Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYE İSİM LİSTESİ

 

 

 

 

 Prof. Dr. Murat KOÇ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

 

 

 

       Prof. Dr. Mustafa Tevfik ODMAN                                                                                             Prof. Dr. Hüseyin Mahir FİSUNOĞLU 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YURDAIŞIK DAĞTAŞ                                                                                   Dr. Öğr. Üyesi Saadet SAĞTAŞ 
                                                                                                                                                  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı