Akreditasyon

  • İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi Programı,   2017 yılında Pearson Assured statüsü ile İngilizce Dil Eğitiminin uluslararası standart ve kalitede olduğunu  kanıtlanmış ve akredite edilmiştir.
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bünyesindeki Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Uluslararası  Finans ve Bankacılık  programları, Sosyal  Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı  ve  Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Dış Ticaret ile Bankacılık ve Sigortacılık bölümleri için International Accreditation Council for Business Education (IACBE) Üyelik süreci Aralık 2017 tarihinde başlamış olup süreç devam etmektedir.
  • Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Akreditasyonu çalışmalarına, Pearson Assured ile Aralık 2017 yılında başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.