Meslek Yüksekokulu

 Meslek Yüksekokul Kalite Kurulu

  • Öğr. Gör. Dilara DEMİREZ-Müdür Yardımcısı

  • Dr.Öğr.Üyesi Süreyya YILMAZ ÖZEKENCİ- Üye

  • Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAVUŞOĞLU – Üye

  • Öğr. Gör. Şeyda ÇAVMAK- MYO Kalite Birim Sorumlusu

  • Almira BADUR- ( Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Programı-Öğrenci)