Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi Programı

Çocuk  Gelişimi  programı, resmi  ve  okul  öncesi  eğitim ve özel eğitim alanında faaliyet gösteren çok sayıdaki firmanın talep ettiği kalifiye insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu kapsamda çocuk gelişimi ve eğitimi alanında kalite etkinliğini artırarak Üniversitemizin sosyal sorumluluğu yerine getirmesini hedeflemektedir.

Bu programda yetiştirilecek  ara  elemanların  0-6  yaş  arası  (Okul Öncesi) gerek normal gelişim gösteren gerekse özel eğitim ihtiyacı olan gelişim alanlarını (Zihinsel, Dil, Motor, Öz Bakım, Sosyal ve Duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi olması sağlanmaktadır.

Bu Programdan mezun olan öğrenciler “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” Unvanını kazanırlar.

Bu programdan mezun olanlar: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında ve  Otellerde çalışma imkanına sahiptirler.

Bu programdan mezun olanlar dikey geçiş sınavı ile Anaokul Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına geçiş yapabilirler.

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Genel Bilgiler

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu   …… yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997,   Sayı: 23050

Çocuk Gelişimi Programı; Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk   Eğitimiyle ilgili alanlarda çalışmak üzere ara eleman yetiştirme doğrultusunda   gerekli niteliklere sahip eğitimli iş gücünün karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 2015-2016  Eğitim Öğretim yılında  açılmıştır.

Gereken Nitelikler

Çocuk Gelişimi okumak isteyen   bir öğrencinin öncelikli olarak çocukları  sevme ve çocukların duygularını anlayabilme, hoşgörülü ve sabırlı olması,   insanlarla iyi iletişim kurması, gelişim psikolojisine ilgi duymalıdır. Çocuk   gelişimi öğrencisinin, kendini geliştirme konusunda istekli ve yaratıcı   olması gerekmektedir.  Bölüm dersleri   gereğince öğrencinin hem sayısal hem de sözel alanlara ilgi duyması, İnsan   haklarına saygılı, araştırmacı ve sorgulayıcı, ekip çalışması becerilerinin   gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Çocuk Gelişimi Programı ön lisans düzeyinde iki   yıllık eğitim - öğretim programı uygulamaktadır. 

Çocuk  Gelişimi  Programının  amacı,  0–18  yaş arasındaki  normal gelişim gösteren,    özel eğitim  gereksinimi  olan, korunmaya  muhtaç    (kurumda  yaşayan,  çalıştırılan,  mülteci  ve suça   sürüklenen çocuklar)  ve  hastanede  yatan  çocukların    tüm  gelişim  alanlarını (zihinsel,  dil,  motor,    özbakım, sosyal  ve  duygusal) destekleyici  teorik   ve  uygulamalı  eğitim  programları  ile çocuğa,  aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi meslek   elemanı yetiştirmektir.

Diploma ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çocuk Gelişimi   dalında önlisans diploması   verilir ve mezunlar Çocuk Gelişimi "Meslek Elemanı " unvanına sahip   olurlar.

Çalışma Alanları

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde,    
Öğretmen ve Öğretmen Yardımcısı Olarak Özel Kreş ve   Anaokullarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öncesi Eğitim   Sınıflarında,  Çocuk Hastaneleri ve Hastane Okullarında,
Bakıcı Anne Olarak Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren   Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında Çocuk   Bakım Elemanı Olarak Çalışan Anne - Babaların Çocuklarının Bakımında,  Ana - Baba Eğitimcisi Olarak Özel Araştırma ve Danışmanlık Şirketlerinde,  Çocuk Yayınları ve Oyuncakları Sektörlerinde,   Çocuk Tiyatrolarında ve Çocuk Filmlerinde, UNICEF, ILO ve Gönüllü Kuruluşlarda,  Sivil Toplum Örgütlerinde…

Kayıt Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul diploması, Üniversite Sınavından  yeterli puan almak (Y-TYT).

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey   Geçiş Sınavı esaslarına göre Çocuk Gelişimi Bölümü/Okul Öncesi   Öğretmenliği/Özel Eğitim Öğretmenliği, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet  bölümlerine  geçiş yapabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör.Rana RUDVAN

ranarudvan@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
edayasa@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Programı tamamlayan bir öğrenci;

1- Çocuk Gelişimi programı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

2- Çocuk Gelişimi ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

3. Çocuk Gelişimi tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

4. Çocuk Gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

5. Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem, etkinlik ve tekniklerini uygular.

6. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki ve özel eğitim kurumlarındaki çocukların gelişim alanlarını (fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanları) destekleyici eğitsel materyal hazırlar ve eğitim ortamlarını düzenler.)

7.Matematik ve sosyal bilimler (Tarih, Türkçe) alanıyla ilgili temel kuramsal bilgilere sahip olur.

