Meslek Yüksek Okulu

UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI

Üniversitemizin bulunduğu Mersin bölgesinde ulaşım, sanayi, tarım, turizm sektörlerinin yanı sıra özellikle dış ticaret ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunmaktadır ve her geçen gün sayıları hızla artmaktadır. Böylesine geniş ve gelişmiş bir bölgede faaliyet gösteren özellikle dış ticaret ve lojistik firmalarının ihracat ve ithalat ile bunlara ilişkin gümrükleme işlemlerinde ve ticari iletişim, temas, yazışma vb. konularda İngilizce-Türkçe Çevirmenlik hizmetlerine olağanüstü ihtiyaç duyulmaktadır.

Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Programı; dış ticaret ve lojistik başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki firmanın pratikte ihtiyaç duyduğu İngilizce-Türkçe Çevirmenlik hizmeti talebini karşılayacak kalifiye ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Bu çerçevede; sözü edilen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; öğrencilere 1. Sınıfta Türkçe ve İngilizce dillerinin karşılaştırmalı olarak temel özellikleri, Çeviri Biliminin Esasları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri ve iletişim becerileri; 2. Sınıfta  İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları esasları verilmekte ve Çeviri Teknikleri ile seçimlik Derslere yer verilmektedir. Program Genel Kültür, Bilgisayar ve Kişisel Gelişim konularıyla zenginleştirilmekte ve gerek dönem içinde gerekse yaz dönemindeki staj uygulamalarıyla desteklenmektedir.

Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik programını başarıyla tamamlayan öğrencilere "Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmen" unvanı verilmektedir.

Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik programı; önemi ve gerekliliği anlaşılmış fakat bu alandaki elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının yeterince gelişmediği ve uygulanmadığı bir alan görünümündedir. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin konumu da iş fırsatları için ilave avantajlar sunmaktadır. Program mezunları; bölgemizde bulunan çok çeşit ve sayıda lojistik ve dış ticaret firmalarında nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler.

Programa YGS-3 Puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Programa katılan öğrencilere iyi bir temel oluşturmak amacıyla İngilizce Hazırlık zorunludur.

Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İngilizce-Türkçe Çevirmenlik ile İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarındaki dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 Memsource yazılımını akademik lisansla öğrencilerimizin kullanımına sunan Memsource firmasına teşekkür ederiz.

Memsource

 

Genel Bilgiler

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.
Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı; İşletme Meslek Elemanları yetiştirmek amacıyla 2013-14 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.
YÖK Onayı: 25.03.2013/15279 (İngilizce)

Gereken Nitelikler

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında okumak isteyen bir öğrencinin sosyal ve beşeri bilimler alanına ilgi duyması, iletişim becerisi, ekip çalışması, yaratıcılık, etkili ve güzel konuşma yeteneklerinin gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; öğrencilere 1. Sınıfta Çeviri Biliminin Esasları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri,Kompozisyon Yazımı; 2. Sınıfta  İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları esasları verilmekte ve Çeviri Teknikleri ile seçimlik Derslere yer verilerek her öğrenciye bir Çeviri Projesi yaptırılmaktadır. Program Genel Kültür, Bilgisayar ve Kişisel Gelişim konularıyla zenginleştirilmekte ve gerek dönem içinde gerekse yaz dönemindeki staj uygulamalarıyla desteklenmektedir.

Diploma ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "İşletme Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı; önemi ve gerekliliği anlaşılmış fakat bu alandaki elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının yeterince gelişmediği ve uygulanmadığı bir alan görünümündedir. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin konumu da iş fırsatları için ilave avantajlar sunmaktadır. Program mezunları; bölgemizde bulunan çok çeşit ve sayıda lojistik ve dış ticaret firmalarında nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Detaylı bilgi için: Çağ   “Üniversitesi Ön Lisans,  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne bakınız.

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre Lisans Programlarının ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm/Program Başkanı

Öğr. Gör. Hülya CEYLAN

 hulyaceylan@cag.edu.tr 
Tel  : 0.324.651 48 00 
Fax : 0.324.651 48 11

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

UYGULAMALI İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRMENLİK PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ)

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Çeviri Biliminin Esasları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri, Kompozisyon Yazımı, İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları gibi çevirmenlikle  ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2.  İngilizce-Türkçe çevirmenlikle ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

PÇ 3. İngilizce-Türkçe çevirmenlik tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

PÇ 4. İngilizce-Türkçe çevirmenlikle ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

PÇ 5. Meslektaşları ile Türkçe ve İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.

PÇ 6. Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak çevirmenlik alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilir.

PÇ 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte çevirmenliğe özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

PÇ 8. Çevirmenlikle ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

PÇ 9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahip olur.

PÇ 10. Farklı dillerde en azından gündelik yaşamda kendisine gerekli olacak kadar yazılı ve sözlü iletişim kurmayı becerir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FLX-101 İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 03
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
AET-105 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
AET-109 Sözcük Bilgisi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
BIL-109 Temel Bilgi Teknolojileri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-111 Okuma ve Yazma Becerileri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 05
AET-113 Dinleme ve Konuşma Becerileri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
AET-115 Yazılı Çeviri I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
Toplam 22 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FLX-102 İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 03
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
AET-106 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
AET-110 Sözcük Bilgisi II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
AET-116 Okuma ve Yazma Becerileri II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 4-0-4 05
AET-118 Dinleme ve Konuşma Becerileri II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
AET-120 Çeviri Kuramları ve Yöntemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 03
AET-122 Yazılı Çeviri II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
Toplam 23 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FLX-201 İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 03
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
AET-215 Söylem Çözümlemesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
AET-217 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
AET-219 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
AET-221 AB Çalışmaları ve Çeviri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
AET-223 Edebi Metin Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
AET-225 Teknik Çeviri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 04
Toplam 21 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
FLX-202 İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 3
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
AET-206 Bilgisayar Destekli Çeviri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
AET-208 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
AET-212 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
AET-214 Çeviri Projesi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
AET-218 Ardıl Çeviri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
AET-220 Hukuk Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
AET-222 Tıp Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
Toplam 24 35
FLX-101 İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli

FLG-101 Almanca, FLF-101 Fransızca, FLS-101 İspanyolca, FLR-101 Rusça ,FLC-101 Çince Bu derste, öğrencilerin kendilerini ifade ederken kullanabilecekleri basit cümle yapıları bulunmaktadır. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma dinleme ve konuşma becerileri geliştirilir.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


FLX-102 İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli

FLG-102 Almanca, FLF-102 Fransızca,FLS-102 İspanyolca,FLR-102 Rusça ,FLC-102 Çince Bu ders dört temel yabancı dil beceresinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yansıra dilbilgisi ve sözcük bilgisinin geliştirilmesini amaçlar.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


AET-105 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I

Karşılaştırmalı Dilbilgisi ; Bu dersin amacı, öğrencilere İngilizce ve Türkçe dil yapılarının işlevleri ve kullanılışları konusunda farkındalık kazandırmak ve böylece öğrencilerin her iki dili de çeviri alanında doğru ve bilinçli bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Yapılan tümcecik veya tümce incelemesi çalışmalarının mutlaka bağlam içerisinde olmasına dikkat edilir. Öğrencilerin bu derste edindikleri dil bilgisel farkındalık ve birikimi çeviri alanına taşımaları beklenir.


AET-106 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II; Bu dersin amacı öğrencilere dilbilimsel Türkçe ve İngilizcenin benzer ve farklı yapılarını göstermektir. Dilin işlevselliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin Türkçe ve İngilizce cümle yapılarını karşılaştırması ve incelemesi ve ortaya çıkan çeviri problemlerini çözümlemesi beklenir.


AET-109 Sözcük Bilgisi I

Sözcük Bilgisi;Bu dersin amacı öğrencilerin ekonomi, iş, suç, sanat, bilim ve teknoloji, gibi çeşitli alanlarda kelime bilgisini geliştirmektir. Ayrıca İngilizce’ de önekler, sonekler, kelime kökü, birleşik isimler, deyimler, atasözleri gibi yapılarda da öğrencilerin farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.


