Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler Programının Amaçları:

-Sosyal hizmetin temel kavram ve unsurlarını (sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları) öğrenme ve uygulama becerisi kazandırma,

-Çocukluk ve gençlik dönemi temel gelişim özellikleri ile sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi kazandırma,

-Çalışma hayatından çekilme, yaşlılık dönemi ve sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi kazandırma,

-Özel gereksinimli ve bakıma muhtaç bireyler ile muhtaçlık kavramını tanıma, sınıflandırma ve bu alanlara yönelik sosyal hizmet müdahale esaslarını anlama becerisi kazandırma,

-Sosyokültürel ve uluslararası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma; bu zenginliği anlayış ve saygıyla karşılama becerisi kazandırma,

-Sosyal hizmetin uygulama alanlarında kullanılacak bilgisayar teknolojilerini öğrenme ve uygulama becerisi kazandırma,

-Mesleki görüşme ve raporlama becerisi kazandırma,

-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme ve mesleki anlamda İngilizceyi yazıp okuyabilme becerisi kazandırma,

-Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilicine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi kazandırma olarak belirlenmiştir.

SOSYAL HİZMETLER  PROGRAMI

Genel Bilgiler

Amaç,   Kuruluş ve Onay

Çağ   Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.(Resmi   Gazete: 9 Temmuz 1997,   Sayı: 23050) Sosyal hizmet Programı; Sosyal   hizmet ile ilgili alanlarda çalışmak üzere ara eleman yetiştirme   doğrultusunda   gerekli niteliklere sahip eğitimli iş gücünün   karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 2016-2017  Eğitim Öğretim   yılında  açılmıştır.

Gereken   Nitelikler

Sosyal Hizmetler okumak isteyen  bir öğrencinin öncelikli olarak insan   sevgisi sevme ve duygularını anlayabilme, hoşgörülü ve sabırlı olması,     insanlarla iyi iletişim kurması, psikolojiye ilgi duymalıdır. Sosyal   Hizmet ön lisans öğrencisinin, kendini geliştirme konusunda istekli ve   yaratıcı   olması gerekmektedir.  Bölüm dersleri   gereğince   öğrencinin hem sayısal hem de sözel alanlara ilgi duyması beklenmektedir. İnsan     haklarına saygılı, yardım etmeyi seven, anlayışlı ve sabırlı, araştırmacı   ve sorgulayıcı, ekip çalışması becerilerinin   gelişmiş olması beklenir.

Programın   Genel Yapısı

Sosyal Hizmetler Programı ön lisans düzeyinde iki  yıllık eğitim - öğretim programı uygulamaktadır. Sosyal hizmetler Programının amaçları aşağıdadır: Sosyal hizmetin temel kavram ve unsurlarını (sosyal hizmet   felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları) öğrenme ve uygulama  becerisi. Çocukluk ve gençlik dönemi temel gelişim özellikleri ile sosyal  hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi. Çalışma   hayatından çekilme, yaşlılık dönemi ve sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi. Özel gereksinimli ve bakıma   muhtaç bireyler ile muhtaçlık kavramını tanıma, sınıflandırma ve bu alanlara   yönelik sosyal hizmet müdahale esaslarını anlama becerisi. Sosyal hizmetin   uygulama alanlarında kullanılacak bilgisayar teknolojilerini öğrenme ve   uygulama becerisi. Mesleki görüşme ve raporlama becerisi. Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilicine   sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi ve topluma hizmet sunan sosyal   hizmet meslek   elemanı yetiştirmektir.

Diploma   ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan  öğrencilere Sosyal hizmet dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar Sosyal hizmet "Meslek Elemanı" unvanına sahip olurlar.

Çalışma   Alanları

Mezunlar;

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde,   Huzurevlerinde,   Özel Kreş ve   Anaokullarında, Çocuk Hastaneleri ve Hastane   Okullarında, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren     Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında  UNICEF,   ILO ve Gönüllü Kuruluşlarda,  Sivil Toplum Örgütlerinde görev   yapabilmektedirler.

Kayıt   Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul diploması, Üniversite Sınavından  yeterli puan   almak ( Y-TYT-).

Sınavlar,   Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara   sınavı ve bir   de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme   ölçütleri   için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet   Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Detaylı bilgi için: Çağ   “Üniversitesi Ön Lisans,  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne bakınız.

Öğrenime   Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyoloji  lisans bölümlerine  geçiş yapabilirler.

Program   Türü

Tam Zamanlı

Program   Dili

Türkçe

Bölüm/Program   Başkanı

Öğr.Gör.Emine SARAÇ

eminesarac@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS   & Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
edayasa@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Sosyal Hizmetler Programını tamamlayan bir öğrenci

P.Ç. 1: Sosyal hizmet mesleğine ilişkin teori ve uygulama bilgisine sahip olur.

