Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz:

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı olarak misyonumuz, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel değişimlere ayak uyduran, topluma ve çevreye karşı duyarlı, bilinçli, etik değerlere bağlı, modern eğitim ve öğretim çerçevesinde, insan haklarına saygılı, sorumluluk duygusu yüksek, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz:

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı olarak vizyonumuz, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği sisteminin gelişmesine katkıda bulunan, öngörme kabiliyeti yüksek, sorgulayıcı, çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da en aza indirerek güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak teknik elemanlar yetiştirmektir.