Sosyal Bilimler Enstitüsü

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI 

Amaçlar:

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programının amacı doktora adaylarının yabancı dil eğitimi alanında üst düzeyde teorik ve pratik olarak bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bağımsız araştırma yapabilme becerilerini ilerletmektir.

Hedefler: 

Programın hedefleri Yüksek Lisans programındaki edinimlerini daha kompleks ve ileri seviyeye getirmektir.

Ana hedef adayların Ingilizce eğitimi alanındaki teorik konuları derinlemesine anlamalarını sağlamaktır.

Program ayrıca adayların alanlarında ampirik araştırmaları uygulayıp değerlendirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Kuruluş ve Onay

 

Cag Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı 7-D-2; 7-H (2547) madde uyarınca 1997 yılında kurulmuştur.

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı ise alanlarında üst düzeyde teorik ve pratik bilgi ile donatılmış akademisyenler yetiştirmek amacıyla 18.10.2013*55145 tarihli 75850160-104.01.03-7686 no’lu Y.Ö.K. onayı ile başlatılmıştır.

Diploma ve Unvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora diploması alırlar.

Program Düzeyi

Üçüncü kademe İngilizce Dili Eğitimi doktora programı.

Özel Kabul Koşulları

Programa kayıt olmak isteyenlerin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede İngiliz Dili Eğitimi veya Uygulamalı Dilbilim ya da benzer alanlarından yüksek lisans programını tamamlamış olması, ALES' ten en az 55 almaları gerekmektedir. Öğrenci adayları ayrıca bir komite tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir bilim sınavına tabi olacaklardır.

Yatay Geçiş Koşulları

Diğer Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okumakta olan öğrenciler Çağ Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilirler. Geldikleri programdaki ders içeriklerinin aynı olması ve geçer not almaları koşuluyla ilgili derslerden muaf sayılırlar.

Programın Genel Amacı

Program adayların kendi alanlarında üst seviyede bilgi donanımına sahip olmalarını ve bağımsız araştırmalar yapabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

İş ve Lisans Üstü Programlara Devam  Olanakları

Bölüm mezunları devlet ve özel sektörde her seviyede (ilk-orta-lise-üniversite) İngilizce öğretmeni olarak görev yapabilecekleri gibi üniversitelerde akademisyen olarak ta iş bulabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Doktora derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanır.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. 
Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Program Türü

Tam zamanlı

Program Dili

İngilizce

Program /Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şehnaz Şahinkarakaş 

sehnazkarakaş@cag.edu.tr

Tel : 0.324.651 48 00 
Fax : 0.324.651 48 11

AKTS ve Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Jülide İnözü

julideinozu@cag.edu.tr
Tel  : 0.324.651 48 00

Fax : 0.324.651 48 11

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci

PÇ 1.   İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.

PÇ 2.   İkinci veya yabancı dil öğretimi ile ilgili edindikleri bilgileri uygular.

PÇ 3.   Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.

PÇ 4.   Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar.

PÇ 5.   Teori, metot ve deneysel becerilerin yanı sıra orijinal fikirleri formüle edip üzerinde çalışabilecekleri araştırma becerilerini geliştirir.

PÇ 6.   Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.

PÇ 7.   Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-612 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 15
ELT-603 Seçmeli 1 Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 15
OSD-654 Ortak Seçmeli Ders Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 08
Toplam 9 38
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-638 Karmaşık Sistemlerde Araştırma Yöntemleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 10
ELT-608 Seçmeli 2 Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 10
ELT-675 Seçmeli 3 Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 10
Toplam 9 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-627 Araştırma Alanı Dersi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
ELT-632 Seminer Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 0-0-0 10
ELT-605 Seçmeli 4 Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
ELT-687 Seçmeli 5 Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 07
Toplam 9 31
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-614 Yeterlik Sınavı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-695 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-696 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-697 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ELT-698 Doktora Tezi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 0-0-0 30
Toplam 0 30
ELT-603 Dil Ölçme ve Değerlendirmede Kalite Yönetimi

Conceptualizing basic concepts in QMLTA. Analyzing and criticizing studies on QMLTA. Students will be able to comprehend the nature of quality management, ethics and fairness in language testing and assessment and read critically, analyze and synthesize various studies on QMLTA. They will also be able to conduct research on the topic.


ELT-609 Kullanımbilim ve Söylem Çözümlemesi

This course aims to help the students understand what discourse analysis is and how it helps the fields of linguistics, socilology, psychology analysing spoken and written language. The developments in descriptive and applied linguistics; professionalization in the field of ELT to help language teachers keep up-to-date with developments in the field; to give an insight about how texts are structured beyond sentence level.


