Meslek Yüksekokulu

Günümüzde iletişim kanallarının artması ile küreselleşme de hızlanmakta ve Avrupa Birliği başta olmak üzere mevcut birçok uluslararası örgütlenme ile bağlantılı olan ülkemizin, uluslararası düzeyde bir iletişim sağlaması her geçen gün biraz daha fazla önem taşımaktadır.  Uluslararası platformda gereksinimlerimizi karşılamak için artık bir dünya dili haline gelmiş ve iletişim kurmanın temel unsurlarından biri olan İngilizce dilinde, dile hakim ve hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde karşılıklı iletişimi sağlayacak bireylerin yetiştirilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Bu doğrultuda bir yaklaşımla Çağ Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programını hayata geçirmiştir.

Üniversitemizin bulunduğu Mersin bölgesinde ulaşım, sanayi, tarım, turizm sektörlerinin yanı sıra özellikle dış ticaret ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunmaktadır ve her geçen gün sayıları hızla artmaktadır. Böylesine geniş ve gelişmiş bir bölgede faaliyet gösteren özellikle dış ticaret ve lojistik firmalarının ihracat ve ithalat ile bunlara ilişkin gümrükleme işlemlerinde ve ticari iletişim, temas, yazışma vb. konularda İngilizce Çevirmenlik hizmetlerine olağanüstü ihtiyaç duyulmaktadır.

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı; dış ticaret ve lojistik başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren çok sayıdaki firmanın pratikte ihtiyaç duyduğu İngilizce Çevirmenlik hizmeti talebini karşılayacak kalifiye ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Bu çerçevede; sözü edilen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; öğrencilere 1. Sınıfta Türkçe ve İngilizce dillerinin karşılaştırmalı olarak temel özellikleri, Çeviri Biliminin Esasları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri ve iletişim becerileri; 2. Sınıfta  İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları esasları verilmekte ve Çeviri Teknikleri ile seçimlik Derslere yer verilmektedir. Program Genel Kültür, Bilgisayar ve Kişisel Gelişim konularıyla zenginleştirilmektedir. 

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programını başarıyla tamamlayan öğrencilere "Uygulamalı İngilizce Çevirmen" unvanı verilmektedir.

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programı; önemi ve gerekliliği anlaşılmış fakat bu alandaki elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının yeterince gelişmediği ve uygulanmadığı bir alan görünümündedir. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin konumu da iş fırsatları için ilave avantajlar sunmaktadır. Program mezunları; bölgemizde bulunan çok çeşitli ve sayıda lojistik ve dış ticaret firmalarında nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler.

Programa katılan öğrencilere iyi bir temel oluşturmak amacıyla İngilizce Hazırlık zorunludur. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim alanlarındaki dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Memsource yazılımını akademik lisansla öğrencilerimizin kullanımına sunan Memsource firmasına teşekkür ederiz

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI

Genel Bilgiler

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.
Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050
Uygulamalı İngilizce  Çevirmenlik Programı; İşletme Meslek Elemanları yetiştirmek amacıyla 2013-14 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.
YÖK Onayı: 25.03.2013/15279 (İngilizce)

Gereken Nitelikler

Uygulamalı İngilizce  Çevirmenlik Programında okumak isteyen bir öğrencinin sosyal ve beşeri bilimler alanına ilgi duyması, iletişim becerisi, ekip çalışması, yaratıcılık, etkili ve güzel konuşma yeteneklerinin gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; öğrencilere 1. Sınıfta Çeviri Biliminin Esasları, İngilizce ve Türkçe dillerinin yapısal olarak karşılaştırılmaları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri, Kompozisyon Yazımı; 2. Sınıfta  İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları esasları verilmekte ve Çeviri Teknikleri ile seçimlik Derslere yer verilerek her öğrenciye bir Çeviri Projesi yaptırılmaktadır. Program Genel Kültür, Bilgisayar ve Kişisel Gelişim konularıyla zenginleştirilmektedir. 

Diploma ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Uygulamalı İngilizce  Çevirmenlik dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "İşletme Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programı; önemi ve gerekliliği anlaşılmış fakat bu alandaki elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının yeterince gelişmediği ve uygulanmadığı bir alan görünümündedir. Üniversitemizin bulunduğu bölgenin konumu da iş fırsatları için ilave avantajlar sunmaktadır. Program mezunları; bölgemizde bulunan çok çeşit ve sayıda lojistik ve dış ticaret firmalarında nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Mezunlar ayrıca Dışişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar, Belediyelerin Dış İlişkiler Müdürlükleri, Tercüme büroları, Çok uluslu şirketler ve Turizm acentelerinde de istihdam edilebilmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre  TYT  Puanı ile öğrenci alınmaktadır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır. Detaylı bilgi için Çağ Üniversitesi Öğrenci Kabul Koşullarına bakınız.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Detaylı bilgi için: Çağ   “Üniversitesi Ön Lisans,  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne bakınız.

