Öğrenci Dekanlığı

Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Öğrenci Dekanlık Ofisi Üniversite bünyesindeki Öğrenci Kulüpleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Engelli Öğrenci Birimi, Öğrenci Konseyi ve diğer ilgili birimler ve merkezlerle öğrencilerin kişisel, duygusal ve akademik gelişimini desteklemek için yakın işbirlikleri yapar. Kısaca, Çağ Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Ofisi, öğrencilerimizin sorunlarını ve sorularını ele alarak, çözümler getiren resmi birimdir.