YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVZUATI

T.C. Anayasası' nın İlgili Hükümleri 

KANUNLAR
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
BAKANLAR KURULU KARARLARI
*Y​ükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler Ve Öğretim Elemanları İle İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar​
YÖNETMELİKLER
A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 
C. AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI
D. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER 
Click here for the Unofficial English Translation of the Regulation on Joint Education and Training Programs Between Turkish Higher Education Institutions and Higher Education Institutions Abroad
E. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER 
YÖNERGELER