Meslek Yüksekokulu

2022 yılının Temmuz ayında programımız International Accreditation Council for Business Education (IACBE) tarafından akredite edilmiştir. IACBE kuruluşuna adaylık süreci Temmuz 2022 ayında tamamlanmış ve programımız, IACBE akreditasyonuna hak kazanmıştır. Bu süreçte  Outcomes Assessment Plan’da yer aldığı gibi Öğrencilerin Öğrenmesi ve Operasyonel Verimlilik (Assessment of Student Learning and Operational Effectiveness) olarak ikiye ayrılan değerlendirmeler yapılmıştır. Öğrencilerin Öğrenmesi sürecinin değerlendirilmesinde doğrudan ve dolaylı ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır.

- Öğrencilerimiz Ulusal Staj Programı başvurusu için teşvik edilmektedir. Bu kapsamda programa başvuru yapan öğrencilerimiz, çeşitli kurumlarda staj yapma olanağı bulmuş ve böylece iş hayatındaki işleyişi görme fırsatı yakalamaktadır. Bununla beraber, Danışma Kurulu üyelerimiz de öğrencilerimizin staj olanakları için yönlendirmelerde bulunmaktadır.

- Eğitim programı amaçları ile ilgili olarak ve öğrencilerimizin saha çalışmalarının içerisinde bulunmaları amacıyla iç (öğretim üyeleri ve elemanları) ve dış paydaşların (danışma kurulu) katılımı ile toplantı yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmaktadır.