Mütevelli Heyet

Lütfi Musa BAYBOĞAN

Başkan

Prof.Dr. Yener GÜLMEZ

Başkan Vekili

Gökhan BAYBOĞAN

Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Ünal AY

Rektör

Prof.Dr. Hamdi R. MEMİŞOĞLU                                          

Üye

Seyyal CENGİZ

Üye

Adnan ERİŞ

Üye