Meslek Yüksekokulu

Günümüzde iletişim kanallarının artması ile küreselleşme de hızlanmakta ve Avrupa Birliği başta olmak üzere mevcut birçok uluslararası örgütlenme ile bağlantılı olan ülkemizin, uluslararası düzeyde bir iletişim sağlaması her geçen gün biraz daha fazla önem taşımaktadır.  Uluslararası platformda gereksinimlerimizi karşılamak için artık bir dünya dili haline gelmiş ve iletişim kurmanın temel unsurlarından biri olan İngilizce dilinde, dile hakim ve hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde karşılıklı iletişimi sağlayacak bireylerin yetiştirilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Bu doğrultuda bir yaklaşımla Çağ Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programını hayata geçirmiştir.

Üniversitemizin bulunduğu Mersin bölgesinde ulaşım, sanayi, tarım, turizm sektörlerinin yanı sıra özellikle dış ticaret ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunmaktadır ve her geçen gün sayıları hızla artmaktadır. Böylesine geniş ve gelişmiş bir bölgede faaliyet gösteren özellikle dış ticaret ve lojistik firmalarının ihracat ve ithalat ile bunlara ilişkin gümrükleme işlemlerinde ve ticari iletişim, temas, yazışma vb. konularda İngilizce Çevirmenlik hizmetlerine olağanüstü ihtiyaç duyulmaktadır.

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı; dış ticaret ve lojistik başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki firmanın pratikte ihtiyaç duyduğu İngilizce Çevirmenlik hizmeti talebini karşılayacak kalifiye ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Bu çerçevede; sözü edilen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; öğrencilere 1. Sınıfta Türkçe ve İngilizce dillerinin karşılaştırmalı olarak temel özellikleri, Çeviri Biliminin Esasları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri ve iletişim becerileri; 2. Sınıfta  İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları esasları verilmekte ve Çeviri Teknikleri ile seçimlik Derslere yer verilmektedir. Program Genel Kültür, Bilgisayar ve Kişisel Gelişim konularıyla zenginleştirilmektedir. 

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programını başarıyla tamamlayan öğrencilere "Uygulamalı İngilizce Çevirmen" unvanı verilmektedir.

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programı; önemi ve gerekliliği anlaşılmış fakat bu alandaki elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının yeterince gelişmediği ve uygulanmadığı bir alan görünümündedir. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin konumu da iş fırsatları için ilave avantajlar sunmaktadır. Program mezunları; bölgemizde bulunan çok çeşitli ve sayıda lojistik ve dış ticaret firmalarında nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler.

Programa katılan öğrencilere iyi bir temel oluşturmak amacıyla İngilizce Hazırlık zorunludur. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim alanlarındaki dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Memsource yazılımını akademik lisansla öğrencilerimizin kullanımına sunan Memsource firmasına teşekkür ederiz

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI

Genel Bilgiler

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.
Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050
Uygulamalı İngilizce  Çevirmenlik Programı; İşletme Meslek Elemanları yetiştirmek amacıyla 2013-14 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.
YÖK Onayı: 25.03.2013/15279 (İngilizce)

Gereken Nitelikler

Uygulamalı İngilizce  Çevirmenlik Programında okumak isteyen bir öğrencinin sosyal ve beşeri bilimler alanına ilgi duyması, iletişim becerisi, ekip çalışması, yaratıcılık, etkili ve güzel konuşma yeteneklerinin gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; öğrencilere 1. Sınıfta Çeviri Biliminin Esasları, İngilizce ve Türkçe dillerinin yapısal olarak karşılaştırılmaları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri, Kompozisyon Yazımı; 2. Sınıfta  İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları esasları verilmekte ve Çeviri Teknikleri ile seçimlik Derslere yer verilerek her öğrenciye bir Çeviri Projesi yaptırılmaktadır. Program Genel Kültür, Bilgisayar ve Kişisel Gelişim konularıyla zenginleştirilmektedir. 