Öğrenime Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey   Geçiş Sınavı esaslarına göre; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,Çeviribilim,İngiliz Dil Bilimi,İngiliz Dili ve Edebiyatı,İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

 

Tam Zamanlı

Program Dili

İngilizce

Bölüm/Program Başkanı

Öğr. Gör. Hülya CEYLAN

hulyaceylan@cag.edu.tr 
Tel  : 0.324.651 48 00 
Fax : 0.324.651 48 11

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
edayasa@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800

Fax: +90 324 6514811

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TRK-103 Türkçe I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-123 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-125 Okuma Becerileri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-127 Yazma Becerileri ve Sözcük Bilgisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-129 Çeviriye Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 16 32
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
AET-102 Dinleme ve Konuşma Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-124 Metin İncelemesi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
AET-126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
AET-130 Yazılı Çeviri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
AET-132 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 16 31
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-227 Hukuk Çevirisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
AET-229 Tıp Çevirisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
AET-231 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
AET-233 Bilgisayar Destekli Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
AET-235 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
AET-237 Yazılı Basın Çevirisi Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 17 40
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
AET-224 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
AET-226 Teknik Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
AET-228 Sözlü Çeviri Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
AET-230 Çeviri Projesi Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 05
AET-232 Mesleki Staj Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
Toplam 14 35
BLG-101 Dijital Okuryazarlık

AET-102 Dinleme ve Konuşma

TRK-103 Türkçe I

TRK-104 Türkçe II

AET-123 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi

Karşılaştırmalı Dilbilgisi ; Bu dersin amacı, öğrencilere İngilizce ve Türkçe dil yapılarının işlevleri ve kullanılışları konusunda farkındalık kazandırmak ve böylece öğrencilerin her iki dili de çeviri alanında doğru ve bilinçli bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Yapılan tümcecik veya tümce incelemesi çalışmalarının mutlaka bağlam içerisinde olmasına dikkat edilir. Öğrencilerin bu derste edindikleri dil bilgisel farkındalık ve birikimi çeviri alanına taşımaları beklenir.


AET-124 Metin İncelemesi

Bu dersin amacı, farklı alanlarda yazılmış metinlerin anlaşılmasını ve farklı metin türleri konusunda öğrencilere hem teorik bilgi sağlamak hem de öğrencilerin uygulamalı olarak farklı metin türlerini deneyimlemelerini sağlamaktır. Ders, ayrıca öğrencilerin çeviri bağlamında çeşitli metin türlerini ve işlevlerini öğrenmelerini sağlamak ve farklı metin türleri üzerinde çeviri odaklı metin incelemesi ve metin çözümlemesi yapabilmek için gerekli becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.


AET-125 Okuma Becerileri

AET-126 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları

Kültür Çalışmaları kapsamında incelenen temel kavramları ayırt edebilme, İngilizce konuşulan çeşitli ülkelerin kültürlerini ve dilini inceleme, bir kültürün kalıplaşmış dil yapıları, sözcük dağarcığı ve yaşam biçimleriyle belirli bir tarihi süreç içerisinde farklı bir kültürel kimlik oluşturduğunu öğrenme, devamında ise bu kültürleri ve dil özelliklerini Türk dili ve kültürü ile karşılaştırma, ayrıca dil ve kültür arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yazılı ve sözlü çeviri süreci üzerindeki etkilerini öğrenme gibi farklı bilgi, becerileri ve bakış açılarının öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.


AET-127 Yazma Becerileri ve Sözcük Bilgisi

AET-129 Çeviriye Giriş

AET-130 Yazılı Çeviri

AET-132 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II

Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II; Bu dersin amacı öğrencilere dilbilimsel Türkçe ve İngilizcenin benzer ve farklı yapılarını göstermektir. Dilin işlevselliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin Türkçe ve İngilizce cümle yapılarını karşılaştırması ve incelemesi ve ortaya çıkan çeviri problemlerini çözümlemesi beklenir.


TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

AET-224 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi

AET-226 Teknik Çeviri

AET-227 Hukuk Çevirisi

AET-228 Sözlü Çeviri

AET-229 Tıp Çevirisi

AET-230 Çeviri Projesi

Çeviri Projesi; öğrencilerin çeviri kuramı bilgilerini çevirinin hem uygulamasında, hem de eleştirisinde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin proje hazırlamaları ve sunmaları, çeşitli alanlarda İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yazılı çeviri, hazırlanan çalışmaların sunumu yapması, değerlendirmesi ve eleştirmesi beklenir.


AET-231 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri

AET-232 Mesleki Staj

AET-233 Bilgisayar Destekli Çeviri

AET-235 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi

AET-237 Yazılı Basın Çevirisi

Birinci Yıl Birinci Yarıyıl

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Dersin Kodu ve adı

AET 101 Çeviri Bilimine Giriş

X

X

X

X

AET 105 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

X

X

X

X

X

AET 111 Okuma& Yazma Becerileri I

X

X

AET 117 Dinleme ve Konuşma

X

X

X

X

AET 119 Yazılı Çeviri

X

X

X

X

AET 121 Sözcük Bilgisi I

X

X

Birinci Yıl İkinci Yarıyıl

AET 106 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

X

X

X

X

X

AET 116 Okuma & Yazma Becerileri II

X

X

AET 120 Çeviri Kuramları ve Yöntemleri

X

X

X

X

X

AET 124 Metin İncelemesi

X

X

X

X

AET 126 karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları

X

X

X

X

AET 128 Sözcük Bilgisi II

X

X

İkinci Yıl İkinci Yarıyıl

AET 206 Bilgisayar destekli çeviri

X

X

X

X

X

AET 208 Altyazı ve Dublaj Amaçlı Çeviri

X

X

X

X

AET 217 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi I

X

X

X

X

AET 219 Resmi ve Ticari Metin Çevirisi

X

X

X

X

AET 223 Edebi Metin Çevirisi

X

X

X

X

AET 225 Teknik Çeviri

X

X

X

X

İkinci Yıl İkinci Yarıyıl

AET 212 Sosyal Bilimler Metin Çevirisi II

X

X

X

X

AET 214 Çeviri Projesi

X

X

X

AET 216 Yazılı Basın Çevirisi

X

X

X

X

X

X

X

X

AET 220 Hukuk Çevirisi

X

X

X

X

AET 222 Tıp Çevirisi

X

X

X

X

AET 228 Sözlü Çeviriye Giriş

X

X

X

X

X