Meslek Yüksekokulu

Misyon:

Atatürkçü düşünce sistemi ile araştırmacı, girişimci, çocukların gelişim alanlarını (bilişsel, sosyal ve duygusal, dil, motor, özbakım) bilen ve yaş gruplarına göre ihtiyaçları giderebilen, çocukların hem gelişimi hem eğitimi için teori ve uygulamayı birleştirebilen donanımlı çocuk gelişimciler yetiştirmek.

Vizyon:

Çocuklara eğitsel (etkinlik ve oyun hazırlama) ve gelişimsel (sosyal duygusal, bilişsel, dil, motor ve özbakım) açıdan katkı sağlayabilecek en iyi çocuk gelişimi programına sahip, en iyi çocuk gelişimi programı mezunlarını yetiştirebilen üniversitelerden biri olmak.