ELT-611 Öğretmen Yetiştirme Program Modeli

This course contributes to the teachers' personal and professional development regarding the principles of lifelong learning. This course will enable participants to gain a full understanding of how to develop themselves both as teachers and as persons.


ELT-612 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri

The aim of this course is to enable participants to conduct qualitative and quantitative research using a variety of research methods with various data collection instruments. Students will be able to examine foundational issues of research from quantitative, qualitative and mixed perspectives: e.g. determining how to approach a project; understanding what constitutes data and how to analyze them. Students will also learn some software programs (SPSS, Atlas-ti) to be used while analyzing quantitative and qualitative data.


ELT-613 Eğitimde Medya ve Dil Öğretimi

The course consists of various modules. Following the discussion of the motives and reasons for using educational technology in language classrooms, learners are presented web 2.0 tools, such as blogs, wikis, social networks, podcasts and videos. Each module starts with background readings, then examples of how teachers have used that particular technology. This course provides an insight into how to integrate educational technologies into language teaching and learning. It aims to equip learners with a theoretical background for production and use of foreign language instructional media. The course also offers a practical introduction to using technology in language teaching and learning.


ELT-614 Yeterlik Sınavı

Bu yazım kılavuzunun amacı Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. ve 33. Maddeleri gereğince hazırlanan Lisansüstü tezlerin belirli kurallara göre yazılıp basılmasını sağlamaktır. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim ve anasanat dallarında, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezi hazırlayan adaylar ve tez danışmanları, savunma için hazırlanan tezlerde bu kılavuzda yer alan kurallara uygun hareket etmelidirler. Bu kılavuzun hazırlanmasında Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Association [APA 6] (2010) yazım kurallarından ve Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kurallarından yararlanılmıştır. Bir tezde bulunması gereken dış kapak, iç kapak, tez onay sayfası, Türkçe özet, İngilizce özet (Abstract), önsöz, içindekiler, tablolar listesi, şekiller listesi, kısaltmalar ve ekler listesi bu kılavuzun sonundaki Ek bölümünde yer almaktadır. Tez yazım kurallarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye gereksinim duyan yazarlar Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzuna (APA6th, 2010) başvurabilirler.  


ELT-615 Psikodilbilim Seminerleri

This course aims to introduce basic concepts and theories in Psycholinguistics and make students familiar with experimental research methods used in sentence processing. The focus will be memory, and sentence processing in the first language and second language. Gain the basic concepts about the mind and brain that defines the discipline of psycholinguistics; Develop the fundamental skills required for understanding theories, evidence, and methods in psycholinguistics, grasp methods and techniques used in experiments in Psycholinguistics.


ELT-617 ELT'de Son Yaklaşımlar

This course which links theory with practice involves such recent topics as how do people learn languages, describing learners, describing teachers, managing learning & teaching, managing classroom learning, grouping students, planning lessons & courses, teaching grammar, teaching receptive skills, teaching productive skills, teaching vocabulary and teaching pronunciation. This course aims to help EFL instructors to update their pedagogical knowledge and skills through practice and research based instruction.


ELT-619 Öğretim Liderlik: Dil Sınıfında Duyuşsal Öğretim Geliştirme

This course aims to introduce the social-emotional language learning theory and its guiding principles in order to enable participants organize a learning environment which is sensitive to learner factors such as motivation, anxiety, self confidence, self efficacy, comfort, attitudes, learners style and intelligences.


ELT-620 Psikodilbilim

The primary goal of this course is to provide students with foundational background in the central topics of language production and comprehension. In this course, academic writing examples such as articles, papers, and proposals will be investigated regarding language used and content. Students will prepare a project proposal, write abstracts, posters and proposal on a subject they choose thus improve their research skills and writing skills.


ELT-622 Uygulamalı Dilbilim

In this course we aim at having an introduction to the field of linguistics. In order to increase the awareness of the students in the field of linguistics we will explore the grounds of language in its all terms and components. Starting with a general definition of language and related concepts we will move towards and introductory analysis of core-grammar components in first part of this course. We will discuss the structure, the organization of this structure, so-called grammar of language and look speculatively at the biological foundations of language. Moving forth, we will study the sounds of language in phonetics and phonology, the organization of words in morphology, making of sentences in syntax and last the making of meaning in semantics. Students will learn fundamental concepts of language and linguistics.


