Meslek Yüksekokulu

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık sektörü iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda Sağlık Kurumları Işletmeciliği Programın amacı hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanlarını sağlık sektörüne kazandırmaktır.

Bu programda mezun olanlar, devlet ve özel hastahaneler başta olmak üzere ilgili laboratuarlar, eczaneler, ilaç depoları vb. gibi tüm sağlık sektörlerinde iş bulabilirler.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Amaç,   Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.(Resmi   Gazete: 9 Temmuz 1997,   Sayı: 23050) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı; Sağlık ile ilgili alanlarda çalışmak üzere ara eleman yetiştirme   doğrultusunda   gerekli niteliklere sahip eğitimli iş gücünün karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 2014-2015  Eğitim Öğretim   yılında  açılmıştır.

Gereken   Nitelikler

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında okumak isteyen bir öğrencinin öncelikli olarak insan   sevgisi, sevme ve duygularını anlayabilme, hoşgörülü ve sabırlı olması, insanlarla iyi iletişim kurması, sağlığa ilgi duymalıdır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans öğrencisinin, kendini geliştirme konusunda istekli ve yaratıcı  olması gerekmektedir.  Bölüm dersleri gereğince  öğrencinin hem sayısal hem de sözel alanlara ilgi duyması beklenmektedir. İnsan haklarına saygılı, yardım etmeyi seven, anlayışlı ve sabırlı, araştırmacı ve sorgulayıcı, ekip çalışması becerilerinin  gelişmiş olması beklenir.

Programın   Genel Yapısı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı ön lisans düzeyinde iki yıllık eğitim - öğretim programı uygulamaktadır. Bu bağlamda Sağlık Kurumları Işletmeciliği Programın amacı hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanlarını sağlık sektörüne kazandırmaktır.

Diploma   ve Ünvanlar

Programı başarıyla tamamlayan   öğrencilere Sağlık Kurumları İşletmeciliği dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar Sağlık Kurumları İşletmecisi "Meslek Elemanı " unvanına sahip   olurlar.

Çalışma   Alanları

Bu programda mezun olanlar, devlet ve özel hastahaneler başta olmak üzere ilgili laboratuarlar, eczaneler, ilaç depoları vb. tüm sağlık sektörlerinde iş bulabilirler.

Kayıt   Kabul Koşulları

Lise ve dengi okul diploması, Üniversite Sınavından  yeterli puan   almak (YGS-4).

Sınavlar,   Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri  için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız  yeterlidir.

Mezuniyet   Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Detaylı bilgi için: Çağ   “Üniversitesi Ön Lisans,  Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne bakınız.

Öğrenime   Devam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı esaslarına göre Üniversitelerin Sağlık bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program   Türü

Tam Zamanlı

Program   Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör.Şeyda ÇAVMAK

seydacavmak@cag.edu.tr

Tel: +90 324 6514800 
Fax: +90 324 6514811

AKTS   & Erasmus Koordinatörü

Prof.Dr.Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
edayasa@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, İstatistik, Sağlık bilgisi, hastane Yönetimi gibi lojistikle ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

PÇ 2. Sağlık Kurumları ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

PÇ 3. Şağlık ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

PÇ 4. Meslektaşları ile Sağlık Yönetimi konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.

PÇ 5. Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak lojistik alanındaki bilgileri izleyebilir.

PÇ 6. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahip olur.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-101 İngilizce I Seçmeli Dersler Zorunlu 4-0-4 05
SAG-101 Genel Sağlık Bilgisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
BIL-103 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları Seçmeli Dersler Zorunlu 3-0-3 05
SAG-103 Tıbbi Terminoloji Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 07
ISL-105 Genel İşletme Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 31
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-102 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
IKT-104 Genel İktisat Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
MAT-104 İstatistik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SAG-104 İlk Yardım ve Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
SAG-106 Sağlık Psikolojisi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HUK-201 Hukuka Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
ING-201 İngilizce III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
ISL-201 Muhasebe Prensipleri Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SAG-201 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 02
SAG-203 Tıbbi Dokümantasyon Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-202 İngilizce IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
SAG-202 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
ISL-206 İnsan Kaynakları Yönetimi Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SAG-206 Sağlık Kurumları Mevzuatı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
SAG-208 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
ING-101 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


SAG-101 Genel Sağlık Bilgisi

Genel Sağlık Bilgisi I ; Sağlık kavramının gelişiminive modern sağlığın tanımını, hastalık kavramını, kişiye yönelik koruyucu uygulamalar ile birlikte sağlık işletmelerinde enfeksiyonlardan korunmada koruyucu uygulamalar, kişinin çocukluktan yaşlılık dönemine kadar geçirdiği her dönemile ilgili temel sağlık bilgiler, toplumda sık görülen hastalıklar hakkında öğrencileri bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir. Sağlık, hizmetleri,hastalıklardan korunma, çocukluk, salgın hastalıklar, kadın sağlığı, aile planlaması hakkında temel sağlık bilgileri Vücut sistemlerindeki hastalıklar hakkında temel sağlık bilgilerini hedeflemektedir


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


ING-102 İngilizce II

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


BIL-103 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları ; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.


SAG-103 Tıbbi Terminoloji

Tıbbi Terminoloji ; Öğrencinin tıbbi terminoloji bilgisini ve gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanarak hastalık hizmetlerini yerine getirebilmesini sağlayan öğrenme materyalidir. Vücut, yer ve komşuluk tanımları için bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgeler önemlidir. Bunların bilinmesi bir hastalığın, bir organın ve bir oluşumun ya da bir yerin anlatımında önemli bir bilgi sahibi olunması.


