Meslek Yüksekokulu

Misyon:

Değişen ve gelişen koşullarda mevcut sosyal sorunların yanı sıra yeni ortaya çıkan sosyal sorunlar karşısında mikro, mezzo ve makro boyutta müdahalelerle bireylerin, grupların ve toplumun refah düzeyini artıracak, sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temelleri çerçevesinde oluşturulacak sosyal politikalara katkı vermek ve uygulamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak. Ayrıca sosyal hizmet bilgi birikimine, mesleki görüşme ve raporlama bilgisine, sosyal hizmet etiği bilgisine sahip, sosyal hizmet mevzuatına hâkim, sosyal sorunlara karşı farkındalığı yüksek ve bütüncül bir şekilde analiz yaparak sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temeline uygun sosyal adalet ve insan hakları ekseninde çözümler geliştirebilecek bireyler yetiştirmek.

Vizyon: 

Sosyal Hizmetler önlisans programları arasında lisans düzeyinde teorik ve uygulama eğitimi vererek, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans Sosyal Hizmet bölümlerine geçiş yapacak yeterli donanıma sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmek. Yine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimine devam eden öğrenci sayısında ilk sıralarda yer alarak Sosyal Hizmetler önlisans programları arasında en çok tercih edilen programlar arasında olmak.