Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ VELİLERİ VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Ücretleriniz nelerdir?

Ücretlerimiz her yıl web sayfasında yayınlanmaktadır.

Peşin ödemelerde indirim var mı?

Hayır. Yok

Kamu çalışanlarına yönelik (polis, öğretmen vb.) indirimleriniz var mı?

Hayır. Yok

Bursluluk durumu nedir? Burs kesilme koşulu nelerdir?

Üniversitemiz, %100 Burs ile %50 ve %25 oranında indirim  olanağı sunmaktadır. Burslar ve İndirimler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda, ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu ve indirimli kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere tanınır. Burs süresi Fakültelerde Hazırlık + 4 yıl, Meslek Yüksekokulunda ise 2 yıldır.

Normal eğitim-öğretim süresinin sona ermesi, her yarıyıl öğrenim kaydının yenilenmemesi, devamsızlık (NA) nedeniyle öğrencinin dersten başarısız sayılması, Disiplin Yönetmeliğine göre “Öğrencinin Üniversiteden Uzaklaştırma Cezası” almış olması halinde verilen eğitim-öğretim bursu kesilir.

Yaz okulu ücretleriniz nelerdir? Yaz okulunda en fazla kaç ders alabilirim?

Yaz okulu ücretleri her yıl Mütevelli Heyetimizin alacağı karara bağlı olarak kredi üzerinden hesaplanır. En fazla 3 (üç) ders alınabilir. 

Üniversiteye ait yurt var mı?

Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında, özel yurtlarda veya evlerde konaklamaktadırlar. 

Kayıt dondurma işlemi için ne yapmalıyız? Ücret ödüyor muyuz?

Dekanlığa dilekçe verilir dilekçesi kabul olan öğrenci yıllık veya yarı dönem donduracak ise eğitim-öğretim ücretinin tam ücret üzerinden yarısı öder.

Hazırlık Okulu (İngilizce) zorunlu mu?

Eğitim dili %30 ve %100 İngilizce olan bölümlerde Hazırlık zorunludur. İsteğe bağlı Hazırlık okumak isterse lisans programının ücretini öder. Türk Dili ve Edebiyatı ve MYO (Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik hariç) Hazırlık Okulu zorunlu değildir.

Uzaktan eğitim programı var mı?

Hayır. Yok

Devam zorunluluğu var mı?

Yasa gereği devam mecburiyeti uygulanmakta ve bölümde %70, hazırlık okulunda % 90’dır.

Kurum içi yatay geçiş var mı?

Kurum içi Yatay Geçiş Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (R.G.: Tarih 24.04.2010, Sayı  27561 ) çerçevesinde yapılır. 

Dikey geçiş sınavı ile gelen öğrencilerin devam zorunluluğu var mı?

Fakültelerde devam zorunluluğu en az %70’dir. Aksi halde dönem kaybı olur.

Dikey geçiş sınavı ile tercih yaparsam kaçıncı sınıftan başlarım?

Hazırlık + Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği sınıftan başlanır

DGS ile gelen öğrencilerin bursluluk süresi kaç yıldır?

Hazırlık + Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği sınıftan itibaren geçen süredir.

Formasyon eğitimi veriliyor mu?

Üniversitemizde Eğitim Fakültesi bulunmamaktadır. Bu nedenle Formasyon Eğitimi verilememektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar (07.07.2009 tarih ve 80 sayılı Kurul Kararı) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Ders muafiyetleri nasıl yapılmakta?

Öğrencilerin transkripti fakülte kurulu tarafından inceleniyor. Kredisi ve içeriği uygun olan derslerin intibakı yapılıyor.İngilizce Hazırlık muafiyet sınavından 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler bölüme geçerler. Ayrıca hazırlık eğitimi alıp başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler de İngilizce hazırlıktan muaf tutulurlar.