Misyon & Vizyon

Çağ Üniversitesi'nin MİSYONU

Dünya standartlarında eğitim ve öğretim vererek, özgür düşünceye ve yaratıcılığa önem veren, evrensel değerlere ve küresel vizyona sahip, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, değişimlerin gerektirdiği donanımları kazanmış,

Yaşama hazır bireyler yetiştirmek ve toplumsal gelişime öncülük etmektir.  

Çağ Üniversitesi, bu misyonunu gerçekleştirirken aşağıdaki esasları gözetir:

 • Yenilikçi akademik program ile evrensel bakış açısına sahip, araştırmacı, özgür düşünen ve ifade eden, yaratıcı, girişimci ve kültürlü bireyler yetiştirmek,
 • Öğrencilere kişisel gelişim fırsatlarını sunmak.

Çağ Üniversitesi'nin VİZYONU

Kaliteli eğitim ve öğretim ile, ulusal ve uluslararası ortamda tanınan ve kabul edilen bir "bilgi üretim ve paylaşım merkezi" olmaktır.

Çağ Üniversitesi bu vizyonu doğrultusunda, 2011-2015 dönemi içinde aşağıda belirtilen stratejik hedeflere (Vizyon) ulaşmayı planlamaktadır.

 • Uluslararası Düzeyde Tanınmak
 • Ulusal Tanınma Derecesini Yükseltmek
 • Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Geliştirmek
 • Uluslararası Yüksek Öğretim Kurumları İle İşbirliğini Geliştirmek
 • Toplumsal Katkıyı Arttırmak

TEMEL DEĞERLER

 • Adalet / Hakkaniyet
 • Açıklık (Şeffaflık)/Saydamlık
 • Sürekli gelişme ve geliştirme (Yenilikçilik ve Mükemmeliyetçilik)
 • İşbirliği
 • Görev ve Sorumluluk duygusu
 • Bilimsel Özerklik
 • Yenilikçilik
 • Yaratıcılık
 • Liderlik

KURUMSAL POLİTİKALAR

1.Eğitim Politikası

Çağ Üniversitesi;

 • Ezbere dayalı olmayan, yaratıcılığı ve açık fikirliliği ve araştırmacı kimliği ön planda tutan bir anlayışı benimsemek,
 • Ders içeriklerinin hem mesleki bilgi birikimini sağlamaya hem de çalışma hayatının taleplerini karşılamaya yönelik olarak oluşturulmasına özen göstermek,
 • Dersleri uygulamaya öncelik veren bir anlayışla işlemek,
 • Bu temel politikalar doğrultusunda Çağ Üniversitesi, aşağıda belirtilen özelliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çok yönlü, analitik ve eleştirel düşünebilen,

Etkili ifade yeteneği olan,

İyi düzeyde İngilizce bilen,

İkinci bir yabancı dile de hakim

Araştırmacı, yaratıcı,

Gelişen teknolojiyi takip eden ve kullanabilen,

Yurt ve Dünya olaylarını yakından izleyebilen,

Ülkesini ve kurumunu uluslararası alanda temsil edebilen,

Bütün kesimler tarafından aranan ve tercih edilen,

Yaşamın sosyal yönlerine de kendini hazırlamış.

2.  Akademik Politikalar:

Çağ Üniversitesi, yukarıda belirtilen eğitim politikalarının tam zamanlı öğretim elemanı kadrosuyla daha da etkin uygulanabileceği inancındadır. Bu nedenle öğretim elemanı kadrosunun yüzde 87' si tam zamanlıdır.

Kendine yeterli olsa bile, çevre ile ilişkilerini sürdürmek ve bilimsel gelişmelerden yararlanmak amacıyla, başka üniversitelerden yarı zamanlı öğretim elemanı istihdam etmenin öğretim üyesi niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

3. Çevre, Kültür ve Spor Politikaları:

Öğrencilerin yaşama tam olarak hazırlanabilmelerinin önemli bir yönü de, onların toplumsal, kültürel ve sportif yönlerden gelişmelerini sağlamaktır. Ayrıca, çevreyi korumak geliştirmek ve güzelleştirmek en önemli politikalarımızdan biridir. Bu anlayışa dayalı olarak;

Üniversitemiz bünyesinde sosyal kulüpler, çevre kulübü ve çeşitli alanlarda gerçekleşen sportif etkinlikler için spor takımları bulunmaktadır. Bu kulüplerin organize edilmesi ve benzeri çalışmaların yürütülmesi amacıyla Kültür Müdürlüğü önderliğinde çalışmalar devam etmektedir.

