Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;


Üniversitemiz bünyesinde aynı kampus içerisinde mevcut üç fakülte, bir meslek yüksekokul, bir enstitü ve bir yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde tek merkezden akademik birimlerle uyumlu olarak yürütülmektedir. Öğrenciler, öğrenci işlemleri ve danışmak istedikleri tüm konular ve sorular için iş günleri ve öğle saatlerinde bilgi edinme kanunu çerçevesinde https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat gelerek ve telefon veya e-posta ile başvurabilmektedirler.

Öğrenci İşleri personeli;  kişisel verilerin korunmasını (kişisel verilerin korunması kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf ) gözeten, öğrencilerle iletişime açık ve onlarla ilgilenen, çalışkan, dürüst, saygılı, ekip çalışmasına yatkın, bilimsel ve etik çalışma kurallarını benimsemiş, kendini sürekli geliştiren, çalıştığı kuruma karşı sorumluluk duyan, örnek bireylerden oluşmaktadır.

Öğrenci Bilgilerinin Gizliliği;

            Yasal mevzuatlar ve üniversitemizin politikası  gereği, öğrencilerimize ait kişisel ve akademik bilgiler gizlidir. 

 

Öğrenciler, bireysel şifrelerini kullanarak Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden akademik ve kişisel bilgilerine erişebilirler. Ebeveynler çocukları ile kurmuş oldukları şeffaf iletişim ile bu bilgileri doğrudan kendilerinden edinebilirler.

 

            Bu bilgiler, ancak öğrencimizin izni olduğu takdirde üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılabilir. Uygulamaya öğrencinin ebeveynleri ve ilgili olmayan üniversite çalışanları da (Rektörlük Makam Onayı ve Güvenlik sorumluları hariç) dahildir. 

            Bu ilkeye, yalnızca yasanın gerektirdiği koşullarda ya da kaza, sağlık ve kişinin kendisine ya da başkasına zarar verme ihtimalinin bulunduğu acil durumlarda uyulmaz.

           

Görev ve Sorumluluklar;

            Öğrencilerin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerinden mezuniyet ve mezuniyet sonrası işlemlerine kadar geçen aşamalarda;

 

 •      Yeni öğrencilerin kayıt işlemlerinin takibi,
 •       Dönem kaydının yenilenmesi ve ders kayıt işlemlerinin takibi,
 •       Askerlik tecil işlemleri, 
 •       Kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar, 
 •       Sınav sonuçlarının takibi, 
 •       Mezuniyet işlemleri,
 •       İstatistiksel bilgilerin hazırlanması, 
 •       Merkezi yerleştirmede adayları bilgilendirme,
 •       Yatay-dikey geçiş ve yabancı uyruklu öğrenci başvurularının kabulü ve bu konularda bilgi verilmesi, 
 •       Öğrenci otomasyon giriş işlemleri ve verilerin saklanması, 
 •       Yüksek Öğretim Kurulu Mevzuatı’na uygun yönetmelik, yönerge ve tüzükleri doğru bir şekilde iletmek.

                Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız sorumluluğu altında gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerin hızlı ve doğru biçimde yapılması sorumluluğumuz gereklerindendir.  

                Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızdan; Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri konularında akademik ve idari konularda, adaylar ve öğrenciler bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti alırlar. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız, öğrencilerimize üniversitede uygulanan ders geçme sistemi, yürürlükte olan yönetmelikler, kayıt işlemleri veya diğer idari konularda da rehberlik etmektedir.

                 Öğrencilerimize ve mezunlarımıza başarılar dileriz. Onlarla gurur duyuyoruz.