BIL-109 Temel Bilgi Teknolojileri

Temel Bilgi Teknolojileri; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bu uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.


AET-110 Sözcük Bilgisi II

Sözcük Bilgisi II ; Bu dersin amacı öğrencilerin çeşitli alanlarda kelime bilgilerini geliştirmektir. Ayrıca İngilizce’ de önekler, sonekler, kelime kökü, birleşik isimler, deyimler,atasözleri gibi yapılarda da öğrencilerin farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir


AET-111 Okuma ve Yazma Becerileri

Okuma ve Yazma Becerileri I Bu ders kapsamında özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış̧ açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, hikâye, tasvir, sınıflandırma, karşılaştırma ve sebep-sonuç gibi türlerde paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.


AET-113 Dinleme ve Konuşma Becerileri

Dinleme ve Konuşma Becerileri I; Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün dinleme metinleri ve akademik sunumlarla öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerilerini geliştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ders içeriğinin önemli bir parçasını oluşturan mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri öğrencilere İngiliz dilinin sözlü boyutunda ayrıntılı bir bakış açısı kazandıracaktır.


AET-115 Yazılı Çeviri I

Yazılı Çeviri I; Bu ders, çeviride kuram ve uygulamayı ilişkilendirecek öğrenciye yol göstermeyi amaçlar. Çeviri kuramının tarihine yapılan girişin ardından, öğrenci çeviride kuram ve eleştirileri sorgulayan bir bakış açısı geliştirir. Bu yöntem sayesinde, öğrencinin çeviri süreci ve ürünü konusunda daha derin bir iç görü edinmesi beklenir.


AET-116 Okuma ve Yazma Becerileri II

Okuma ve Yazma Becerileri II Bu ders kapsamında özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış̧ açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçların kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma becerilerini yazacakları kompozisyonda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, hikâye, tasvir, sınıflandırma, karşılaştırma ve sebep-sonuç vb. türlerde kompozisyon yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.


AET-118 Dinleme ve Konuşma Becerileri II

Dinleme ve Konuşma Becerileri II; Bu ders Sözlü İletişim Becerileri I dersinin devamıdır. Ders, resmi ve gayri resmi bağlamlarda öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla tartışma, rol canlandırma, birey ve takım sunumları ve doğaçlama konuşma gibi iletişime yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Farklı okuma ve dinleme metinlerini iletişim odaklı çalışmalara dahil ederek, öğrencilerin kavrama becerilerinin yanı sıra üretim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uygulamalar, öğrencileri düşünmeye yöneltmek ve iletişim kurmaya ilgi uyandırmak amacıyla, güncel konular, ilginç gerçekler, dikkat çekici söylemler ve ileri düzey edebi metinler kullanılacaktır. Öğrencilerin farkındalık kazanması için, sık yapılan sesletim hataları listelenip tartışılacaktır. Bunlara ek olarak, iletişimde meydana gelebilecek aksaklıkları giderici stratejilerin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. Birinci dönem dersindeki amaçlar da gözetilerek bu derste de sözlü anlatım türleri ve bu türlere dönük uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Dersin temel amacı öğrencilerin her iki dilde sözlü metin türleri hakkında bilgisini geliştirmek, bu alanlarda sözlü metin oluşturabilme becerilerini geliştirerek dil bilinci ve birikimini arttırmaktır.


AET-120 Çeviri Kuramları ve Yöntemleri

Çeviri Kuramları ve Yöntemleri; Bu ders, çeviride kuram ve uygulamayı ilişkilendirecek öğrenciye yol göstermeyi amaçlar. Çeviri kuramının tarihine yapılan girişin ardından, öğrenci çeviride kuram ve eleştirileri sorgulayan bir bakış açısı geliştirir. Bu yöntem sayesinde, öğrencinin çeviri süreci ve ürünü konusunda daha derin bir iç görü edinmesi beklenir.


