Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (SOBE)

Üniversite’nin temel değerleri olarak tanımladığı Adaletli Olmak, Etik Değerlere Önem Vermek, Şeffaflık,  Çeşitlilik, Yenilikçilik ve Mükemmeliyetçilik, Görev ve Sorumluluk Bilinci, Bilimsel Özerklik, Yaratıcılık, Kalite, Liderlik, Eşitlik, Katılımcılık ve İşbirliği ve Çevreye Duyarlılık temel değerlerini SOBE kurum kültürünün bir parçası olarak değerlendirerek ve her bir değeri hayata geçirme ve iş yapış şekline yansıtma konusunda çaba sarf etmektedir.