Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

 

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Law506

Uygulamada Kambiyo Senetleri

X

 

X

-

-

-

-

-

 

Law515

Medeni Yargıda İspat Araçları

X

-

X

-

-

-

-

-

 

Law574

Deniz Ticareti Hukukunda Güncel Gelişmeler

-

-

-

-

-

-

-

X

 

Law543

İnsan Hakları Bağlamında Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması

-

X

-

-

-

X

X

-

 

Law589

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

X

-

X

-

X

-

-

-

 
 

Law540

Seminer / Dönem Projesi

-

-

-

X

 

 

X

X

 

1. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Law517

Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler

X

X

X

-

-

-

X

X

 

Law536

Çek Hukuku

X

X

X

-

-

-

X

X

 

Law590

Hizmet Sözleşmeleri

X

-

-

X

-

-

-

X

 

2. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Law576

Tez

X

-

-

X

-

-

-

X

 

2. Yıl, İkinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Law577

Tez

X

-

-

X

-

-

-

X

 

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı

8

3

5

4

1

1

5

7

 

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

80%

30%

50%

40%

10%

10%

50%

70%

 

Etki

3

4

5

 

 

 

 

 

 
                     

 

Seçmeli

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

Law514

Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Yönetim Organının Sorumluluğu

-

-

X

-

-

-

-

-

Law515

Medeni Yargıda İspat Araçları

-

-

X

-

-

-

-

-

Law569

Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları

-

-

-

-

-

-

-

-

Law557

Anonim Şirketler Hukuku

-

-

-

-

-

-

-

-

Law574

Deniz Ticareti Hukukunda Güncel Gelişmeler

-

-

-

-

-

-

-

-

Law575

Limited Şirketin Organları

-

X

-

-

-

-

X

-

Law520

Sağlık Hukuku ve Etik

-

-

-

-

-

-

-

-

Law566

İcra İflas Suçları

-

-

-

X

-

-

-

-

Law521

İcra Hukukunda Güncel Gelişmeler

-

-

-

-

-

-

-

-

Law582

İstihdamda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması

X

X

-

-

-

-

X

X

Law588

Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler

-

X

-

-

X

-

-

-

Law541

Arsa payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

-

-

-

-

-

-

-

-

Law527

Ekonomik Suçlar

-

X

-

-

-

X

-

-

Law501

Aile Hukukunda Mal Rejimleri

X

-

-

-

-

-

-

-