Meslek Yüksek Okulu

Amaç:

Dış Ticaret Programı; iş hayatı ile ilgili olarak; gümrüklerde, dış ticaret firmalarında ve şirketlerin pazarlama ve dış ticaret, ithalat ve ihracat departmanlarında görev alacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uygun nitelikli Dış Ticaret Elemanlarını  yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Hedefler:

Program; öğrencilerin ahlaki ve sosyal değerlere bağlı kalarak

  • - Temel ve teknik bilgilerle donatılmasını,
  • - Bilimsel altyapı kazanımlarını kullanarak sorun çözme becerisi kazanmalarını,
  • - İletişim, işbirliği, sorgulama ve sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesini ve
  • - Mesleki ve kişisel gelişimlerini ömür boyu sürdürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Genel Bilgiler

 

Amaç, Kuruluş ve Onay

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 1997 yılında 4282 sayılı yasayla kurulmuştur.

Resmi Gazete: 9 Temmuz 1997, Sayı: 23050

Dış Ticaret Programı; uygun nitelikli Dış Ticaret Elemanları yetiştirmek amacıyla 2005-06 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

YÖK Onayı: 13.04.2005/007700 (Türkçe)

Gereken Nitelikler

Dış Ticaret Programı'nda okumak isteyen bir öğrencinin matematik ve hukuk alanına ilgi duyması, analitik düşünebilmesi, araştırıcı ve sorgulayıcı olması, iletişimde ve sosyal ilişkilerde aktif olması, ekip çalışması becerilerinin gelişmiş olması beklenir.

Programın Genel Yapısı

Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; 1.Sınıf öğrencilerine iktisat, işletme, bilgisayar, matematik, istatistik ve dış ticaret gibi temel dersler okutulmakta,  2. Sınıfta ise; uluslararası pazarlama, dış ticaret işlemleri, gümrük mevzuatı, dış ticaret hukuku, dış ticerette  lojistik, dış ticaret muhasebesi, AB ve Entegrasyon, Kambiyo Rejimi  gibi derslerle dış ticaret elemanı formasyonu kazandırılmaya çalışılmaktadır. Program; yabancı dil dersleri ve uygulamalı bilgisayar dersleriyle desteklenmektedir.

Diploma ve Ünvanlar

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Dış Ticaret dalındaönlisans diploması verilir ve mezunlar "Dış Ticaret Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Dış Ticaret Programı mezunları; kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren dış ticaret  şirketlerinde, gümrüklerde ve şirketlerin pazarlama ve dış ticaret, ithalat ve ihracat departmanlarında iş olanaklarına sahip olabilirler veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Yabancı öğrenciler için de benzer koşullar uygulanır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü --> Kayıt Kabul Koşulları

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları

 

Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için "Ders Programı"nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız dersinin olmaması ve toplamda 120 AKTS kredi almış olması gerekir.

Çağ Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

Öğrenime Devam Olanakları

 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavıesaslarına göre Lisans Programlarının ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Program Türü

Tam Zamanlı

Program Dili

Türkçe

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi İrem PELİT

irempelit@cag.edu.tr 
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

AKTS & Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK
ilhanozturk@cag.edu.tr
Tel: +90 324 6514800
Fax: +90 324 6514811

Programı tamamlayan bir öğrenci;

PÇ 1. Öğrenciler işletme, ekonomi, hukuk, matematik, istatistik, muhasebe ve finans gibi temel ve ilgili teorik bilgileri tanıyabileceklerdir.

PÇ 2. Öğrenciler, uluslararası ticaret prosedürleri ile ilgili temel ve ilgili bilgileri tanımlayabilecek,

PÇ 3. Öğrenciler, eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak iş sorunlarına yönelik fikirler veya çözümler arasındaki bağlantıları tanıyabileceklerdir.

PÇ 4. Öğrenciler, uluslararası ticaretle ilgili veri toplama yeteneğini gösterebilecek ve mevcut verileri analiz etmek için karar destek araçlarını kullanabileceklerdir.

PÇ 5. Öğrenciler, uluslararası ticaret konusunda meslektaşlarıyla birlikte belirtilen düzeyde ağızdan ve yazılı olarak bilgi sunabileceklerdir.

PÇ 6. Öğrenciler, takım halinde etkin bir şekilde çalışmak için yönetim becerilerini kullanabileceklerdir.

PÇ 7. Öğrenciler iş, etik ve kültürel konuları yaşadıkları ortamda tanıyabileceklerdir.

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-101 İngilizce I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TRK-101 Türkçe I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
BIL-103 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-2-3 04
MAT-103 Matematik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 05
TIC-103 Dış Ticarete Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 08
ISL-105 Genel İşletme Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
Toplam 18 30
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-102 İngilizce II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
TRK-102 Türkçe II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
IKT-104 Genel İktisat Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
MAT-104 İstatistik Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 3-0-3 06
TIC-104 Elektronik Ticaret Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
TIC-106 Lojistik Yönetimi Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 08
Toplam 18 32
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
HUK-201 Hukuka Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
ING-201 İngilizce III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
ISL-201 Muhasebe Prensipleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
TIC-201 Dış Ticaret İşlemleri Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TIC-204 Dış Ticaret Mevzuatı Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3 8
Toplam 18 32
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ING-202 İngilizce IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
ISL-202 Finansal Muhasebe Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 02
TIC-205 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3 8
TIC-210 Dış Ticarette Lojistik ve Uygulamaları Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 06
ISL-212 Uluslararası İşletmecilik Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
Toplam 18 32
ING-101 İngilizce I

İngilizce I; Ders öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını, kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


TRK-101 Türkçe I

Türkçe I ; Dilin tanımı ve özellikleri,dil-kültür ilişkisi, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türkiye Türkçesi, Türk DilKurumu ve çalışmaları, ses bilgisi ve Türkçedeki ses olayları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve yazışmalarla ilgili kurallar ele alınmaktadır.


