Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon

Programın misyonu İngiliz Dili Eğitimin alanında edinmiş oldukları bilgi ve becerileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirip ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilen; üst düzey araştırma yöntemleri kullanarak alanına yenilik getirebilen; özgün yayınlar üretebilen; özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilen; alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilen bilim uzmanları yetiştirmektir.

 

Vizyon

Programın vizyonu, bireylerin İngiliz Dili Eğitimi alanında uzmanlaşmalarını ve kendi alanlarına ulusal ve uluslararası katkıda bulunmalarını sağlamaktır.