıncılar ile ilgili kurumlara teşekkür ederiz.

 

BİYOGRAFYALAR Biyografi ya da yaşam öyküsü, bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan bir edebiyat türüdür.  Biyografiler eğitim, iş, ilişkiler ve ölüm gibi temel olayları içerir.