Diploma ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Uygulamalı İngilizce  Çevirmenlik dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "İşletme Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programı; önemi ve gerekliliği anlaşılmış fakat bu alandaki elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının yeterince gelişmediği ve uygulanmadığı bir alan görünümündedir. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin konumu da iş fırsatları için ilave avantajlar sunmaktadır. Program mezunları; bölgemizde bulunan çok çeşit ve sayıda lojistik ve dış ticaret firmalarında nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Mezunlar ayrıca Dışişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar, Belediyelerin Dış İlişkiler Müdürlükleri, Tercüme büroları, Çok uluslu şirketler ve Turizm acentelerinde de istihdam edilebilmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre  TYT  Puanı ile öğrenci alınmaktadır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Detaylı bilgi için: Çağ   “Üniversitesi Ön Lisans,  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne bakınız.

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey   Geçiş Sınavı esaslarına göre; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,Çeviribilim,İngiliz Dil Bilimi,İngiliz Dili ve Edebiyatı,İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

 

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm/Program Başkanı

Öğr. Gör. Hülya CEYLAN

hulyaceylan@cag.edu.tr 
Tel  : 0.324.651 48 00 
Fax : 0.324.651 48 11

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
edayasa@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Çeviri Biliminin Esasları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri, Kompozisyon Yazımı, İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları gibi çevirmenlikle  ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2.  İngilizce çevirmenlikle ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

PÇ 3. İngilizce çevirmenlik tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

PÇ 4. İngilizce çevirmenlikle ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

PÇ 5. Meslektaşları ile Türkçe ve İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.

PÇ 6. Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak çevirmenlik alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilir.

PÇ 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte çevirmenliğe özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

PÇ 8. Çevirmenlikle ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

PÇ 9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahip olur.

PÇ 10. Farklı dillerde en azından gündelik yaşamda kendisine gerekli olacak kadar yazılı ve sözlü iletişim kurmayı becerir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
AET-101 Çeviri Bilimine Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
AET-105 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
BIL-109 Temel Bilgi Teknolojileri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-111 Okuma ve Yazma Becerileri I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 05
AET-117 Dinleme ve Konuşma Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 03
AET-119 Yazılı Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-121 Sözcük Bilgisi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
Toplam 22 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
AET-106 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
AET-116 Okuma ve Yazma Becerileri II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 4-0-4 05
AET-120 Çeviri Kuramları ve Yöntemleri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 04
AET-124 Metin İncelemesi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
AET-126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
AET-128 Sözcük Bilgisi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 04
Toplam 20 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
AET-206 Bilgisayar Destekli Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-208 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
AET-217 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
AET-219 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
AET-225 Teknik Çeviri Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
AET-228 Sözlü Çeviriye Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 19 36
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
AET-212 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
AET-214 Çeviri Projesi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-216 Yazılı Basın Çevirisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
AET-218 Ardıl Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 05
AET-220 Hukuk Çevirisi Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
AET-222 Tıp Çevirisi Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
Toplam 17 34
AET-101 Çeviri Bilimine Giriş

Bu ders, öğrencilere çeviri biliminin tarihini, temel normlarını ve kuramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Çeviri tarihine doğru bir girişin ardından, öğrenciler çeviri kuramlarını inceleyen bir bakış açısı geliştirmektedir. Öğrencilerden çeviri süreci ve meydana gelen çeviri hakkında daha derin bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


AET-105 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I

Karşılaştırmalı Dilbilgisi ; Bu dersin amacı, öğrencilere İngilizce ve Türkçe dil yapılarının işlevleri ve kullanılışları konusunda farkındalık kazandırmak ve böylece öğrencilerin her iki dili de çeviri alanında doğru ve bilinçli bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Yapılan tümcecik veya tümce incelemesi çalışmalarının mutlaka bağlam içerisinde olmasına dikkat edilir. Öğrencilerin bu derste edindikleri dil bilgisel farkındalık ve birikimi çeviri alanına taşımaları beklenir.


AET-106 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II; Bu dersin amacı öğrencilere dilbilimsel Türkçe ve İngilizcenin benzer ve farklı yapılarını göstermektir. Dilin işlevselliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin Türkçe ve İngilizce cümle yapılarını karşılaştırması ve incelemesi ve ortaya çıkan çeviri problemlerini çözümlemesi beklenir.


BIL-109 Temel Bilgi Teknolojileri

Temel Bilgi Teknolojileri; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bu uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.


AET-111 Okuma ve Yazma Becerileri I

Okuma ve Yazma Becerileri I Bu ders kapsamında özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış̧ açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, hikâye, tasvir, sınıflandırma, karşılaştırma ve sebep-sonuç gibi türlerde paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.


AET-116 Okuma ve Yazma Becerileri II

Okuma ve Yazma Becerileri II Bu ders kapsamında özgün okuma parçaları kullanılarak öğrencilere farklı bakış̧ açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçların kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma becerilerini yazacakları kompozisyonda kullanma ve pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı gibi değişik yazılı anlatım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır. Bunlara ek olarak, hikâye, tasvir, sınıflandırma, karşılaştırma ve sebep-sonuç vb. türlerde kompozisyon yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.


AET-117 Dinleme ve Konuşma

Ders kapsamında işlenecek çeşitli özgün dinleme metinleri ve akademik sunumlarla öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerilerini geliştirme fırsatı bulabileceklerdir. Ders içeriğinin önemli bir parçasını oluşturan mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan özgün dinleme materyalleri öğrencilere İngiliz dilinin sözlü boyutunda ayrıntılı bir bakış açısı kazandıracaktır.


AET-119 Yazılı Çeviri

Bu ders, çeviride kuram ve uygulamayı ilişkilendirecek öğrenciye yol göstermeyi amaçlar. Çeviri kuramının tarihine yapılan girişin ardından, öğrenci çeviride kuram ve eleştirileri sorgulayan bir bakış açısı geliştirir. Bu yöntem sayesinde, öğrencinin çeviri süreci ve ürünü konusunda daha derin bir iç görü edinmesi beklenir


AET-120 Çeviri Kuramları ve Yöntemleri

Çeviri Kuramları ve Yöntemleri; Bu ders, çeviride kuram ve uygulamayı ilişkilendirecek öğrenciye yol göstermeyi amaçlar. Çeviri kuramının tarihine yapılan girişin ardından, öğrenci çeviride kuram ve eleştirileri sorgulayan bir bakış açısı geliştirir. Bu yöntem sayesinde, öğrencinin çeviri süreci ve ürünü konusunda daha derin bir iç görü edinmesi beklenir.


AET-121 Sözcük Bilgisi I

Bu dersin amacı öğrencilerin ekonomi, iş, suç, sanat, bilim ve teknoloji, gibi çeşitli alanlarda kelime bilgisini geliştirmektir. Ayrıca İngilizce’ de önekler, sonekler, kelime kökü, birleşik isimler, deyimler, atasözleri gibi yapılarda da öğrencilerin farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.


AET-124 Metin İncelemesi

Bu dersin amacı, farklı alanlarda yazılmış metinlerin anlaşılmasını ve farklı metin türleri konusunda öğrencilere hem teorik bilgi sağlamak hem de öğrencilerin uygulamalı olarak farklı metin türlerini deneyimlemelerini sağlamaktır. Ders, ayrıca öğrencilerin çeviri bağlamında çeşitli metin türlerini ve işlevlerini öğrenmelerini sağlamak ve farklı metin türleri üzerinde çeviri odaklı metin incelemesi ve metin çözümlemesi yapabilmek için gerekli becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.


AET-126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları

Kültür Çalışmaları kapsamında incelenen temel kavramları ayırt edebilme, İngilizce konuşulan çeşitli ülkelerin kültürlerini ve dilini inceleme, bir kültürün kalıplaşmış dil yapıları, sözcük dağarcığı ve yaşam biçimleriyle belirli bir tarihi süreç içerisinde farklı bir kültürel kimlik oluşturduğunu öğrenme, devamında ise bu kültürleri ve dil özelliklerini Türk dili ve kültürü ile karşılaştırma, ayrıca dil ve kültür arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yazılı ve sözlü çeviri süreci üzerindeki etkilerini öğrenme gibi farklı bilgi, becerileri ve bakış açılarının öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.


AET-128 Sözcük Bilgisi II

Bu ders, öğrencilerin kelime edinimi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, öğrencilerin okudukları veya dinledikleri metinlerden anlam çıkarabilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


AET-206 Bilgisayar Destekli Çeviri

Bilgisayar teknolojisinin Çeviribilim ile olan ilişkisi, farklı çeviri programları tanıtılarak anlatılacaktır. Özellikle, bilgisayar destekli çeviri programları çerçevesinde SDL Trados programı tanıtılarak kullanımı öğretilecektir.


AET-208 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri

Altyazı ve Dublaj Çevirisi Bir çeviri alanı olarak görsel işitsel kaynaklar için altyazı çevirisi tekniklerinin incelenmesi, sıklıkla karşılaşılan çeviri sorunlarının örneklendirilerek değerlendirilmesini ve ele alınan konuların öğrenci uygulamalarıyla pekiştirilmesini içermektedir.


AET-212 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi II

Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimler alanında sözcük dağarcıklarını genişletmek ve Türkçe ve İngilizce yazılmış metinlerde yer alan bazı normlara ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Uluslararası siyaset, sanat, turizm, arkeoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe alanlarından seçilen değişik İngilizce metinleri okuyan öğrenciler, paralel metinler bularak onları Türkçede sözcük seçimi ve metin normları açısından incelemeye yönlendirilirler. Bu ön çalışmaların ardından yapılacak çeviri çalışmaları ile birlikte hem sözcük bilgileri ve anlama becerileri, hem de çeviri becerileri gelişir.


AET-214 Çeviri Projesi

Çeviri Projesi; öğrencilerin çeviri kuramı bilgilerini çevirinin hem uygulamasında, hem de eleştirisinde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin proje hazırlamaları ve sunmaları, çeşitli alanlarda İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yazılı çeviri, hazırlanan çalışmaların sunumu yapması, değerlendirmesi ve eleştirmesi beklenir.


AET-216 Yazılı Basın Çevirisi

Yazılı Basın Çevirisi; İngilizce ve Türkçe basın dillini incelemeği ve farklılıklarını irdelemeği, öğrencilerin güncel yazılı basını takip ederek çeviri alıştırmalarını yapmasını, basın ve medya terminolojisini oluşturmasını amaçlamaktadır. Bu derste yazılı basın dili özellikleri incelenip, basında yer alan farklı metin türleri ve işlevleri karşılaştırılacak ve bu metinlerin çevirisinde kullanılacak yöntem ve teknikler üzerinde alıştırmalar yaptırılacaktır.


AET-217 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I

Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I; Uluslararası siyaset, sanat, turizm, arkeoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe alanlarından seçilen değişik İngilizce metinleri okuyan öğrenciler, paralel metinler bularak onları Türkçede sözcük seçimi ve metin normları açısından incelemeye yönlendirilirler. Bu ön çalışmaların ardından yapılacak çeviri çalışmaları ile birlikte hem sözcük bilgileri ve anlama becerileri, hem de çeviri becerileri gelişir.


AET-218 Ardıl Çeviri

Ardıl Çeviri; iki ana hedefe yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunların ilki öğrencilere ardıl çeviri alanında çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri kazandırmaktır. İkinci hedef ise, alanda kullanılan stratejilere giriş yaparak çeviri becerilerinde yetkinlik sağlamaktır. Bunlara ek olarak kavrama, not alma, özetleme ve hafıza becerilerinin geliştirilmesi hedefler arasındadır. Yarıyıl boyunca diplomasi, ekonomi, mühendislik, tıp vb. gibi çeşitli alanlarda ardıl çeviri pratiği yapılacaktır.


AET-219 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi

Resmi ve Ticari Metin Çevirisi; Bu dersin amacı, iş dünyasında karşılaşılabilecek metinlerin İngilizceden Türkçe ‘ye çevirisi için gerekli bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Öğrenciler iş dünyası bağlamında İngilizce ve Türkçe ’de işleyen normları inceleyip, bunları karşılaştırırlar. Bu amaçla öğrenciler sözleşme, iş mektupları ve ihale teklifleri gibi metinlerin çevirisini yaparlar.


AET-220 Hukuk Çevirisi

Hukuk Çevirisi; Bu ders, hukuk alanlarındaki metinleri (ör. Mukavele, sözleşme, senet, mahkeme kararı ve antlaşmalar) çevirmek için gerekli olan terim araştırması/kullanımı ve çeviri teknikleri ile hukuk metinleri çevirisine özgü terim, kelime seçimi ve sözdizimi konularını içermektedir.


AET-222 Tıp Çevirisi

Tıp Çevirisi; Basitleştirilmiş tıbbi bilgiler, önemli hastalıklar, iskelet, sindirim ve dolaşım sistemleri, tıp metinleri, tıp alanı, tıp ile ilgili konferanslar, tıp dili, tıbbi terminoloji, tıp alanında çeviri.


