Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

  • Dr. Öğr. Üyesi Saadet Sağtaş - Müdür Yardımcısı, 

  • Dr. Öğr. Üyesi Yonca Bir - Enstitü Kalite Sorumlusu, 

  • Senay Demir - Enstitü Kalite Öğrenci Temsilcisi,