4.Sürekli  Eğitim ve Topluma Katkı Sağlama Politikaları:

Çağ Üniversitesi, yerel yönetimlerle, sanayi ve ticaret odalarıyla, sivil toplum kuruluşları ile oluşturacağı sürekli eğitim projeleriyle, içinde bulunduğu bölgenin insanını eğitici seminerler, kurslar vb. çalışmalar yürüterek bir yandan bilginin topluma yayılmasını, öte yandan da toplumun gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

5. Araştırma Geliştirme Politikası:

Araştırmak, bilgi üretmek ve başta yakın çevresi olmak üzere içinde yaşadığı topluma katkıda bulunmak Çağ Üniversitesi'nin her zaman öncelikli politikalarından biri olmuştur.

NEDEN ÇAĞ?

ÇAĞ Üniversitesi’ni ÇAĞ’lılar anlatıyor… ÇAĞ’ın sunduğu sayısız avantajları bir de  onlardan öğrenin

 

“Öğrencilere faydalı bir eğitim sunarak bizi iş hayatına hazır bireyler olarak yetiştiriyor”

 • Aldığımız akademik eğitim ve tecrübelerimizle donanımlı birer birey olmamıza olanak sağlayan Çağ; aynı zamanda verdiği İngilizce eğitimle de avantajlı duruma geçmemize fırsat tanıyor.
 • Çağ; akademik kadrosu ve diğer çalışanlarıyla öğrencilere faydalı bir eğitim sunarak, bizi iş hayatına hazır bireyler olarak yetiştiriyor.
 • Sağladığı yurt dışı imkanlarıyla kendimizi geliştirmemize fırsat veriyor.
 • Avrupa’daki onlarca üniversiteyle olan anlaşması sayesinde Çağ'ı tercih eden öğrenciler,  Erasmus programından yararlanarak akademik hayatlarının belli bir süresini yurtdışında tecrübe edebiliyorlar.
 • Yeterli ve donanımlı bir şekilde iş hayatına hazırlayan Çağ, akademik başarısının dışında; öğrenci kulüplerinin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini ve sosyal aktiviteleri destekleyerek öğrencilerin sosyal etkileşimine katkıda bulunuyor.

Çağla Karakılıç, Psikoloji

 

“Akademik ve idari kadroyla anında iletişim kurabilme imkanı” 

 • İkinci yabancı dil
 • Tek kampüs üzerine kurulu olması
 • Öğretim elemanı devir hızının düşük olması
 • Ağınıza her meslek gurubundan arkadaş olarak ekleyeceğiniz entegre kampüs
 • Akademik ve idari kadroyla anında iletişim kurabilme imkanı

Doç.Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY, Öğrenci Dekanı

 

“Güvenli bir ortamda yeşermek için...”

 • Kültür bilinci ve birikimi yüksek, tarafsız bir eğitim için
 • İçine girdiğinizde kendinizi iyi hissetmeniz için
 • Güvenli bir ortamda yeşermek için
 • Kendinizi geliştirme / yenileme şansına ulaşmak için
 • Çocuklarınıza anlatacağınız prestijli bir üniversite geçmişiniz olması için ÇAĞ.

Doç.Dr.Murat KOÇ, SOBE Müdürü

 

“Daima öğrencisini destekleyen,  öğrenci merkezli bir üniversite” 

 • Çift diploma imkanı.
 • Daima öğrencisini destekleyen,  öğrenci merkezli bir üniversite.
 • Yabancı dil ile eğitim veriyor. Bu sayede alanımızla ilgili yazılan kitapları doğrudan okuyabiliyoruz.
 • Ücretsiz ulaşım olanağı.
 • Çok sayıda öğrenci kulübüyle ve kampüs ortamıyla aktif ve güzel bir üniversite hayatına sahip olmamızı sağlıyor.

Ayşenur Metli, Psikoloji 

 

“Akdeniz Bölgesi’nin gelişim dinamiklerine cevap verebilecek düzeyde aktif”

 • Konularında uzman öğretim kadrosunun sunduğu kaliteli eğitim.
 • Akdeniz Bölgesi’nin gelişim dinamiklerine cevap verebilecek düzeyde aktif.
 • Üniversite-sanayi ilişkisi ile çağın ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun profillerde aranan insan gücü yetiştiriyor.
 • Mezunlarına uluslararası düzeyde çalışma olanakları yaratıyor.
 • Özgür düşünce ve düşünme ortamı ile yaratıcılığı destekliyor
 • Kulüplerin aktif faaliyetleri ile öğrencilerine özel ve toplumsal yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri sorun çözme, iletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma deneyimleri kazandırıyor.

