Engelli Öğrenci Birimi

S: Engelli Öğrenci Birimi’nden kimler faydalanabilir?

C: Aşağıda belirtilen tanı ve teşhisleri almış öğrenciler faydalanabilir.

 • Kronik hastalık
 • Geçici yetersizlikler
 • Fiziksel engel
 • İşitsel engel
 • Konuşma / dil bozuklukları
 • Öğrenme güçlükleri
 • Görme engeli
 • Psikiyatrik / psikolojik sorunlar
 • Zihinsel engel
 • Gelişimsel problemler
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite vb.

S: Herhangi bir doktor raporu ile Engelli Öğrenci Birimine başvurabilir miyim?

C: Özel Eğitim Yönetmeliği İkinci Kısım 7. Maddeye göre, “Tanılamada; bireyin özürlü sağlık kurulu raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır.” Eğitim eşitliği haklarından faydalanabilmek için öğrencinin %20 ve üzeri engellilik durumu olduğunu belirten Engelli Sağlık Kurul Raporu ile başvuruda bulunması gerekir.

S: Engelli raporu almam gerekli mi?

C: Evet. Dersini aldığınız akademisyenlere taleplerinizin iletilmesi için üzerinde asgari %20 engellilik oranı ibaresi olan ve engel durumunuzu belirten raporunuzu Engelli Öğrenci Birimi’ne iletmeniz gerekmektedir.

S: Herhangi bir doktor raporu geçerli olmaz mı?

C: Olmaz. Yalnızca %20 ve üzeri engellilik oranı ibaresi olan heyet raporlarını getiren öğrenciler Engelli Öğrenci Birimi hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

S: Raporumun aslını mı getirmek zorundayım?

C: Hayır. Raporun bir fotokopisini getirmeniz yeterli olacaktır.

S: Her sene rapor almak ve biriminize ulaştırmak zorunda mıyım?

C: Raporun geçerlilik süresine bağlı olarak değişmektedir. Eğer raporunuz süreli ise süre dolduğunda yenilemeniz gerekir. Eğer rapor süresiz ise yeniden rapor vermeksizin, her sene öğrencinin akademisyenlerine bilgilendirme gönderilir.

S: Engelli raporunu nasıl alabilirim?

C: Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerine başvurarak raporunuzu alabilirsiniz. Detaylı bilgi için başvurduğunuz hastanenize veya doktorunuza da danışabilirsiniz.

S: Engelli Öğrenci Birimi’nin bana nasıl bir faydası olacak?

C: Engelli Öğrenci Birimi eğitim eşitliğini sağlamak adına çalışmaktadır. Başvurunuz sırasında sizinle birlikte ders, sınav ve ödev uygulamalarına ilişkin ihtiyaçlarınızı belirliyoruz. (örn., öğretim görevlisini ve tahtayı takip edebileceğiniz bir yere oturmanızın sağlanması, sınav kâğıtlarınızın büyük punto ile basılması, sınavlarda ek süre verilmesi gibi). Bu isteklerinizi Engelli Öğrenci Birimi olarak değerlendiriyor ve dersini aldığınız öğretim görevlilerine dönem başlarında gizlilik ilkesi çerçevesinde bilgilendirme mesajları atıyoruz.

S: Engelli Öğrenci Birimi’ne başvurmak konusunda çekincelerim var.

C: Olabilir. Bu çekincelerinizi de birlikte konuşabiliriz. Tüm görüşmelerimiz gizlilik ilkesi çerçevesinde gerçekleşmektedir. Eğer engel durumunuz varsa birimimize başvurmak konusunda çekinmeyiniz. Bu sizin yasal hakkınız.

S: Öğretim görevlilerine atılan mesajları herkes görebilir mi?

C: Hayır. Yalnızca o dönem dersini aldığınız akademisyenler görebilir.