Sağlık , Kültür ve Spor Müdürlüğü

Birimimiz, Çağ Üniversitesinin hedeflerini ve kurum kültürünü en iyi şekilde yansıtarak, etkileşime dayalı iletişim akışını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunda Üniversitemizin saygınlık algısını yönetmeyi ve bununla ilgili iletişim çalışmalarını en doğru şekilde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Önceliğimizi, Üniversitemizin bir dünya üniversitesi olduğunun iletişim süreçlerimize dahil edilmesi ve geliştirilmesi oluşturmaktadır.Ayrıca birimimiz, öğrenci kulüpleri aracılığı ile öğrencilerimizin sosyal, kültürel  ve sportif etkinliklerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Değerlerimiz

 • İletişimde evrensel etik ilkelere bağlıyız.

 • Güvene dayalı çalışma anlayışına inanıyoruz.

 • Öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve tüm paydaşlarımızla iletişimimizin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması temel ilkemizdir.

Kurumsal Kimlik ve Reklam

 • Kurumsal Kimliğe değer katabilecek gelişmeler takip edilerek, ilgili bilgilerin üniversite yönetimine sunulması

 • Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesinin sağlanması

 • Üniversitenin reklam ve kurumsal kimlik materyallerinin (ilan, broşür, davetiye, afiş, poster vb.), kurumsal mesajlar doğrultusunda hazırlanıp, basımı, dağıtımı gibi faaliyetlerin planlanması, koordine edilmesi ve dağıtım yerlerinin belirlenmesi

Basın ve Medya İlişkileri

 • Üniversitemiz adına medya ile iletişimin sağlanması

 • Basın duyurularının hazırlanması

 • Üniversite ile ilgili haber değeri taşıyan etkinliklerin basınla düzenli olarak paylaşılması ve Üniversitemizin basında etkin bir şekilde yer almasının sağlanması

Sosyal Medya ve Digital Mecralar

 • Web sitesinin içeriğinin ve tasarımının geliştirilmesi

 • Üniversitenin sosyal medya hesaplarında, Üniversitenin dinamik yapısının yansıtılması

 • Sosyal medya hesaplarımıza öğrencilerden gelen soruların yanıtlanıp, etkileşimin artırılması

 • Üniversitenin hangi digital mecralarda yer alacağı konusunda araştırma yaparak, ilgili dönemlerde tanıtım çalışmalarının planlanması ve hayata geçirilmesi

Tanıtım ve Mentörlük

 • Üniversitenin eğitim kurumlarına yönelik (Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri, Temel Liseler vb.) tanıtım stratejilerinin kurum kültürüne uygun olarak oluşturulması ve hayata geçirilmesi

 • Tanıtım çalışmalarının yıllık planlarının sağlıklı gerçekleştirilmesi için bütçe çalışmalarının hazırlanması

 • Tanıtım çalışmalarına yönelik materyallerin (broşür, afiş, promosyon ürünleri) planlanması, kullanıma sunulması, ilgili yerlere ulaştırılması

 • Eğitim fuarlarının planlanması ve hayata geçirilmesi

 • Yıl içinde liselerin Üniversitemize konuk edilerek, eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

 • Yıl içinde liselerin okul yönetimlerinin ve rehberlik servislerinin ziyaret edilmesi

 • Liselere kendi okullarında eğitim seminerleri verilmesinin planlanması

 • Tercih dönemlerinde aday öğrencilere yönelik call centre oluşturularak gün boyu bilgi verilmesi

 • Tercih dönemlerinde aday öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı yapılması

 • Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için tercih danışmanlığı hizmeti verilmesi

Sosyal Etkinlikler

 • Üniversitedeki öğrenci kulüplerinin kurulmasının sağlanması ve etkinliklerinin planlanmasına destek olunması

 • Kulüp etkinliklerinin duyurulması için afiş tasarımının hazırlanması

 • Etkinliklerin web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda duyurulmasının sağlanması

 • Etkinlik kapsamında davet edilen Üniversite dışından gelen konuşmacıların ulaşım, konaklama, yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanmasının planlanması

 • Etkinliğin yapılacağı salonun hazırlanması

 • Etkinliğin kampüs içinde duyurulmasının sağlanması

 • Plaket / katılım belgesi / sertifika gibi belgelerin talep doğrultusunda hazırlatılması

 • Etkinliklerin video ve fotoğraf kayıtlarının alınması

 • Mezuniyet törenlerinin planlanması (tören alanının hazırlanması, ikramların temini, dereceye giren öğrencilere ödüllerin alınması, tören sunum programının hazırlanması vb.)

 • Öğrencilerin sportif etkinliklerinin geliştirilmesi