Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler Programının Amaçları:

-Sosyal hizmetin temel kavram ve unsurlarını (sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları) öğrenme ve uygulama becerisi kazandırma,

-Çocukluk ve gençlik dönemi temel gelişim özellikleri ile sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi kazandırma,

-Çalışma hayatından çekilme, yaşlılık dönemi ve sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi kazandırma,

-Özel gereksinimli ve bakıma muhtaç bireyler ile muhtaçlık kavramını tanıma, sınıflandırma ve bu alanlara yönelik sosyal hizmet müdahale esaslarını anlama becerisi kazandırma,

-Sosyokültürel ve uluslararası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma; bu zenginliği anlayış ve saygıyla karşılama becerisi kazandırma,

-Sosyal hizmetin uygulama alanlarında kullanılacak bilgisayar teknolojilerini öğrenme ve uygulama becerisi kazandırma,

-Mesleki görüşme ve raporlama becerisi kazandırma,

-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme ve mesleki anlamda İngilizceyi yazıp okuyabilme becerisi kazandırma,

-Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilicine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi kazandırma olarak belirlenmiştir.

SOSYAL HİZMETLER  PROGRAMI

Genel Bilgiler

Amaç,   Kuruluş ve Onay

Çağ   Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.(Resmi   Gazete: 9 Temmuz 1997,   Sayı: 23050) Sosyal hizmet Programı; Sosyal   hizmet ile ilgili alanlarda çalışmak üzere ara eleman yetiştirme   doğrultusunda   gerekli niteliklere sahip eğitimli iş gücünün   karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 2016-2017  Eğitim Öğretim   yılında  açılmıştır.

Gereken   Nitelikler

Sosyal Hizmetler okumak isteyen  bir öğrencinin öncelikli olarak insan   sevgisi sevme ve duygularını anlayabilme, hoşgörülü ve sabırlı olması,     insanlarla iyi iletişim kurması, psikolojiye ilgi duymalıdır. Sosyal   Hizmet ön lisans öğrencisinin, kendini geliştirme konusunda istekli ve   yaratıcı   olması gerekmektedir.  Bölüm dersleri   gereğince   öğrencinin hem sayısal hem de sözel alanlara ilgi duyması beklenmektedir. İnsan     haklarına saygılı, yardım etmeyi seven, anlayışlı ve sabırlı, araştırmacı   ve sorgulayıcı, ekip çalışması becerilerinin   gelişmiş olması beklenir.

Programın   Genel Yapısı

Sosyal Hizmetler Programı ön lisans düzeyinde iki  yıllık eğitim - öğretim programı uygulamaktadır. Sosyal hizmetler Programının amaçları aşağıdadır: Sosyal hizmetin temel kavram ve unsurlarını (sosyal hizmet   felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları) öğrenme ve uygulama  becerisi. Çocukluk ve gençlik dönemi temel gelişim özellikleri ile sosyal  hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi. Çalışma   hayatından çekilme, yaşlılık dönemi ve sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi. Özel gereksinimli ve bakıma   muhtaç bireyler ile muhtaçlık kavramını tanıma, sınıflandırma ve bu alanlara   yönelik sosyal hizmet müdahale esaslarını anlama becerisi. Sosyal hizmetin   uygulama alanlarında kullanılacak bilgisayar teknolojilerini öğrenme ve   uygulama becerisi. Mesleki görüşme ve raporlama becerisi. Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilicine   sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi ve topluma hizmet sunan sosyal   hizmet meslek   elemanı yetiştirmektir.

Diploma   ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan  öğrencilere Sosyal hizmet dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar Sosyal hizmet "Meslek Elemanı" unvanına sahip olurlar.

Çalışma   Alanları

Mezunlar;

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde,   Huzurevlerinde,   Özel Kreş ve   Anaokullarında, Çocuk Hastaneleri ve Hastane   Okullarında, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren     Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında  UNICEF,   ILO ve Gönüllü Kuruluşlarda,  Sivil Toplum Örgütlerinde görev   yapabilmektedirler.

Kayıt   Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul diploması, Üniversite Sınavından  yeterli puan   almak ( Y-TYT-).

Sınavlar,   Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara   sınavı ve bir   de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme   ölçütleri   için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet   Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Detaylı bilgi için: Çağ   “Üniversitesi Ön Lisans,  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne bakınız.

Öğrenime   Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyoloji  lisans bölümlerine  geçiş yapabilirler.