P.Ç. 2: Sosyal hizmetin uygulama alanlarını tanır ve meslek elemanı olarak rol ve fonksiyonlarını öğrenir.

P.Ç. 3: Mesleki görüşme ve raporlama becerisiyle beraber sosyal hizmet mevzuatı bilgisine de sahip olur.

P.Ç. 4: Edindiği teorik ve uygulama bilgi birikimiyle sosyal sorunlara yönelik farkındalığı artar ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.

P.Ç. 5: Kültürel farklılık ve çeşitliliği temel alarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel bir anlayışla sosyal adalet ve insan hakları ilkeleri doğrultusunda sosyal politika geliştirme becerisine sahip olur.

P.Ç. 6: Toplumsal kaynakları tanıma araştırma ve öğrenme becerisine sahip olur ve bu kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturur.

P.Ç. 7: Sosyal hizmet mesleğinin etik kurallarını bilir ve bu kurallara uyma becerisine sahip olur.

P.Ç. 8: Eleştirel bir bakış açısına sahip olarak olayları, durumları ve edindiği bilgileri analiz edilme becerisine sahip olur.

P.Ç. 9: Sosyal hizmet alanında planlı değişim sürecine hakim olarak mikro, mezzo ve makro düzeyde müdahaleler geliştirebilecek beceriye sahip olur.

P.Ç. 10: Sosyal hizmet alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilgisayar programları kullanım becerisine sahip olur.

P.Ç. 11: Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.

P.Ç. 12: Sosyal hizmet alanıyla ilgili kaynakları tarayabilecek ve temel düzeyde iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
GIT-101 Görüşme İlke ve Teknikleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
SHP-101 Sosyal Hizmete Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 07
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
TBT-103 Temel Bilgi Teknolojileri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 04
PSY-105 Psikolojiye Giriş Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-131 İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 15 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
SHP-102 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
YSH-102 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 05
HLK-104 Sosyal Psikoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SHP-106 Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ING-132 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 16 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IYU-201 İlk Yardım ve Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 06
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
HUK-203 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 05
SHP-203 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve İlkeleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
SHP-209 Sosyal Hizmet Kuramları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
ING-221 İngilizce III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 15 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
OGB-202 Özel Gereksinimli Bireyler ve Sosyal Hizmet Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 06
SHP-202 Sosyal Hizmet Mevzuatı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
SHP-206 Mesleki Etik Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
SHP-208 Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
STJ-210 Staj Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
BTP-218 Bitirme Projesi Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 05
ING-222 İngilizce IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 20 40
GIT-101 Görüşme İlke ve Teknikleri

Öğrencinin sosyal hizmet alanında yapacağı görüşmelerde dezavantajlı gruplarla nasıl iletişim kuracağını bilmesini ve uygun görüşme tekniklerinin öğrenmesini sağlamaktır.


SHP-101 Sosyal Hizmete Giriş

Sosyal Hizmete Giriş; Bilim ve meslek olarak sosyal hizmet konusunun tarihsel süreç içinde dünyada ve Türkiye’deki gelişiminin; demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet kavramları açısından sosyal hizmetin değerlendirilebilmesinin; sosyal hizmet kuram ve uygulamasının bilgi, değer, ve beceri, problem çözme süreçleri, etkileşim, uzman, müracaatçı, çevre, müdahale süreçleri, bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, değerlendirilmesi, planlama,uygulama ve değerlendirme açısından temellerinin öğrenilmesi ve sosyal hizmet açısından analitik bakış açısının yerleştirilmesi hedeflenmektedir.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


SHP-102 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması

Çocuklarla sosyal hizmet uygulaması; çocukla ilgili temel kavramlar, çocuk sorunları ve bu sorunları gidermeye yönelik çocuklara ve ailelerine gerekli sosyal hizmet müdahale ve uygulama, bilgi ve becerisi kazandırılmasını hedeflemektedir. Dersin sonunda öğrenciler  çocuk ve korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramı, çocuklara ilişkin yasal düzenlemeler, çocuk koruma sistemi, çocuklara yönelik hizmet ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olur.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


YSH-102 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet dersi kapsamında  yaşlı psikolojisinin ve ruhsal problemler, biyolojik ve ruhsal yaşlılık, yaşlılıkta ruhsal problemler, uykusuzluk, sosyalleşme problemleri, Yaşlılığa bağlı ruhsal hastalıklar konuları ele alınacaktır.


TBT-103 Temel Bilgi Teknolojileri

Öncelikle akademik çalışmalarında ve günlük yaşamlarında öğrencinin proje çalışmalarına katkı sağlayacak Microsoft Word programının özellikleri ayrıntılarıyla verilecektir


HLK-104 Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji ; Bu derste, Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.


PSY-105 Psikolojiye Giriş

SHP-106 Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi

Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi; Sosyal Hizmet Yönetimine Giriş, Sosyal Hizmetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi-Sosyal Hizmetlerde Kalite Yönetimi - Sosyal Hizmetlerde Halkla İlişkiler Yönetimi - Sosyal Hizmetlerde Finansal Yönetim - Sosyal Hizmetlerde Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi- Merkezi Yönetim ve Sosyal Hizmetler - Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler konuları ele alınarak sosyal hizmetin genel yapısı ve yönetim süreçleri tartışılacaktır.


ING-131 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ING-132 İngilizce II

İngilizce II dersi öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


IYU-201 İlk Yardım ve Uygulamaları

İlk Yardım dersi; İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, olay yeri değerlendirilmesi, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,  yetişkin, çocuk ve bebeklerde OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanımı, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalarda ilk yardım, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım,  zehirlenmelerde ve hayvan ısırıklarında/sokmalarında ilk yardım, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım, vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, bilinç bozukluklarında (koma, şok, kalp krizi, hipoglisemi, epilepsi) ilk yardım, suda boğulmalarda ilk yardım, ve yaralı taşıma teknikleri konularını içermektedir.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


OGB-202 Özel Gereksinimli Bireyler ve Sosyal Hizmet

SHP-202 Sosyal Hizmet Mevzuatı

Mevzuat ile ilgili temel kavramlar. Sosyal hizmet mevzuatının ulusal ve uluslararası alanda uygulanması. Sosyal hizmet alanında çalışacak uzman adaylarının alanda uygulanan kanunlarla alakalı bilgi sahibi olmaları. Aile, kadın, yaşlı, engelli, çocuk alanlarında çeşitli bakanlıklarda uygulanan yönetmeliklerin bilinmesi ve yönetmeliklere göre yazılan sosyal inceleme ve durum tespit raporu örnekleriyle uygulamada bilgi sahibi olunması.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


HUK-203 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


SHP-203 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve İlkeleri

Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve İlkeleri; Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.


SHP-206 Mesleki Etik

Mesleki Etik; Etik nedir? Temel kavramlar ve ilkeleri, sosyal hizmetlerde etik ilkeleri, çocuk ve etik, kadın ve etik, erkek ve etik, farklı cinsel yönelime sahip bireyler ve etik, farklı dil ve kültürden bireylerle sosyal hizmette etik, özel gereksinimli bireyler ve yaşlılık etik ilkeler, İnsan hakları, Çocuk hakları konuları ele alınacaktır.


SHP-208 Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet

Toplumsal sorunlar ve sosyal hizmet toplumsal sorunlar hakkında bilgi edinmektedir. Bu dersin sonunda öğrenciler toplumsal sorunların tanımı ve tarihçesi, işsizlik, yoksulluk, suç ve suçluluk, bağımlılık, yaşlılık, engellilik, göç ve mültecilik, kadın ve çocuk gibi toplumsal sorun alanlarını hakkında bilgi sahibi olur. Ders kapsamında toplumsal sorunların tanımlanması ve sorunlara ilişkin sosyal hizmet bağlamında çözüm bulunması hedeflenmektedir.


SHP-209 Sosyal Hizmet Kuramları

Genelci sosyal hizmet anlayışı doğrultusunda geliştirilen temel sosyal hizmet kuramları, mikro düzeyde (bireyle çalışmada) kullanılan kuram ve yaklaşımlar, bu kuramların sosyal hizmet uygulamasında kullanımına ilişkin ilke ve tekniklerin öğrenilmesini hedefler.


STJ-210 Staj

BTP-218 Bitirme Projesi

ING-221 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ING-222 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


 

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
HLK-104 Sosyal Psikoloji 3-0-3 06
OGB-202 Özel Gereksinimli Bireyler ve Sosyal Hizmet 2-0-2 06
SHP-208 Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Hizmet 3-0-3 06
SHP-209 Sosyal Hizmet Kuramları 3-0-3 06
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
SHP-101 Sosyal Hizmete Giriş 3-0-3 07
SHP-102 Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması 3-0-3 06
YSH-102 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2-0-2 05
PSY-105 Psikolojiye Giriş 3-0-3 06
SHP-106 Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi 3-0-3 06
SHP-202 Sosyal Hizmet Mevzuatı 3-0-3 05
SHP-203 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntem ve İlkeleri 3-0-3 06
SHP-206 Mesleki Etik 3-0-3 06
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
GIT-101 Görüşme İlke ve Teknikleri 2-0-2 06
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
TBT-103 Temel Bilgi Teknolojileri 2-0-2 04
ING-131 İngilizce I 3-0-3 05
ING-132 İngilizce II 3-0-3 05
IYU-201 İlk Yardım ve Uygulamaları 2-0-2 06
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02
HUK-203 Hukuka Giriş 2-0-2 05
ING-221 İngilizce III 3-0-3 05
ING-222 İngilizce IV 3-0-3 05
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
STJ-210 Staj 2-0-2 05
BTP-218 Bitirme Projesi 2-0-2 05