Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kod

Dersin Adı

PÇ1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

1. Yıl, Birinci Dönem

                   

ELT 577

ELT’de Güncel Konular

 

X

X

 

X

 

X

X

X

 

ELT 536

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği – I

X

X

X

 

 

X

 

 

X

X

ELT 540

Seminer/Dönem Projesi

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

1. Yıl, İkinci Dönem

                   

ELT-535

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği - II

X

X

X

 

 

X

X

 

X

X

ELT-543

Yöntem Sonrası Dönemde Dil Öğrenimi/Öğretimi

 

X

X

X

 

 

 

X

X

 

                       

*ELT 574

Öğrenme Teorileri ve ELT’ye Giriş

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

                       

Program Çıktılarıyla İlişkili Ders Sayısı / 8 

4

5

4

1

2

2

3

2

5

 3

                       

Program Çıktılarıyla İlişkili Yüzdesi              

50%

63%

50%

13%

25%

25%

38%

25%

63%

38%

* ELT çıkışlı olmayan öğrenciler için alınması zorunlu ders

                   
 

Etki

3

4

5

             

 

Seçmeli Dersler

Kod

Dersin Adı

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

ELT 580

21. Yüzyılda Dil Öğretimi

X

-

X

X

X

-

X

-

X

-

ELT 578

İkinci Dil Edinimi ve ELT

X

-

-

-

X

-

X

X

-

 -

ELT 503

Mesleki Gelişim

-

X

-

-

-

-

X

-

X

 -

ELT 541

Eleştirel Söylem

-

-

-

-

X

X

-

X

-

-

ELT 516

Akademik Yazma

-

-

X

-

X

X

ELT 584

Uygulamalı Dilbilim Çalışmaları

X

-

-

-

X

-

-

X

-

-

ELT 576

SLA’de Bireysel Farklılıklar

X

-

-

-

X

-

-

X

-

-

ELT 542

Yabancı Dil Eğitiminde Sosyal Duygusal Öğrenme

X

-

-

X

X

-

-

X

-

-