Program   Türü

Tam Zamanlı

Program   Dili

Türkçe

Bölüm/Program   Başkanı

Öğr.Gör.Emine SARAÇ

eminesarac@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS   & Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
edayasa@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
BLG-101 Dijital Okuryazarlık Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
GIT-101 Görüşme İlke ve Teknikleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
SHP-101 Sosyal Hizmete Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
TRK-103 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-105 İngilizce Dil Becerileri I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
PSY-105 Psikolojiye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 15 33
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TRK-104 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-106 İngilizce Dil Becerileri II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SHP-108 Sosyal Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
SHP-110 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
SHP-112 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
Toplam 12 28
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SHP-201 Sosyal Hizmet Kuramları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 08
HUK-203 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ING-207 Mesleki İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SHP-211 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 13 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SHP-202 Sosyal Hizmet Mevzuatı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
SHP-206 Mesleki Etik Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-208 Mesleki İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SHP-208 Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli Dersler Seçmeli 2-0-2 05
MYO-000 Bitirme Çalışması Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 05
Toplam 20 41
BLG-101 Dijital Okuryazarlık

GIT-101 Görüşme İlke ve Teknikleri

Öğrencinin sosyal hizmet alanında yapacağı görüşmelerde dezavantajlı gruplarla nasıl iletişim kuracağını bilmesini ve uygun görüşme tekniklerinin öğrenmesini sağlamaktır.


SHP-101 Sosyal Hizmete Giriş

Sosyal Hizmete Giriş; Bilim ve meslek olarak sosyal hizmet konusunun tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin; demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesinin; sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, değer, ve beceri, problem çözme süreçleri, etkileşim, uzman, müracaatçı, çevre, müdahale süreçleri, bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlama,uygulama ve değerlendirme açısından temellerinin öğrenilmesi ve sosyal hizmet açısından analitik bakış açısının yerleştirilmesi hedeflenmektedir.


TRK-103 Türkçe I

TRK-104 Türkçe II

ING-105 İngilizce Dil Becerileri I

PSY-105 Psikolojiye Giriş

ING-106 İngilizce Dil Becerileri II

SHP-108 Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji ; Bu derste, Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.


SHP-110 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması

Çocuklarla sosyal hizmet uygulaması; çocukla ilgili temel kavramlar, çocuk sorunları ve bu sorunları gidermeye yönelik çocuklara ve ailelerine gerekli sosyal hizmet müdahale ve uygulama, bilgi ve becerisi kazandırılmasını hedeflemektedir. Dersin sonunda öğrenciler  çocuk ve korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramı, çocuklara ilişkin yasal düzenlemeler, çocuk koruma sistemi, çocuklara yönelik hizmet ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olur.


SHP-112 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet dersi kapsamında  yaşlı psikolojisinin ve ruhsal problemler, biyolojik ve ruhsal yaşlılık, yaşlılıkta ruhsal problemler, uykusuzluk, sosyalleşme problemleri, Yaşlılığa bağlı ruhsal hastalıklar konuları ele alınacaktır.


SHP-201 Sosyal Hizmet Kuramları

SHP-202 Sosyal Hizmet Mevzuatı

Mevzuat ile ilgili temel kavramlar. Sosyal hizmet mevzuatının ulusal ve uluslararası alanda uygulanması. Sosyal hizmet alanında çalışacak uzman adaylarının alanda uygulanan kanunlarla alakalı bilgi sahibi olmaları. Aile, kadın, yaşlı, engelli, çocuk alanlarında çeşitli bakanlıklarda uygulanan yönetmeliklerin bilinmesi ve yönetmeliklere göre yazılan sosyal inceleme ve durum tespit raporu örnekleriyle uygulamada bilgi sahibi olunması.


HUK-203 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


TAR-203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TAR-204 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

SHP-206 Mesleki Etik

Mesleki Etik; Etik nedir? Temel kavramlar ve ilkeleri, sosyal hizmetlerde etik ilkeleri, çocuk ve etik, kadın ve etik, erkek ve etik, farklı cinsel yönelime sahip bireyler ve etik, farklı dil ve kültürden bireylerle sosyal hizmette etik, özel gereksinimli bireyler ve yaşlılık etik ilkeler, İnsan hakları, Çocuk hakları konuları ele alınacaktır.


ING-207 Mesleki İngilizce I

ING-208 Mesleki İngilizce II

SHP-208 Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet

Toplumsal sorunlar ve sosyal hizmet toplumsal sorunlar hakkında bilgi edinmektedir. Bu dersin sonunda öğrenciler toplumsal sorunların tanımı ve tarihçesi, işsizlik, yoksulluk, suç ve suçluluk, bağımlılık, yaşlılık, engellilik, göç ve mültecilik, kadın ve çocuk gibi toplumsal sorun alanlarını hakkında bilgi sahibi olur. Ders kapsamında toplumsal sorunların tanımlanması ve sorunlara ilişkin sosyal hizmet bağlamında çözüm bulunması hedeflenmektedir.


SHP-210 Bitirme Projesi

SHP-211 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri

SHP-212 Mesleki Staj

ISL-218 Girişimcilik ve Liderlik

ISL-220 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği