Meslek Yüksekokulu

HABERLER Meslek Yüksekokulu HEPSİ

Öğr. Gör. Emine SARAÇ "Kültür ve Göç Bağlamında Bir Değerlendirme Aracı: Kültüragram" adlı bildiri sunumunu gerçekleştirdi. 23.12.2022 Doç.Dr. Mustafa KALE, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Beden Algisi" konusunda Mersin Üniversitesi'nde seminer verdi. 23.12.2022 Sosyal Hizmetler Program başkanı Öğr. Gör. Emine SARAÇ, Adana İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu'ndan ödül aldı. 23.12.2022 Sosyal Hizmetler Program Başkanı Öğr. Gör. Emine SARAÇ, Elsa (The European Law Students Association) Adana için “Şiddetle Mücadelede Psikolojik Destek Süreçler"'ini anlattı. 23.12.2022 Öğr.Gör. Neriman BESLEM'in yürütücüsü olduğu "Oyuncak Üret, Kalıcı Öğret" başlıklı Sosyal Sorumluluk Projesi desteklenmek ve uygulanmak üzere kabul edilmiştir. 22.12.2022 Tarsus Kent Konseyi Çevre Grubu toplantısına Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Neriman BESLEM Katılmıştır. 22.12.2022 Adana Rotary tarafından düzenlenen 158. RYLA etkinliğinde Öğr. Gör. Rana RUDVAN "Müzikli drama çalışmaları" gerçekleştirdi. 22.12.2022 Çocuk Gelişimi Program Başkanı Öğr.Gör. Rana RUDVAN " Çocuk Şarkılarının İçerikleri Üzerine Bir İnceleme" başlıklı bildirisini sundu... 22.12.2022 Bankacılık ve Sigortacılık program başkanı Öğr. Gör. Dilara DEMİREZ "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Türkiye’de Sürdürülebilir Bankacılık Uygulamaları” adlı bildirisini sunmuştur 21.12.2022 Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Murat KÖYLÜ Dünyada ve Türkiye'de Kadın Hakları sürecini anlattı. 21.12.2022

MESLEK YÜKSEKOKULU

 Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu üniversitemizin  1997 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamasından  bu yana   hep en son gelişmeleri takip ederek yenilikler getirmek adına öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek ve tüm gereksinimlere ve yeniliklere uygun donanım ve bilgiye sahip olacak şekilde öğrenci yetiştirmek amacıyla büyük bir istek ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Meslek Yüksekokulu Programlarımız; ilgili alandaki “Meslek Elemanı” unvanını taşıyacak olan kişinin sahip olması gereken niteliklerden yola çıkarak; gelişen teknolojiye ve piyasa koşullarına uygun, branşlaşmaya yönelik ve seçmeli derslerle öğrenci yeteneklerini dikkate alan, iş başında eğitimi özendiren, bunun yanısıra bilgisayar ve yabancı dil eğitimine de büyük önem vermektedir.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 10 program bulunmaktadır.

Bunlar Adalet, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık, , Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, Çocuk Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sağlık Kurumları İşletmeciliği,  Programlarıdır.

 

Prof. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY

MYO Müdürü