Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI

Amaç ve Hedefler

 

"IRE"

 

Hedeflenen Program Çıktıları (PO) & Dersler 

1.  Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, 

2. Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, 

3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. 

                                                                                                                TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI

İletişim

Çözüm Araçları

Temel Uluslararası İlişkiler

Çevre

Temel Uluslararası İlişkiler

Liderlik

Temel Uluslararası İlişkiler

Takım Çalışması

Eleştirel Düşünme

 

"IACBE"

Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak etkili ve profesyonel iletişim gerçekleştirir.

İş ile ilgili kararlar verirken karar destek araçlarından faylanır.

İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır.

İşletme ile ilgili hukuki,etik ve ekonomik standartları küresel bir ortamda uygular.

İş dünyasında karşılaşılan problemlerin çözümünde araştırma becerilerini kullanır.

İş ile ilgili bir senaryo yada durumda insiyatif kullanarak stratejik planlama becerisini kullanır.

İşletme ile ilgili temel kavramları uygular.

Yüksek performanslı ekip çalışması ve işbirliği ortamının gelişimine katkıda bulunur.

Karar vermek ve sorun çözmek için bilgiyi edinir ve işler.

Hedeflenen Program Çıktıları (PO)

1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini  etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder,

2.  Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır,

3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir,  

4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur.

5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur,

6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır,

7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular, 

8.Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder,

9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer.

 

("PO: Program Çıktıları")

Course Title 

PO1 

PO2 

PO3 

PO4 

PO5 

PO6 

PO7 

PO8 

PO9 

First Year/First Semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRE 534

Küresel Siyaset ve Uluslararası Örgütler

 

 

X

X

 

 

 

 X

 

IRE 508

Küresel Ekonomi Politik ve Türkiye

 

 

X

X

 

 

X

 

 

IRE 541

Dış Politika Analizi

 

 

 

 

X

 

X

 

 

IRE 539

Küresel İstihbarat ve Uluslararası Güvenlik 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

IRE 565

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

X

X

X

IRE 511

Uluslararası Siyasi Ekonomi

 

 

X

 

X

 

X

 

 

IRE 537

Karşılaştırmalı Siyaset ve Demokratikleşme

 

X

X

 

 

 

X

 

X

IRE 542

Ortadoğu Politikaları

 

 

 

 

X

 

X

 

 

IRE548

Uluslararası İlişkiler Teorileri

X

 

 

 

 

X

 

 

 

IRE 521

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

X

 

 

 

 

X

 

X

 

IRE 512

Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar

X

 

 

 

 

x

 

x

 

IRE 535

Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunları

 

 

X

X

X

 

 

X

 

IRE 513

21.Yüzyılda Diplomasi

X

X

X

IRE530

Dönem Projesi

X

X

X

X

X

IRE532

Seminer (Tezsiz)

X

X

X

X

X

IRE533

Seminer (Tezli)

X

X

X

X

X

Program Çıktısı ile İlgili Ders Sayısı

7

4

5

4

9

4

10

8

1

Program Çıktısı ile İlgili Ders Yüzdesi

44%

25%

31%

25%

56%

25%

63%

50%

6%

Likert Ölçeği

5

4

3