Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ağ Yönetimi ve Siber Güvenlik

İnternet teknolojilerinin yaygınlaşması sonucu bilgisayar ağlarının işletilmesinde birtakım güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda mevcutta işletilen network ile ilgili güvenlik politikalarının belirlenmesi, güvenlik cihazlarının kurulumu ve şifrelenmesi,  kampüs yerleşke ağına yönelik hem içerinden hem dışarıdan gelebilecek siber saldırılara karşı önlem alınması ve gerektiğinde yeni kuralların uygulanması, 5651 sayılı kanuna göre log tutulması, ulusal siber olaylar merkezi ile koordineli olarak zararlı web adreslerinin tespit edilmesi ve raporlanması işlemleridir.