Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon:

Uluslararası ticaret ve pazarlama bilimleri alanında iş dünyasının ihtiyaç ve beklentisine uygun bilgi, beceri ihtiyaç ve yetkinlikleri ile donatılmış bilim uzmanları yetiştirmektir

Vizyon:

Uluslararası ticaret ve pazarlama alanında yüksek lisans seviyelerinde eğitim öğretim alanında araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarında önde gelen bölümlerden birisi olmaktır.