Meslek Yüksekokulu

PROF. DR. İLHAN ÖZTÜRK

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ

 

 

 

Sevgili Öğrenciler,

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ailesi olarak, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda ailemiz içerisinde yer alan öğrencilerimizde görmeyi hedeflediğimiz sonuçlar; sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, donanımlı, araştırmacı, sorgulayıcı, çalıştığı işyerinde fark yaratabilen meslek elemanı yetiştirmektir. Günümüzde hızla değişen bilgi çağı, nitelikli iş gücüne olan gereksinimi her geçen gün arttırmaktadır.

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 1997 yılında öğretime başlamıştır. Eğitimlerini tamamlayarak çalışma hayatına atılacak öğrencilerimizi iş yaşamının gerekleri ve çağın koşullarına uygun donanımla mezun edebilmek temel hedefimizdir.

Misyonumuz; toplumun değişen gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Vizyonumuz; ülkesini ve dünyayı seven, alanında evrensel bilgi ve becerilerle donatılmış, akılcı, çok yönlü düşünen, iş hayatında aranılan uzman gençleri yetiştirmiş olmaktır.

Meslek Yüksek Okulumuz da öğrencilerimize isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Eğitimi olanağı sağlanmıştır. Okulumuzu başarıyla bitiren öğrencilerimiz, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ÖSYM tarafından devam edebilecekleri Lisans programlarına kayıt yaptırarak Lisans diploması sahibi olabilirler.

Üniversitemiz kesintisiz olarak ; tam burslu,%75 burslu ve %50 olmak üzere 3 farklı burs olanağı sunmaktadır. Burslar, her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere tanınır.  Burslar öğrenim süresini kapsamakta ve başarısızlık nedeniyle kesilmemektedir.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 10 program bulunmaktadır.

Bunlar Adalet, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, Sağlık Yönetimi, Çocuk Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarıdır.

Her yıl artan meslek yüksekokulları program ve öğrenci sayıları rekabeti de arttırmaktadır. Seçtiğiniz alanda teorik ve uygulamalı bilgileri tam anlamıyla verebilmek için sizlerle birlikteyiz.

Prof.Dr. İlhan Öztürk
Meslek Yüksek Okulu Müdürü