Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kod Dersin Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8
1. Yıl, Birinci Dönem                
Law506 Uygulamada Kambiyo Senetleri X   X - - - - -
Law510 İcra ve İflas Hukukunda Şikâyet X - X - - - - -
Law524 Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları   - - - - - - X
Law543 İnsan Hakları Bağlamında Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması   X - - - X X -
Law589 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği X   X - X - - -
Law593 İcra ve İflas Hukukunda Şikâyet-2 X X X X X - X X
Law540 Seminer / Dönem Projesi   -   X     X X
1. Yıl, İkinci Dönem                
Law517 Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler X X X - - - X X
Law536 Çek Hukuku X X X - - - X X
Law590 Hizmet Sözleşmeleri X - - X - - - X
2. Yıl, Birinci Dönem                
Law576 Tez X - - X - - - X
2. Yıl, İkinci Dönem                
Law577 Tez X - - X - - - X
Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı                
Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi                              

 

 

Kod Dersin Adı PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8
Law514 Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Yönetim Organının Sorumluluğu - - X - - - - -
Law515 Medeni Yargıda İspat Araçları - - X - - - - -
Law569 Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları - - - - - - - -
Law557 Anonim Şirketler Hukuku - - - - - - - -
Law574 Deniz Ticareti Hukukunda Güncel Gelişmeler - - - - - - - -
Law575 Limited Şirketin Organları - X - - - - X -
Law520 Sağlık Hukuku ve Etik - - - - - - - -
Law566 İcra İflas Suçları - - - X - - - -
Law521 İcra Hukukunda Güncel Gelişmeler - - - - - - - -
Law582 İstihdamda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması X X - - - - X X
Law588 Yeni Ticaret Kanununda Ticari Şirketler - X - - X - - -
Law541 Arsapayı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - - - - - - - -
Law527 Ekonomik Suçlar - X - - - X - -
Law501 Aile Hukukunda Mal Rejimleri X - - - - - - -