Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon

Biz, psikoloji alanında mükemmeliyeti teşvik eden bir akademik birim olarak görev yapıyoruz. Misyonumuz, öğrencilere bilimsel bir temel sağlayarak psikoloji alanında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmak, topluma hizmet etmek ve insan davranışlarının anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

 

Vizyon

Vizyonumuz, psikoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve saygı gören bir bölüm olmaktır. Öğrencilere psikoloji biliminin güncel gelişmelerini öğretmek ve araştırmada liderlik yapmalarını desteklemek için en iyi kaynakları ve fırsatları sunmayı hedefliyoruz.