Meslek Yüksekokulu

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

Program Çıktıları (PÇ)

Program Çıktıları (PÇ)

 

1

2

3

4

5

6

7

   

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

Dış Ticaret alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

X

X

Programı tamamlayan bir öğrenci;

 

P.Ç.1.Öğrenciler işletme, ekonomi, hukuk, matematik, istatistik, muhasebe ve finans dersleri gibi finansal yönetim ile ilgili temel ve ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri tanıyabilecektir.

P.Ç.2.Öğrenciler, uluslararası ticaret prosedürleri ile ilgili temel ve ilgili bilgileri tanımlayabilecek.

P.Ç.3.Öğrenciler, eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak iş sorunlarına yönelik çözümler ve fikirler arasındaki bağlantıyı tanımlayabileceklerdir.

P.Ç.4.Öğrenciler, uluslararası ticaretle ilgili veri toplama yeteneğini gösterebilecek ve mevcut verileri analiz etmek için karar destek araçlarını kullanabileceklerdir.

P.Ç.5.Öğrenciler, uluslararası ticaret konusunda meslektaşlarıyla birlikte belirtilen düzeyde sözlü ve yazılı bilgi sunabilecektir.

P.Ç.6. Öğrenciler, takım halinde etkin bir şekilde çalışmak için yönetim becerilerini kullanabileceklerdir.

PÇ.7. Öğrenciler iş, etik ve kültürel konuları yaşadıkları ortamda tanıyabileceklerdir.

 

BECERİLER

Bilişsel ve Uygulamalı

1-Karar, uygulama ve davranışlarında dış ticaret alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

2- Dış Ticaret Alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

X

X

 
 
 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

   

X

X

       
 
 
 
 
 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

 

X

X

X

       
 
 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1- Dış Ticaret alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

4- Dış Ticaret alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

3-Değişime ve yeniliğe açıktır.

 

X