Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Network Yönetim

Network yönetim üniversitemizin ağ altyapısının kurulmasını, işletilmesini, mevcut ağ sisteminin yönetimini, denetimini yapar ve ağın geleceği ile ilgili projeler üretir. Kullanıcılara internet imkânı verilmesi için gerekli altyapı, donanım, yazılım ve bilgi desteği sağlar. Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı tüm internet servislerini işletir, günceller ve yedekler. Ağ donanımlarının (switch) konfigürasyonu ve alt ağların (vlan) planlamasını yapar.