IKT-104 Genel İktisat

Genel İktisat ; Dersin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak; mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.


MAT-104 İstatistik

İstatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.


SAG-104 İlk Yardım ve Uygulamaları

İlk Yardım dersi; İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, olay yeri değerlendirilmesi, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,  yetişkin, çocuk ve bebeklerde OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanımı, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalarda ilk yardım, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım,  zehirlenmelerde ve hayvan ısırıklarında/sokmalarında ilk yardım, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım, vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, bilinç bozukluklarında (koma, şok, kalp krizi, hipoglisemi, epilepsi) ilk yardım, suda boğulmalarda ilk yardım, ve yaralı taşıma teknikleri konularını içermektedir.


ISL-105 Genel İşletme

Dersin temel amacı işletme biliminin temel felsefesi, kavramları ve pratik uygulama araçları ile ilgili bilgileri öğrencilere aktararak işletmeyi kurma ve yönetme becerisini geliştirmektir. Bu sonuçları elde edebilmek için dinamik bir çevrede risk almasının ve kar etmenin yolları; ekonominin işletmeyi nasıl etkilediğini kavramaya yönelik yetilerin geliştirme yöntemleri; küresel pazarda nasıl iş görüleceğinin ilkeleri, ahlaki ve toplumsal sorumluluk davranışlarını geliştirme imkanları; değişik nitelikte işletme sahipliği; işletme yönetimi ve üretim yönetimi gibi konular ders programına dahil edilmiştir.


SAG-106 Sağlık Psikolojisi

Sağlık Psikolojisi ; Bu dersin amacı, psikiyatri dışındaki hastalıklarda meydana gelen psikopatolojiler ve bunlara yönelik yaklaşımlar tanıtılacaktır. Bu amaçla, yükleme kuramı açısından sağlık davranışları hasta - tedavi ekibi ilişkisi, sosyal destek ve sağlık, durumsal krizler, psikoimmünoloji, kronik ağrı, yaşlılık, kanser hastası ve iletişim konularına yer verilecektir.


HUK-201 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


ING-201 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ISL-201 Muhasebe Prensipleri

Muhasebe Prensipleri I ; Genel hatlarıyla muhasebe çerçevesinin ele alındığı bu derste; muhasebenin işlevi, kullanıcıları ve muhasebe organizasyonu tanıtılmaktadır. Finansal tabloların amacı, çift taraflı kayıt işlemleri, muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, hesaplar, dönen varlıklar, duran varlıklar, borçlar ve öz kaynaklar ile gelirin hesaplanması yöntemleri ele alınan başlıca konular ararsındadır.


SAG-201 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu :Hastanelerin organizasyon yapıları, yönetim süreçlerinin yeniden düzenlenmesi, merkez ve taşra teşkilatlarındaki değişiklikler ve kurulan yeni organizasyonların bu kitap içinde açıklanması hedeflenmiştir


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


ING-202 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


SAG-202 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Sağlık sektöründe rekabetin giderek artması, ödeme sistemlerinin değişmesi ve tüketicilerin eskiye göre çok daha bilinçli olmaları pazarlamanın sağlık kurumlarının yönetiminde formal bir fonksiyon olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Bu amaçla dersin içeriği temel pazarlama fonksiyonlarının anlatılması ve sağlık sektöründe pazarlama faaliyetlerine ilişkin temel özelliklerin öğrencilere anlatılması hedeflenerek planlanmıştır.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


SAG-203 Tıbbi Dokümantasyon

Tıbbi Dokümantasyon ; Tıbbi dokümantasyonların tarihçesi, uluslar arası gelişmeler, Tıbbi dokümanların ve tıbbi sekreterliğin önemi, tanımlanması, sağlanması, görevleri, doktor, hemşire, hasta ve hasta yakınları mülkiyeti, düzenlenmesi, kâğıtların tanımlanmasında renk ve semboller kullanılması,Tıbbi dokümanların saklanması, tıbbi arşiv ve merkezi tıp arşivinin önemi, merkezi arşiv komitesi, bütçesi, bölümleri, personel temini, Yataklı tedavi kurumlarının değerlendirilmesi için gerekli istatistiklerin çıkarılması ve analizi.


ISL-206 İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ; İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri vb konular anlatılmaktadır.


SAG-206 Sağlık Kurumları Mevzuatı

Sağlık Kurumları Mevzuatı ; Sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat hakkında bilgi verilecektir.


SAG-208 İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği ; İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.


Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
SAG-103 Tıbbi Terminoloji 3-0-3 07
SAG-208 İş Sağlığı ve Güvenliği 3-0-3 06
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
SAG-101 Genel Sağlık Bilgisi 3-0-3 06
SAG-104 İlk Yardım ve Uygulamaları 3-0-3 06
SAG-106 Sağlık Psikolojisi 3-0-3 05
SAG-201 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu 3-0-3 06
SAG-202 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 3-0-3 06
SAG-203 Tıbbi Dokümantasyon 3-0-3 06
SAG-206 Sağlık Kurumları Mevzuatı 3-0-3 05
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
ING-102 İngilizce II 4-0-4 05
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
IKT-104 Genel İktisat 3-0-3 06
MAT-104 İstatistik 3-0-3 06
ISL-105 Genel İşletme 3-0-3 06
HUK-201 Hukuka Giriş 3-0-3 05
ING-201 İngilizce III 4-0-4 05
ISL-201 Muhasebe Prensipleri 3-0-3 06
ING-202 İngilizce IV 4-0-4 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02
ISL-206 İnsan Kaynakları Yönetimi 3-0-3 06
Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ING-101 İngilizce I 4-0-4 05
BIL-103 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları 3-0-3 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02