DOKTORA VE TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA BURS OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kazanılan burslar tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında 2 yıl/4 dönemi kapsamakta olup, doktora programlarında ise 4 yıl/8 dönemi kapsamaktadır. 

Buna göre Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış ve eğitime devam edecek olan İşletme Yönetimi Tezli/Tezsiz, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli/Tezsiz, Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz, Özel Hukuk Tezli/Tezsiz, Psikoloji Tezli/Tezsiz, İngiliz Dili Eğitimi Tezli ile Türk Dili ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile İşletme Yönetimi Doktora Programı ve İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programına başvuracak adaylar, geçerli olan ALES' ten herhangi bir puan türünden en az 70,000 - 79.999 arasında puan alanlara % 25 burs, 80,000 – üzeri arasında puan alanlara % 50 burs almaya hak kazanmaktadır.  

Tezli yüksek lisans programlarında kontenjanın dolması halinde azami dört (4) öğrenciye eğitim süresi boyunca % 100 burs verilecektir. % 100 Bursu kazanabilmenin şartı ise ön alım koşuluna göre geçerli bir ALES’ ten herhangi bir puan türünden en yüksek puanı almış olan dört (4) öğrenci şeklinde belirlenecektir. Şehitlerin 1.dereceden yakınlarına % 100 burs sıralamasında öncelik tanınacaktır.

Doktora programlarında kontenjanın dolması halinde kesin kayıt hakkı kazanan azami iki (2) öğrenciye eğitim süresi boyunca % 100 burs verilecektir. % 100 Bursu kazanabilmenin şartı ise geçerli bir ALES’ ten herhangi bir puan türünden en yüksek puanı almış olan iki (2) öğrenci şeklinde belirlenecektir.

Ayrıca Çağ Üniversitesi lisans programı mezunları başvurdukları programa kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda, Çağ Üniversitesi yüksek lisans programı mezunları da başvurdukları doktora programına kesin kayıt hakkı kazanmaları halinde % 50 indirimli olarak kayıt yaptıracaklardır.