ELT-623 İlk Dil Edinimi

Major concepts in the field of child language acquisition, bi/multilingualism, factors that affect the acquisition process. This course is an introduction to field of language acquisition. It aims at introduction the students to the major concepts in fields of child language acquisition, and bi/multilingual acquisition. It discusses the different factors that influence the acquisition process as age, the linguistic environment, cognition, the social context, motivation, and aptitude.


ELT-625 Eleştirel söylem analizi

This course aims to help the students understand what discourse analysis is and how it helps the fields of linguistics, socilology, psychology analysing spoken and written language. The developments in descriptive and applied linguistics; professionalization in the field of ELT to help language teachers keep up-to-date with developments in the field; to give an insight about how texts are structured beyond sentence level.


ELT-627 Araştırma Alanı Dersi

The aim of this course is to enable participants to focus on a specific topic of their interest in the field of ELT and to help them make an original contribution to the field. Students will acquire advanced knowledge in a field of his/her choice. They will read and discuss the relevant literature and latest research on that choice.


ELT-629 Dil Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Eleştirel Değerlendirilmesi

Conceptualizing basic concepts in critical assessment. Analyzing and criticizing studies on critical assessment. Students will be able to comprehend the nature of critical assessment, ethics and fairness in language learning and teaching. They will also be able to conduct research on the topic.


ELT-631 İkinci Dil Ediniminde Güncel Konular

ELT-632 Seminer

This course aims to give a unique insight to the students through encouraging them to participate in the odyssey of preparing a master thesis. Moreover, the very course purports to provide a sufficient knowledge for both the proposal and the thesis preparing process.  This course will help students to polish their existing skills in literary research, writing and citation. They will write the proposal for their  thesis, a conference paper, a literature review, or an academic article.


ELT-633 İkinci Dil Edinim Teorileri

ELT-636 Dil Öğrenme Psikolojisi

The overall aim is to emphasize the contribution of psychology and psycholinguistics, and other parallel disciplines, to the development of recent thinking in language teaching methodology.


ELT-637 Uygulamalı Dilbilimde Seminerler

The aim of this course is to enable participants to gain insight into various concepts and research in the field of applied linguistics. Students will be able to gain insights into various topics in applied linguistics by attending seminars given by national and international scholars in the field. Students will also be able to design research studies related to the seminar topics.


ELT-638 Karmaşık Sistemlerde Araştırma Yöntemleri

The aim of this course is to enable participants to have an advanced understanding of principles, methods, and techniques of various research methods used in line with CDST. Students will be able to design and implement research consistent with complex dynamic systems theory (CDST) in social sciences. Students will also use various software programs for various methods.  


OSD-655 Afet Yönetimi

ELT-679 Dil, Zihin ve İletişim

ELT-680 Öğretmen Eğitimi ve Profesyonel Gelişim

Comprehending the fundamental perspectives and principles related to language teacher education, addressing drawbacks of traditional approaches and updating their understanding through global perspective. This course aims to help EFL teachers/educators to review and revise their priorities in terms of the content and conduct of language teacher education from global perspective.


ELT-695 Doktora Tezi

In this course, students will be shown the methods that should be applied in writing a thesis (thesis writing plan) and they will be provided with the necessary and correct techniques for their studies. To make students aware of the usage of resources and thesis writing.


ELT-696 Doktora Tezi

In this course, students will be shown the methods that should be applied in writing a thesis (thesis writing plan) and they will be provided with the necessary and correct techniques for their studies. To make students aware of the usage of resources and thesis writing.


ELT-697 Doktora Tezi

In this course, students will be shown the methods that should be applied in writing a thesis (thesis writing plan) and they will be provided with the necessary and correct techniques for their studies. To make students aware of the usage of resources and thesis writing.


ELT-698 Doktora Tezi

In this course, students will be shown the methods that should be applied in writing a thesis (thesis writing plan) and they will be provided with the necessary and correct techniques for their studies. To make students aware of the usage of resources and thesis writing.


İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı Kurslar ve Programı Öğrenme Çıktıları Matrix

Kod

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

1. Year, First Semester

 

 

 

 

 

 

 

ELT-601

İkinci Dil Edinimi

X

 

X

 

 

X

 

ELT-603

Dil Ölçme ve Değerlendirmede Kalite Yönetimi

X

X

X

 

 

X

 

1. Year, Second Semester

 

 

 

 

 

 

 

ELT-612

İleri Düzey Araştırma Yöntemleri

 

 

 

X

X

X

X

ELT-608

Dil Öğrenme Psikolojisi

X

X

X

 

 

X

 

ELT-610

Proje Tasarım

 

 X

X

X

 

X

 

 2. Year, First Semester

 

 

 

 

 

 

 

ELT-607

Araştırma Alanı

 

 

X

X

X

X

 

ELT-605

Sınıf Temelli Araştırma

 

 

 

X

X

X

X

ELT-606

ELT Öğretmen Eğitimi

X

X

X

 

 

 

 

 Seçmeli Dersler

Kod

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

ELT-609

Kullanımbilim ve Söylem Çözümlemesi

X

X

X

 

X

 

 

ELT-611

Öğretmen Yetiştirme Program Modeli

X

X

X

 

 

X

 

ELT-615

Psikodilbilim Seminerleri

 X

 

X

 

 

X

 

ELT-613

Eğitimde Medya ve Dil Öğretimi

X

X

X

 

 

X

X

ELT-619

Öğretim Liderlik: Dil Sınıfında Duyuşsal Öğretim Geliştirme

 X

 X

X

 

 x

 

 


 İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı Kurslar ve Programı Öğrenme Çıktıları Matrix

Kod

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

1. Year, First Semester

 

 

 

 

 

 

 

ELT-601

İkinci Dil Edinimi

5

 

4

 

 

4

 

ELT-603

Dil Ölçme ve Değerlendirmede Kalite Yönetimi

4

3

5

 

 

4

 

1. Year, Second Semester

 

 

 

 

 

 

 

ELT-612

İleri Düzey Araştırma Yöntemleri

 

 

 

5

5

4

4

ELT-613

Eğitimde Medya ve Dil Öğretimi

3

4

4

 

 

4

4

ELT-611

Öğretmen Yetiştirme Program Modeli

3

4

4

 

 

4

 

 2. Year, First Semester

 

 

 

 

 

 

 

ELT-607

Araştırma Alanı

 

 

3

5

4

4

 

ELT-605

Sınıf Temelli Araştırma

 

 

 

5

5

4

4

ELT-609

Kullanımbilim ve Söylem Çözümlemesi

5

 

4

 

 

4

 

 Seçmeli Dersler

Kod

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

ELT-615

Psikodilbilim Seminerleri

5

 

4

 

 

4

 

ELT-610

Proje Tasarım

 

 3

3

4

 

4

 

ELT-616

Kişisel ve Profesyonel Gelişim

 5

 

4

 

 

4

 

ELT-617

ELT Son Yaklaşımlar

 5

3

 

 

 

 

 

ELT-608

Dil Öğrenme Psikolojisi

 5

 

4

 

 

 4

 

ELT-619

Öğretim Liderlik: Dil Sınıfında Duyusal Öğretim Geliştirme

 4

4

4

 

 

 

 

ELT-606

ELT Öğretmen Eğitimi

4

 

4

 

 

 

 

ELT-620

Psikolinguistik

5

 

4

 

 

4

 

ELT-621

EFL Genç Öğrenciler

4

4

 

 

 

 

 

ELT-622

Uygulamalı Dilbilim

3

4

4

 

 

 

 

ELT-623

İlk Dil Edinimi

4

 

4

 

 

 

 

 

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI

TEMEL ÖĞRENME ÇIKTILARI & DERSLER

Zorunlu Dersler

Kod

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

ELT-601

İkinci Dil Edinimi

X

 

X

 

 

X

 

ELT-603

Dil Ölçme ve Değerlendirmede Kalite Yönetimi

X

X

X

 

 

X

 

1. Yıl, Second Dönem

 

 

 

 

 

 

 

ELT-612

İleri Düzey Araştırma Yöntemleri

 

 

 

X

X

X

X

ELT-608

Dil Öğrenme Psikolojisi

X

X

X

 

 

X

 

ELT-610

Proje Tasarım

 

 X

X

X

 

X

 

 2. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

ELT-607

Araştırma Alanı

 

 

X

X

X

X

 

ELT-605

Sınıf Temelli Araştırma

 

 

 

X

X

X

X

ELT-606

ELT Öğretmen Eğitimi

X

X

X

 

 

 

 

 Seçmeli Dersler

Kod

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

ELT-609

Kullanımbilim ve Söylem Çözümlemesi

X

X

X

 

X

 

 

ELT-611

Öğretmen Yetiştirme Program Modeli

X

X

X

 

 

X

 

ELT-615

Psikodilbilim Seminerleri

 X

 

X

 

 

X

 

ELT-613

Eğitimde Medya ve Dil Öğretimi

X

X

X

 

 

X

X

ELT-619

Öğretim Liderlik: Dil Sınıfında Duyuşsal Öğretim Geliştirme

 X

 X

X

 

 x

 

 

Zorunlu Dersler

Kod

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

1. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

ELT-601

İkinci Dil Edinimi

5

 

4

 

 

4

 

ELT-603

Dil Ölçme ve Değerlendirmede Kalite Yönetimi

4

3

5

 

 

4

 

1. Yıl, Second Dönem

 

 

 

 

 

 

 

ELT-612

İleri Düzey Araştırma Yöntemleri

 

 

 

5

5

4

4

ELT-613

Eğitimde Medya ve Dil Öğretimi

3

4

4

 

 

4

4

ELT-611

Öğretmen Yetiştirme Program Modeli

3

4

4

 

 

4

 

 2. Yıl, Birinci Dönem

 

 

 

 

 

 

 

ELT-607

Araştırma Alanı

 

 

3

5

4

4

 

ELT-605

Sınıf Temelli Araştırma

 

 

 

5

5

4

4

ELT-609

Kullanımbilim ve Söylem Çözümlemesi

5

 

4

 

 

4

 

 Seçmeli Dersler

Kod

Ders Adı

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

ELT-615

Psikodilbilim Seminerleri

5

 

4

 

 

4

 

ELT-610

Proje Tasarım

 

 3

3

4

 

4

 

ELT-616

Kişisel ve Profesyonel Gelişim

 5

 

4

 

 

4

 

ELT-617

ELT Son Yaklaşımlar

 5

3

 

 

 

 

 

ELT-608

Dil Öğrenme Psikolojisi

 5

 

4

 

 

 4

 

ELT-619

Öğretim Liderlik: Dil Sınıfında Duyusal Öğretim Geliştirme

 4

4

4

 

 

 

 

ELT-606

ELT Öğretmen Eğitimi

4

 

4

 

 

 

 

ELT-620

Psikolinguistik

5

 

4

 

 

4

 

ELT-621

EFL Genç Öğrenciler

4

4

 

 

 

 

 

ELT-622

Uygulamalı Dilbilim

3

4

4

 

 

 

 

ELT-623

İlk Dil Edinimi

4

 

4

 

     

 İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOKTARA PROGRAMI TYYÇ&PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

 

İngilizce Öğretmenliği Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

BİLGİ

 

Kuramsal & Olgusal

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

4. Kendi alanında yapılmış araştırmaları kapsamlı bir şekilde anlar.

 

2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

 

 

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

1. İngiliz Dili Eğitimi alanında çeşitli akım ve kuramları değerlendirir.

 

2. İkinci veya yabancı dil öğretimi ile ilgili edindikleri bilgileri uygular.

2-  Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

3- Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3. Alanında belirli bir konudaki uzmanlığını geliştirir.

 

 

5. Teori, metot ve deneysel becerilerin yanı sıra orijinal fikirleri formüle edip üzerinde çalışabilecekleri araştırma becerilerini geliştirir.

 

 

6. Disiplinler arası takımlara dahil olup grup çalışmaları yapar.

 

 

7. Çeşitli kitlelerle bilgi paylaşımı yapar.

 

2-  Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

3-  Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4-   Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-  Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

2- Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

3-  Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-   Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-  Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

3-   Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

4-  Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2-  Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3-  Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ELT-612 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri 3-0-3 15
ELT-614 Yeterlik Sınavı 0-0-0 30
ELT-627 Araştırma Alanı Dersi 3-0-3 07
ELT-695 Doktora Tezi 0-0-0 30
ELT-696 Doktora Tezi 0-0-0 30
ELT-697 Doktora Tezi 0-0-0 30
ELT-698 Doktora Tezi 0-0-0 30
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ELT-632 Seminer 0-0-0 10
ELT-638 Karmaşık Sistemlerde Araştırma Yöntemleri 3-0-3 10
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ELT-603 Seçmeli 1 3-0-3 15
ELT-675 Seçmeli 3 3-0-3 10
ELT-608 Seçmeli 2 3-0-3 10
ELT-605 Seçmeli 4 3-0-3 07
ELT-687 Seçmeli 5 3-0-3 07
OSD-654 Ortak Seçmeli Ders 3-0-3 08