PROGRAM ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

PROGRAM ÜCRETLERİ LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN ( LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ )

 

Lisansüstü (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora) Programları İçin Ödenecek Ücretler Yukarıdaki Linkte Belirtildiği Gibidir. Bu Nedenle;  

Kazanılan burslar tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında 2 yıl/4 dönemi kapsamakta olup, doktora programlarında ise 4 yıl/8 dönemi kapsamaktadır.

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında mezuniyet için ödenmesi gereken toplam ücreti 2 yıl=4 dönem’ dir. ALES puanı ile kayıt yaptırarak Tezsiz Programı azami 3 dönem = 1,5 yıl, Tezli Programı 3 dönem = 1,5 yıl da erken bitirmiş olsalar bile mezuniyetleri için programın ücreti olan 2 yıl = 4 dönem’lik ücretin ödenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca Yüksek Lisans Programları 4 dönemde bitirilemez ise her uzatılan dönem için azami süresinde tez yazanlar tez iki ders yerine geçtiğinden dolayı her dönem için tez aşamasında olanlar 2 ders ücreti şeklinde burssuz ödeme yapmaları gerekmektedir. 

Doktora Programlarında ise mezuniyet için ödenmesi gereken toplam ücreti 4 yıl=8 dönem’ dir. Ayrıca Doktora Programları 8 dönemde bitirilemez ise her uzatılan dönem için azami süresinde tez yazanlar tez iki ders yerine geçtiğinden dolayı her dönem için tez aşamasında olanlar 2 ders ücreti şeklinde burssuz ödeme yapmaları gerekmektedir. 

Dönem kaydını yaptıran, o dönemin ücretini ( o dönem ücretinin kalan taksitlerini ) öder. İlişik kesme işlemi, bu ödemeyi takiben yapılır. Her dönem açılan Lisansüstü Programlarımıza kesin kayıt/ders kaydı yaptıracak olan öğrenci adaylarımızın kayıtları dönemlik olarak yapılmakta olup, dönemlik kaydını yenileyen öğrencimiz kayıt yenilediği o dönemin dönemlik ücretini ödemek zorundadır.   

Yüksek Lisans Programlarının tezli maksimum süresi 3 yıl (2 yıl (4 dönem) + 1 yıl (2 dönem tez aşaması)) = 6 dönem olup, tezsiz maksimum süresi ise 1,5 yıl = 3 (2 dönem + 1 dönem) dönem’dir. Bursluluk süresi Burs kazanan öğrencinin 2 yıl = 4 dönem’ ini kapsamaktadır. Ancak 3. yılı olan 5. dönem ve 6. dönemine uzatan bir öğrencinin Bursu kesilmektedir. Azami süresinde tez yazanlar için tez iki ders yerine geçmekte olup, her dönem için tez aşamasında olanlar 2 ders ücreti şeklinde burssuz ödeme yapmaları gerekmektedir. Tezsiz programda okuyanlar için ise mezuniyet kapsamında azami 3 dönem olduğundan toplamda ödenmesi gereken 4 dönemlik ücretin 3 dönemi içerisinde varsa mevcut bursundan yada burssuz olarak ödeyip tezsiz mezuniyet mümkündür.