8. Mesleği ile ilgili programların felsefesini, genel özelliklerini ve programın her bir öğesinin gerekliliklerini sınıf yönetimine ve uygulamalarına yansıtır.

9. Araştırma yöntemlerini, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.

10. Özel gereksinimli çocukların özelliklerini bilir bu çocuklar için eğitim sürecini planlar ve uygular.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
CGP-101 Gelişim ve Öğrenme I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
CGP-103 Okul Öncesi Eğitime Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
CGP-107 Anne ve Çocuk Beslenmesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
BIL-131 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
ING-131 İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 15 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
CGP-102 Gelişim ve Öğrenme II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
CGP-104 Aile Eğitimi Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
CGP-116 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
CGP-118 Çocuk ve Müzik Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
ING-132 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 14 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
CGP-213 Okul Öncesi Eğitimde Oyuncak ve Araç Geliştirme Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
CGP-215 Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
CGP-217 Çocuk Hakları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
CGP-219 Çocuk Edebiyatı ve Medya Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
ING-221 İngilizce III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
IYU-221 İlk Yardım ve Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 04
Toplam 16 28
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
CGP-202 Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
CGP-204 Çocuk ve Drama Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
CGP-208 Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
STJ-210 Staj Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
BTP-218 Bitirme Projesi Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
CGP-220 Özel Eğitim Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
ING-222 İngilizce IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 20 40
CGP-101 Gelişim ve Öğrenme I

Gelişim ve Öğrenme I ; Bu dersin amacı; öğrencilerin; 0-8 yaş çocuğunun genel özelliklerini bilmesini, 0-8 yaş çocuğunun gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar ve kuramcıları tanımasını,0-8 yaş çocuğuna yönelik eğitimi programlarını tanımasını,0-8 yaş çocuklarının fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel ve öz-bakım gelişimlerinin özelliklerini kavramasını sağlamaktır.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


CGP-102 Gelişim ve Öğrenme II

Gelişim ve Öğrenme II ; Bu dersin amacı; öğrencilerin erken çocukluk ve ön ergenlik-ergenlik dönemine ait genel özelliklerini bilmesi, gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar tanımasını,farklı gelişimsel özellikleri tanıması, erken çocukluk dönemi fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel ve öz-bakım gelişimlerinin özelliklerini kavramasını sağlamaktır


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


CGP-103 Okul Öncesi Eğitime Giriş

Okul Öncesi Eğitimine Giriş; meslek adayının öğretmenlik mesleğini ve erken çocukluk eğitim ve bakım hizmeti veren kurumların yapısını, işleyişini, dinamiklerini tanıması, bu kurumlarda gözlemler yaparak öğretmenlik mesleği ve erken çocukluk eğitimi alanının gerektirdiği bilgi becerilerin saptamasını yaparak bu alanda öğretmenlik yapmak için kendi öz-değerlendirmesini yapmasıdır.


CGP-104 Aile Eğitimi

Aile Eğitimi; Bu dersin amacı; öğrencilerin erken çocukluk ve ön ergenlik-ergenlik dönemine ait genel özelliklerini bilmesi, gelişimi ve eğitimine yönelik yaklaşımlar tanımasını,farklı gelişimsel özellikleri tanıması, erken çocukluk dönemi fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel ve öz-bakım gelişimlerinin özelliklerini kavramasını sağlamaktır.


CGP-107 Anne ve Çocuk Beslenmesi

Çocuk Beslenmesi; Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları.


CGP-116 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları; Bu derste öğrenciye; psikolojinin etkilerini ayırt etme, kişilik özelliklerini ayırt etme, duyguları kontrol altına alma, hasta/yaralı ve yakınlarına psikolojik destek sağlama, afet ve travmalarda psikolojik destek sağlama ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.


CGP-118 Çocuk ve Müzik

Çocukla İletişim ;Çocuklarla farklı iletişim yolları geliştirerek toplum, aile, öğretmen olarak çocuğu sınıfta, evde veya farklı sosyal çevrelerde doğru anlayabilme becerisini geliştirebilme, çocuğun dili olan oyunu çocuğu anlama amaçlı doğru kullanabilme becerileri geliştirebilme ve oyun terapisi sayesinde iletişim çatışmalarını çözebilmektir.


BIL-131 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları ; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.


ING-131 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ING-132 İngilizce II

İngilizce II dersi öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


CGP-202 Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi

Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi; Bu derste, psikoloji bilimine yön veren akımlar, psikoloji kullanılan araştırma yöntemleri temel kuramlar ve psikolojinin uygulama alanları ile ilgili genel bir perspektif kazanması amaçlanmaktadır.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


CGP-204 Çocuk ve Drama

Çocuk ve Drama; Çocuğu vedavranışlarını en iyi anlama yollarından biri olan Yaratıcı Drama sürecini anlama ve uygulayabilme becerisi elde etme, dramada kullanılan teknikleri öğrenerek daha doğru drama süreçleri geliştirebilme ve yönetebilme, dramatik kurgu bileşenleriyle yaratıcı drama planı hazırlayabilmektir.


CGP-208 Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi

Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi ;Okul öncesi dönemde çocukların bilişsel gelişimlerini desteklemek için ele alınması gereken temel fen ve matematik becerileri ile kavramlarının neler olduğunun ve bu kavramların çocuklara nasıl kazandırılacağının, kavramlara ilişkin etkinliklerin nasıl planlanacağının, etkinliklerin günlük planda nasıl yer alacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.


STJ-210 Staj

CGP-213 Okul Öncesi Eğitimde Oyuncak ve Araç Geliştirme

Çocukların gelişim seviyelerine uygun araç gereç planlamak ve tasarlamak

temel bilgi ve becerileri edinmek


CGP-215 Çocuk Ruh Sağlığı

Çocuk ruh sağlığı dersi, çocuğun sürekli gelişen ve değişen bir birey olduğu göz önünde bulundurularak, ruh sağlığı için onun gelişimsel özelliklerini bilerek kendisini ve çevresini tanımasına, sağlıklı gelişimine, ailesi ve çevresi ile olumlu iletişim kurmasına katkıda bulunabilmeyi amaçlar, çocuğun kendine güvenli olmasında, ruh sağlığının korunmasında alınabilecek önlemleri verir. Daha iyi öğrenebilmesi için gereken koşulları  verir.


CGP-217 Çocuk Hakları

Çocuk hakları, genel ilkeler, çocuk haklarına tarihsel bakış, çocuk haklarının farklı yönlerini ele alma, aile, devlet ve diğer çocuk hakları haklarının korunması açısından diğer kurumlar, farklı özelliklere sahip çocuk hakları, özel koruma ve bilgi kurumları önlemleri ve çocuk haklarıyla ilgilenen örgütler sağlar.


BTP-218 Bitirme Projesi

CGP-219 Çocuk Edebiyatı ve Medya

Çocuk Edebiyatı ve Medya; Bu ders ile öğrencileri, dijital medyanın çocuk ve ailenin hayatındaki rolü ve önemi konusunda bilgilendirmektir. Medya kültürü ile çocuğun gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi bu dersin odak noktasını oluşturacaktır. Öğrenciler dijital medya ürünleri ve çocuk arasındaki ilişkinin boyutlarını ve bu ilişkinin aile ve okula yansıyan etkilerini araştıracaklardır. Konu ile ilgili güncel kuramlar, araştırma sonuçları ile ilgilendirilerek öğretilecektir. dünyada ve Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi, çocukluk evresinde nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste özellikle 0-6 yaş çocukları için uygun çocuk edebiyatı ürünlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.


CGP-220 Özel Eğitim

Özel Eğitim ; Özel eğitim ne olduğunu, amacını kavrama, ilkelerini, tarihçesini bilme, özel eğitimin erken çocukluk dönemindeki önemini fark etme, özel eğitime ihtiyaç duyma nedenlerini açıklama, özel eğitimli çocukları sınıflandırma, ilgili yasa ve yönetmelikleri bilme, kaynaştırma eğitiminin önemini ve eğitime ailenin katılımının önemini bilme gibi bilgi ve becerileri kazandırmaktır.


ING-221 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


IYU-221 İlk Yardım ve Uygulamaları

ING-222 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
CGP-220 Özel Eğitim 2-0-2 06
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
CGP-101 Gelişim ve Öğrenme I 3-0-3 06
CGP-102 Gelişim ve Öğrenme II 3-0-3 06
CGP-103 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3-0-3 06
CGP-107 Anne ve Çocuk Beslenmesi 2-0-2 06
CGP-116 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2-0-2 06
CGP-118 Çocuk ve Müzik 2-0-2 06
CGP-202 Okul Öncesi Eğit.Ortam.Plan.ve Düzenlemesi 3-0-3 05
CGP-204 Çocuk ve Drama 3-0-3 06
CGP-208 Okul Öncesinde Fen ve Matematik Öğretimi 3-0-3 06
CGP-213 Okul Öncesi Eğitimde Oyuncak ve Araç Geliştirme 2-0-2 04
CGP-215 Çocuk Ruh Sağlığı 3-0-3 05
CGP-217 Çocuk Hakları 2-0-2 04
CGP-219 Çocuk Edebiyatı ve Medya 2-0-2 04
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
BIL-131 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları 2-0-2 05
ING-131 İngilizce I 3-0-3 05
ING-132 İngilizce II 3-0-3 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02
ING-221 İngilizce III 3-0-3 05
IYU-221 İlk Yardım ve Uygulamaları 2-0-2 04
ING-222 İngilizce IV 3-0-3 05
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
CGP-104 Aile Eğitimi 2-0-2 05
STJ-210 Staj 2-0-2 05
BTP-218 Bitirme Projesi 2-0-2 05