Sosyal Bilimler Enstitüsü

 PSİKOLOJİ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TYYÇ&PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ PSİKOLOJİ Temel Alanı Yeterlilikleri

Psikoloji Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Psikoloji lanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 X

X

X

X

     

 

 

 

2. Psikolojinin temel uzmanlık alanlarında bilgiye sahip olur.

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1- Psikoloji alanındaki bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

   

X

 

X

X

 

 

 

 

3. Ulusal ve uluslararası yayımlanan bilimsel çalışmaları takip eder, değelendirir ve analiz eder.

5. Çalışma alanına katkı sağlayacak yeni bilimsel araştırma soruları oluşturur

6. Oluşturduğu bilimsel sorulara uygun araştırma yürütecek, sonuçları analiz edecek yöntemsel bilgi edinir

2-Karar, uygulama ve davranışlarında psikolojiye ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

         

X

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Psikoloji alanında konularda araştırma ve çalışma yapar.

     

X

X

X

     

 

 1. Bilimsel anlamda ileri ve gelişmiş düşünce becerisine sahip olur

4. Sahip olduğu kuramsal bilgi ile edindiği yeni bilgi ile arasında bağlantısallık kurar

7. Psikolojinin etik ilkelerini edinir

8. Araştırma, uygulama ve mesleki alanlarda bu ilkelere göre hareket eder

9. Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri uygulama alanında kullanabilir.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

         

X

X

X

X

 

3- Psikoloji bilgisini kullanarak Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

     

X

   

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

X

   

X

X

     

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

   

X

 

X

X

   

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

       

X

X

   

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

     

X

X

X

   

 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Psikoloji ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

           

X

X

 

 

2- Paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

     

X

       

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

       

X

X

 

 

 

 

4-Psikolojinin uygulama alanlarıyla ilgili eleştirel düşünür.

X

   

X

         

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

         

X

 X