AET-122 Yazılı Çeviri II

Yazılı Çeviri II ; Bu ders, çeviride kuram ve uygulamayı ilişkilendirecek öğrenciye yol göstermeyi amaçlar. Çeviri kuramının tarihine yapılan girişin ardından, öğrenci çeviride kuram ve eleştirileri sorgulayan bir bakış açısı geliştirir. Bu yöntem sayesinde, öğrencinin çeviri süreci ve ürünü konusunda daha derin bir iç görü edinmesi beklenir


FLX-201 İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli

FLG-201 Almanca, FLF-201 Fransızca,FLS-201 İspanyolca,FLR-201 Rusça, FLC-201 Çince FLX’in devamı niteliğindeki bu ders, edindikleri temel yabancı dil bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda hedef dilde yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


FLX-202 İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli

FLG-202 Almanca, FLF-202 Fransızca,FLS-202 İspanyolca,FLR-202 Rusça, FLC-202 Çince Öğrencinin seçtiği yabancı dilde konuşmasını motive edecek bilgileri içerir. Öğrenme ortamında öğrencinin derse katılımını en üst düzeye çıkarmak için gerekli materyal ve bilgiyi kullanarak, okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri uygulanır.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


AET-206 Bilgisayar Destekli Çeviri


AET-208 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri

Altyazı ve Dublaj Çevirisi Bir çeviri alanı olarak görsel işitsel kaynaklar için altyazı çevirisi tekniklerinin incelenmesi, sıklıkla karşılaşılan çeviri sorunlarının örneklendirilerek değerlendirilmesini ve ele alınan konuların öğrenci uygulamalarıyla pekiştirilmesini içermektedir.


AET-212 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi II

AET-214 Çeviri Projesi

Çeviri Projesi; öğrencilerin çeviri kuramı bilgilerini çevirinin hem uygulamasında, hem de eleştirisinde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin proje hazırlamaları ve sunmaları, çeşitli alanlarda İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yazılı çeviri, hazırlanan çalışmaların sunumu yapması, değerlendirmesi ve eleştirmesi beklenir.


AET-215 Söylem Çözümlemesi

Söylem Çözümlemesi; Bu derste, bağdaşıklık, bağlaşıklık vb. söylem çözümlemesi araçları kullanılarak, İngilizce metinler incelenir. Böylece öğrenciler, metinleri anlamlandırmak için gerekli olan çözümleme becerilerini geliştirirler ve dilbilimsel araçların çeviri için nasıl kullanılacağını öğrenirler.


AET-217 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I

Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I; Uluslararası siyaset, sanat, turizm, arkeoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe alanlarından seçilen değişik İngilizce metinleri okuyan öğrenciler, paralel metinler bularak onları Türkçede sözcük seçimi ve metin normları açısından incelemeye yönlendirilirler. Bu ön çalışmaların ardından yapılacak çeviri çalışmaları ile birlikte hem sözcük bilgileri ve anlama becerileri, hem de çeviri becerileri gelişir.


AET-218 Ardıl Çeviri

Ardıl Çeviri; iki ana hedefe yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunların ilki öğrencilere ardıl çeviri alanında çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri kazandırmaktır. İkinci hedef ise, alanda kullanılan stratejilere giriş yaparak çeviri becerilerinde yetkinlik sağlamaktır. Bunlara ek olarak kavrama, not alma, özetleme ve hafıza becerilerinin geliştirilmesi hedefler arasındadır. Yarıyıl boyunca diplomasi, ekonomi, mühendislik, tıp vb. gibi çeşitli alanlarda ardıl çeviri pratiği yapılacaktır.


AET-219 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi

Resmi ve Ticari Metin Çevirisi; Bu dersin amacı, iş dünyasında karşılaşılabilecek metinlerin İngilizceden Türkçe ‘ye çevirisi için gerekli bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Öğrenciler iş dünyası bağlamında İngilizce ve Türkçe ’de işleyen normları inceleyip, bunları karşılaştırırlar. Bu amaçla öğrenciler sözleşme, iş mektupları ve ihale teklifleri gibi metinlerin çevirisini yaparlar.


