Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon

Biz, psikoloji alanında mükemmeliyeti teşvik eden bir akademik birim olarak görev yapıyoruz. Misyonumuz, öğrencilere bilimsel bir temel sağlayarak psikoloji alanında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak, topluma hizmet etmek ve insan davranışlarının anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

 

Vizyon

Vizyonumuz, psikoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve saygı gören bir bölüm olmaktır. Öğrencilere psikoloji biliminin güncel gelişmelerini öğretmek ve araştırmada liderlik yapmalarını desteklemek için en iyi kaynakları ve fırsatları sunmayı hedefliyoruz.

Değerler (Bölümün İlkeleri):

  1. Bilimsellik: Bilimsel yöntem ve etik ilkeleri yüceltiyoruz ve öğrencilere bu değerleri benimsemeleri için rehberlik ediyoruz.
  2. Toplumsal Katkı: Psikoloji bilgisini toplumsal sorunlara katkı sağlamak için kullanmaya inanıyoruz ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlılıkla hizmet ediyoruz.
  3. Çeşitlilik ve Katılım: Çeşitlilikten beslenen bir öğrenme ve çalışma ortamını teşvik ediyoruz ve herkesin farklı bakış açılarına değer veriyoruz.
  4. Öğrenci Merkezlilik: Öğrencilerimizin gelişimini ve başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba sarf ediyoruz.
  5. Sürekli İyileştirme: Öğretim ve araştırma süreçlerimizi sürekli olarak değerlendiriyor ve geliştiriyoruz.

Stratejik Hedefler (Bölümün Belirlediği Öncelikler):

  1. Öğrenci Başarısı: Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak ve onları psikoloji alanında liderler haline getirmek.
  2. Araştırma ve Yayınlar: Bilimsel araştırmayı desteklemek ve psikoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunmak.
  3. Toplumsal Katkı: Psikoloji bilgisini toplumun ihtiyaçlarına uygun şekillerde kullanarak toplumsal sorunlara çözüm sağlamak.
  4. İşbirliği ve Ortaklık: Diğer disiplinlerle işbirliği yaparak çeşitli perspektifleri bir araya getirmek.
  5. Altyapı ve Kaynaklar: Bölümün fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmek ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmak.