Meslek Yüksekokulu

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HUK-101 Hukuka Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TRK-103 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
HUK-105 Anayasa Hukuku Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
ING-105 İngilizce Dil Becerileri I Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 06
HUK-107 Medeni Hukuk Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
HUK-111 Ceza Hukuku Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 16 32
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-106 İngilizce Dil Becerileri II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
HUK-118 Ticaret Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
HUK-120 Borçlar Hukuku Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
HUK-160 Yönetim Hukuku Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 13 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-207 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
BIL-209 Temel Bilgi Teknolojileri ve Klavye Bilgisi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 07
HUK-219 Medeni Usul Hukuk Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
HUK-231 Mali Hukuk Bilgisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 06
HUK-233 Adalet Psikolojisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 06
HUK-235 Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranış Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 06
Toplam 16 42
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HUK-204 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 06
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-208 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
HUK-218 Ceza Usul Hukuku Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
HUK-228 İcra İflas Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
HUK-230 UYAP Bilgi Sistemi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
HUK-232 Mesleki Staj Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 21 47