Sosyal Bilimler Enstitüsü

PÇ & Ders İlişkileri

Kod

Dersin Adı


1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Dönem

TDE 503

Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları

-

X

-

-

X

X

X

-

-

X

TDE 535

Klasik Türk Edebiyatında Nazım - I

-

X

-

-

X

X

X

-

-

X

TDE 566

Seminer / Dönem Projesi

X

X

-

-

X

X

-

-

-

-

1. Yıl, İkinci Dönem

TDE 538

Eski Anadolu Türkçesi

-

X

-

-

X

X

-

X

-

X

TDE 577

Türk Halk Kültüründe Eski Kültür İzleri

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

TDE 587

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8 
(3 seçmeli ve Tez hariç)

1

5

-

-

5

5

1

3

2

2

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi

11%

68%

-

-

68%

68%

11%

32%

21%

21%

 
 Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

TDE 513

Yeni Türk Edebiyatı

-

X

-

-

X

X

-

X

X

-

TDE 505

Türk Halk Kültüründe Eski İnanış İzleri

-

X

-

-

X

X

-

-

-

X

TDE 504

Öykü Sanatı

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

TDE 550

Türk Halk Edebiyatı

-

X

-

-

X

X

-

-

-

X

TDE 579

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

-

X

-

X

-

X

X

-

-

-

TDE 575

Klasik Türk Edebiyatında Nazım – II

X

X

-

-

X

X

-

-

X

-

 

PÇ & Ders İlişkileri 

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Dönem

TDE 503

Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları

5

5

-

-

5

-

5

-

-

4

TDE 535

Klasik Türk Edebiyatında Nazım – I

5

5

-

-

5

5

-

-

-

5

TDE 566

Seminer / Dönem Projesi

5

5

-

5

5

-

-

5

5

-

1. Yıl, İkinci Dönem

TDE 538

Eski Anadolu Türkçesi

-

-

4

5

-

5

-

-

5

5

TDE 577

Türk Halk Kültüründe Eski Kültür İzleri

5

-

5

-

-

5

5

4

-

-

TDE 587

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

-

5

-

-

5

5

-

4

4

-

Program Çıktılarının Ağırlığı

20

20

9

10

20

20

10

18

14

14

İlişki Düzeyi: 0: İlişki yok;  5: En yüksek İlişki Düzeyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

TDE 513

Yeni Türk Edebiyatı

5

-

-

4

4

5

-

-

-

5

TDE 505

Türk Halk Kültüründe Eski İnanış İzleri

5

4

-

-

5

5

4

4

-

-

TDE 504

Öykü Sanatı

-

5

5

-

-

-

5

-

-

5

TDE 550

Türk Halk Edebiyatı

5

-

-

5

5

-

-

5

-

-

TDE 579

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

5

5

-

-

-

5

-

5

-

5

TDE 575

Klasik Türk Edebiyatında Nazım – II

-

5

-

5

-

5

-

-

4

5

TDE 513

Yeni Türk Edebiyatı

5

-

-

5

-

5

5

-

-

4