Yrd.Doç.Dr.İbrahim İNAN, SOBE Müdür Yardımcısı

 

“Öğrencilere tanınan fırsatların sınırı yok”

 • Bir üniversitede bulabileceğiniz en sıcak ortam.
 • Sürekli aktivitelerin olduğu bir üniversite.
 • Öğrenci ayırmaksızın herkesin eşit olduğu aktif ortamlar.
 • Akademisyenlerin öğrencilere karşı özeni ve yakınlığı.
 • Kulüplerin aktifliği ve öğrencilere tanınan fırsatların sınırının olmaması.

Doğukan Uslu, Uluslararası İlişkiler

 

“Uluslararası eğitim fırsatları”

 • Avrupa komisyonu tarafından onaylı diploma olanağı sunan ve mükemmeliyet ödülü sahibi üniversite
 • Uluslararası kalite standartlarında eğitim veren ve A. Pearson Assured Organization tarafından akredite edilmiş Hazırlık Okulu
 • %25’den %100’e varan geniş burs imkânları
 • Ücretsiz servislerle ulaşım
 • Geniş ve ferah kampüs koşulları
 • Öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri çok sayıda aktif kulüp faaliyeti
 • Her yıl düzenlenen Ulusal ve Uluslararası konferanslarla öğrencilerin kendilerini geliştirmesine imkân tanıma ve akademik çevre edinme
 • Öğrencilerimizi iş dünyasının tanınmış ve seçkin isimleriyle buluşturan ve her yıl düzenlenen Kariyer Günleri
 • Avrupa’nın seçkin üniversiteleri ile yapılan işbirliği sayesinde öğrencilere tanınan uluslararası eğitim fırsatları
 • Akademik personelle günün her saatinde birebir görüşme imkânı
 • Her geçen gün gelişen ve güncellenen kütüphane sayesinde süreli, süresiz yayınlar ve veri tabanlarına kolay erişim imkânı
 • Kampüsün her noktasında faydalanılabilecek ücretsiz internet hizmeti ve bilgisayar laboratuvarları
 • Açık ve kapalı geniş spor kompleksleri

Yrd.Doç.Dr. Şenol KANDEMİR, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

“Geleceğimizi planlamamızda bize destek.”

 • % 100 İngilizce eğitimi ve konusunda uzman eğitim kadrosu.
 • Bize sunduğu aile ortamı ve sıcaklığıyla hayatımda unutulmaz bir yere sahip.
 • Mavi diploma ve ikinci yabancı dil eğitimine verdiği önemle de bize yurtdışı kapılarını sonuna kadar açıyor.
 • Bölümüm ve diğer birçok bölüm için iş imkanlarının gelişmiş olduğu bu bölgede, Çağ kazandırdığı değerlerle adından söz ettiriyor ve geleceğimizi planlamamızda bize destek oluyor.
 • Mezun olduktan sonra bile asla unutamayacağım bir ev, bir aile Çağ.

Hasan Uysal, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

“Ulaşması kolay ve her zaman cevap vermeye hazır eğitim kadrosu”

 • Sunduğu yurt dışı fırsatları yüksek ve bu fırsatları değerlendirme konusunda teşvik edici, destekleyici.
 • Görev almak istediğim sosyal etkinlikler ve öğrenci kulüplerine her zaman destek olan Kültür Müdürlüğü.
 • Dersle ilgili ya da ders dışı merak ettiğimiz konular, sorularımız ve danışma için ulaşması kolay ve her zaman cevap vermeye hazır eğitim kadrosu.
 • Vakit geçirdiğimiz süreler içerisinde ihtiyacımız olan her şeyi ayaklarımızın altına seren bir kampüs.
 • Güçlü yanlarımızı keşfedip bunun üzerinde çalışmaya yönelik etkinlikler düzenleyip alanında uzman kişilerle sohbet imkanı tanıyan, yeteneklerimizi sergileme fırsatı sağlayan ve bunu sertifika programlarıyla destekleyen öğrenci kulüpleri.

Gamze Nur Okul, Uluslararası Ticaret ve Lojistik