Meslek Yüksekokulu

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TRK-103 Türkçe I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-123 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-125 Okuma Becerileri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-127 Yazma Becerileri ve Sözcük Bilgisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-129 Çeviriye Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 16 32
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
AET-102 Dinleme ve Konuşma Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-124 Metin İncelemesi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
AET-126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
AET-130 Yazılı Çeviri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-132 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 16 31
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-227 Hukuk Çevirisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
AET-229 Tıp Çevirisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
AET-231 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
AET-233 Bilgisayar Destekli Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
AET-235 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
AET-237 Yazılı Basın Çevirisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 17 40
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
AET-224 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
AET-226 Teknik Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
AET-228 Sözlü Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
AET-230 Çeviri Projesi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 05
AET-232 Mesleki Staj Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 18 45