AET-225 Teknik Çeviri

Teknik Çeviri; Bu derste, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanlarındaki metinlerin çevirisinde yetkinleştirilmesi hedeflenir. Öğrenciler Türkçe kaynaklardan ön okuma yaparak teknolojik yenilikler, mimarlık, mühendislik vb. alanlarında bilgi edinip, o alana ilişkin terimleri öğrenirler. Bilim ve teknoloji alanında yazılmış özgün ve çeviri metinleri şekillendiren normları bu okumalar sayesinde keşfeden öğrenciler, kendi çevirilerini yaparken bu normları göz önünde bulundurabilirler.


AET-228 Sözlü Çeviriye Giriş

Öğrenciler, sözlü çeviri alanında çalışabilmek için ihtiyaç duyacakları gerekli becerileri kazanmakta ve sözlü çeviri alanında kullanılan stratejilerini öğrenerek çeviri becerilerinde yetkinlik sağlamaktadır. Buna ek olarak, öğrenciler sözlü çeviri türleri, not alma teknikleri, aktif dinleme, anlama, konuşmayı analiz etme ve tekrar ifade etme, ardıl çeviri ve yazılı metinlerin sözlü çevirisi gibi gerekli becerileri ve yetkinlikleri kazanmaktadır.


Birinci Yıl Birinci Yarıyıl

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Dersin Kodu ve adı

AET 101 Çeviri Bilimine Giriş

X

X

X

X

AET 105 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

X

X

X

X

X

AET 111 Okuma& Yazma Becerileri I

X

X

AET 117 Dinleme ve Konuşma

X

X

X

X

AET 119 Yazılı Çeviri

X

X

X

X

AET 121 Sözcük Bilgisi I

X

X

Birinci Yıl İkinci Yarıyıl

AET 106 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

X

X

X

X

X

AET 116 Okuma & Yazma Becerileri II

X

X

AET 120 Çeviri Kuramları ve Yöntemleri

X

X

X

X

X

AET 124 Metin İncelemesi

X

X

X

X

AET 126 karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları

X

X

X

X

AET 128 Sözcük Bilgisi II

X

X

İkinci Yıl İkinci Yarıyıl

AET 206 Bilgisayar destekli çeviri

X

X

X

X

X

AET 208 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri

X

X

X

X

AET 217 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I

X

X

X

X

AET 219 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi

X

X

X

X

AET 223 Edebi Metin Çevirisi

X

X

X

X

AET 225 Teknik Çeviri

X

X

X

X

İkinci Yıl İkinci Yarıyıl

AET 212 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi II

X

X

X

X

AET 214 Çeviri Projesi

X

X

X

AET 216 Yazılı Basın Çevirisi

X

X

X

X

X

X

X

X

AET 220 Hukuk Çevirisi

X

X

X

X

AET 222 Tıp Çevirisi

X

X

X

X

AET 228 Sözlü Çeviriye Giriş

X

X

X

X

X

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
AET-101 Çeviri Bilimine Giriş 3-0-3 05
AET-105 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I 3-0-3 05
AET-106 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II 3-0-3 05
AET-111 Okuma ve Yazma Becerileri I 4-0-4 05
AET-116 Okuma ve Yazma Becerileri II 4-0-4 05
AET-117 Dinleme ve Konuşma 3-0-3 03
AET-119 Yazılı Çeviri 2-0-2 03
AET-120 Çeviri Kuramları ve Yöntemleri 3-0-3 04
AET-206 Bilgisayar Destekli Çeviri 3-0-3 06
AET-212 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi II 3-0-3 05
AET-214 Çeviri Projesi 3-0-3 06
AET-217 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I 3-0-3 05
AET-218 Ardıl Çeviri 2-0-2 05
AET-228 Sözlü Çeviriye Giriş 3-0-3 06
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
AET-208 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri 3-0-3 06
AET-216 Yazılı Basın Çevirisi 3-0-3 06
AET-219 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi 3-0-3 06
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
BIL-109 Temel Bilgi Teknolojileri 2-0-2 03
AET-121 Sözcük Bilgisi I 3-0-3 04
AET-124 Metin İncelemesi 3-0-3 05
AET-126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları 2-0-2 05
AET-128 Sözcük Bilgisi II 3-0-3 04
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
AET-220 Hukuk Çevirisi 2-0-2 05
AET-222 Tıp Çevirisi 2-0-2 05
AET-225 Teknik Çeviri 2-0-2 05