Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görevlerimiz

 • Bilişim sistemlerini ayakta tutmak, yönetimini ve bakımını sağlamak.
 • Sistem güvenliğinin ve yedeklenmesinin sağlanması,
 • Kampüs network yönetimi yapmak
 • Sunucuların yönetimi ve kontrolünü sağlamak
 • İhtiyaca yönelik uygun yazılımların kurulumunu ve adaptasyonunu sağlamak.
 • İleriye dönük ihtiyaç ve kapasite planlaması yapmak.
 • İnternet erişimlerini güvenli hale getirmek,
 • Ögrenci, akademisyen ve idari personelin kesintisiz iletişimini sağlamak,
 • Sistemdeki tüm kullanıcıların (ögrenci, akademisyen, idari personel) ve grupların yönetimi (kullanıcı yaratma/silme/değistirme/şifre verme)
 • Tek merkezden kısa sürede hizmet verilebilmesini sağlamak,
 • Sistemlerimize gelebilecek saldırıları önlemek,
 • Kampüs içerisinde kullanılan bilişim donanımlarının bakımını ve teknik desteğini sağlamak.