Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  • Öğrenciler, eğitim öğretim süreleri boyunda her yarıyıl başında akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Ders kayıtlarının nasıl yapılacağı eğitim öğretim yılı başlamadan öğrencilere duyurulur.
  • Öğrencilerimiz, her yarıyılın başında, akademik takvimde gösterilen süre içinde öğrenim ücretlerini yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadır.
  • Kayıtlarını yenileyen öğrencilerden isteyenler, ilgili yarıyılın başlamasından itibaren iki hafta içerisinde danışmanlarının da uygun görüşlerini almak koşuluyla o yarıyıla ait derslere, ekle-sil dönemi içerisinde ders ekleme ve çıkarma yapabilir.
  • Öğrenciler, eğitime başladıkları ilk iki yarıyıl hariç, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak öğretim planındaki derslerden birinden tümüyle çekilebilirler. Öğrenciler bir yarıyılda en fazla bir dersten, ön lisans öğrenimi süresi içerisinde en fazla iki, lisans öğrenimi süresi içerisinde en fazla beş dersten çekilebilir. Öğrenciler ancak ilk defa aldıkları derslerden çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökümünde (W) olarak gösterilir.
  • Belirtilen sürede ilgili yönetim kurulunca kabul edilebilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemin derslerini alamaz ve sınavlarına giremez.
  • Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilememiş olan öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretlerinin olması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile en geç ekle-sil süresi sonuna kadar, geç kayıt yaptırmaları mümkündür.
  • Bir dersin alınabilmesinin önkoşulu olarak, başka bir veya birkaç dersin alınmış veya başarıyla tamamlanmış olması aranabilir. Öğrencilerin önkoşulunu karşılamadıkları dersleri almaları olanaklı değildir.