AET-220 Hukuk Çevirisi

Hukuk Çevirisi; Bu ders, hukuk alanlarındaki metinleri (ör. Mukavele, sözleşme, senet, mahkeme kararı ve antlaşmalar) çevirmek için gerekli olan terim araştırması/kullanımı ve çeviri teknikleri ile hukuk metinleri çevirisine özgü terim, kelime seçimi ve sözdizimi konularını içermektedir.


AET-221 AB Çalışmaları ve Çeviri

AB Çalışmaları ve Çeviri; Bu ders, öğrencilerin Avrupa Birliği kurumları, politikalarını ve Avrupa Birliği metinleri çevirisi için gerekli olan terminolojiyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, Avrupa Birliği çalışmalarında kullanılan temel kavramları kullanarak tüzük, yönerge ve tavsiye kararları gibi çeşitli türdeki Avrupa Birliği metinlerini inceler ve çevirir.


AET-222 Tıp Çevirisi

Tıp Çevirisi; Basitleştirilmiş tıbbi bilgiler, önemli hastalıklar, iskelet, sindirim ve dolaşım sistemleri, tıp metinleri, tıp alanı, tıp ile ilgili konferanslar, tıp dili, tıbbi terminoloji, tıp alanında çeviri.


AET-223 Edebi Metin Çevirisi

Edebi Metin Çevirisi ;Bu derste öğrenciler, Türkçe ve İngilizce yazılmış edebi metinlerin çevirisini yapar ve özellikle tiyatro metinlerini, öyküleri ve şiir örneklerini çevirirler.


AET-225 Teknik Çeviri

Teknik Çeviri; Bu derste, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanlarındaki metinlerin çevirisinde yetkinleştirilmesi hedeflenir. Öğrenciler Türkçe kaynaklardan ön okuma yaparak teknolojik yenilikler, mimarlık, mühendislik vb. alanlarında bilgi edinip, o alana ilişkin terimleri öğrenirler. Bilim ve teknoloji alanında yazılmış özgün ve çeviri metinleri şekillendiren normları bu okumalar sayesinde keşfeden öğrenciler, kendi çevirilerini yaparken bu normları göz önünde bulundurabilirler.


Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
AET-212 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi II 3-0-3 05
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
AET-105 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I 3-0-3 05
AET-106 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II 3-0-3 05
AET-110 Sözcük Bilgisi II 3-0-3 04
AET-111 Okuma ve Yazma Becerileri 4-0-4 05
AET-113 Dinleme ve Konuşma Becerileri 3-0-3 04
AET-115 Yazılı Çeviri I 2-0-2 04
AET-116 Okuma ve Yazma Becerileri II 4-0-4 05
AET-118 Dinleme ve Konuşma Becerileri II 3-0-3 04
AET-120 Çeviri Kuramları ve Yöntemleri 3-0-3 03
AET-122 Yazılı Çeviri II 2-0-2 04
AET-206 Bilgisayar Destekli Çeviri 3-0-3 04
AET-208 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri 3-0-3 04
AET-214 Çeviri Projesi 3-0-3 05
AET-215 Söylem Çözümlemesi 3-0-3 05
AET-217 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I 3-0-3 04
AET-219 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi 3-0-3 04
AET-220 Hukuk Çevirisi 2-0-2 04
AET-221 AB Çalışmaları ve Çeviri 3-0-3 04
AET-222 Tıp Çevirisi 2-0-2 04
AET-223 Edebi Metin Çevirisi 2-0-2 04
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
FLX-101 İkinci Yabancı Dil I - Seçmeli 3-0-3 03
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
FLX-102 İkinci Yabancı Dil II - Seçmeli 3-0-3 03
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
AET-109 Sözcük Bilgisi I 3-0-3 04
BIL-109 Temel Bilgi Teknolojileri 2-0-2 03
FLX-201 İkinci Yabancı Dil III - Seçmeli 3-0-3 03
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
FLX-202 İkinci Yabancı Dil IV - Seçmeli 3-0-3 3
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02
AET-218 Ardıl Çeviri 3-0-3 04
AET-225 Teknik Çeviri 2-0-2 04