ING-102 İngilizce II

İngilizce II ING 101 kodlu dersin devamı olarak, öğrencilerin; onları en çok ilgilendiren konularla ilişkili cümleleri ve sıklıkla kullanılan ifadeleri anmalarını sağlamayı hedeflemektedir. ( En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya ve istihdam gibi) Aynı zamanda; acil ihtiyaç durumlarındaki sorunları, yakın çevresini ve kendi hayatlarını basit bir biçimde tanımlamaları için; bilinen ve günlük durumlarda, basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren temel ve rutin görevlerde öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamaktadır.


TRK-102 Türkçe II

Türkçe II dersinde; sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları kapsamında sunum, roman, öykü, deneme, şiir, kompozisyon, dergi, gazete inceleme ve uygulamaları, kitap tanıtımları, imla ve noktalama işaretleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, yazılı anlatım türleri, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri ve hazırlıklı-hazırlıksız konuşma etkinlikleri ele alınacaktır.


BIL-103 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları

Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları ; Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders, Microsoft Office grubunun Windows, Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarından oluşmaktadır. Bunun yanında, uygulamaların yanı sıra gereken temel bilgisayar kavramları verilmektedir.


MAT-103 Matematik

TIC-103 Dış Ticarete Giriş

Temel Dış Ticareti Anlamak; Tarihsel Gelişimi ve Temel Kavramları bilmek, İthalat ve İhracat Uygulamaları, Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri, Koruma ve Serbestleşme, Dış Ticaretin Mal ve Ülke Bazında Çeşitlendirilmesi, Gelişen Trendler ve Teknolojiler, Türkiye’ de Dış Ticaretin Gelişimi ve Yapısını öğrenmek.


IKT-104 Genel İktisat

Genel İktisat ; Dersin amacı; öğrencilere günlük ekonomik kararlarını vermede yardımcı olmak; mesleki başarı için gerekli olan temel iktisat bilgilerini kazandırmak ve toplum ve dünya olaylarının anlaşılmasını sağlayacak iktisat bilgileri ile donatmaktır. Ekonomi ile ilgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge işlenen başlıca konular arasındadır.


MAT-104 İstatistik

İstatistik; İstatistik kavramı, tanımsal istatistik, birinci derecede ve ikinci derecede karakteristikler, olasılık, normal dağılın ve standart sapma kavramları, regresyon korelasyon analizleri konuları incelenerek, öğrencilere istatistik nosyonu verilmesi amaçlanmaktadır.


TIC-104 Elektronik Ticaret

Elektronik Ticaret; Elektronik işletmenin temel kavramlarına giriş, elektronik ticaretin teknik, hukuki ve finansal altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi temel iş süreçlerinde kullanılması, mobil ticaret, e-ticaret yazılımları, e-ticaretin uluslararası, etik ve sosyal boyutu.


ISL-105 Genel İşletme

Dersin temel amacı işletme biliminin temel felsefesi, kavramları ve pratik uygulama araçları ile ilgili bilgileri öğrencilere aktararak işletmeyi kurma ve yönetme becerisini geliştirmektir. Bu sonuçları elde edebilmek için dinamik bir çevrede risk almasının ve kar etmenin yolları; ekonominin işletmeyi nasıl etkilediğini kavramaya yönelik yetilerin geliştirme yöntemleri; küresel pazarda nasıl iş görüleceğinin ilkeleri, ahlaki ve toplumsal sorumluluk davranışlarını geliştirme imkanları; değişik nitelikte işletme sahipliği; işletme yönetimi ve üretim yönetimi gibi konular ders programına dahil edilmiştir.


TIC-106 Lojistik Yönetimi

*Lojistik temel kavramları * Lojistik faaliyetler* Lojistik sektörü * Tersine lojistik * Tedarik zinciri * Dış kaynak kullanımının * Yeşil lojistik ve sürdürülebilirlik * Lojistik ve Pazarlama* Lojistik ve dağıtım kanalları *Lojistik ve bilgi teknolojileri*  Risk yönetimi ve lojistik.


HUK-201 Hukuka Giriş

Hukuka Giriş; Bu ders hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle tanışmaya yöneliktir. Hukukun kuralları, kuralların amacı, haklar, hak sahipleri ve türleri, kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuk kurallarını yaptırımı, kamu ve özel hukuk ayrımı, pozitif hukukun kaynakları ve kanunların uygulanması gibi temel konular işlenerek; öğrencilerin temel hukuk kavramlarını öğrenmeleri ve hukuksal düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


ING-201 İngilizce III

İngilizce III ; Ders, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları öğrencilere hatırlatıp, kullanmalarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları eşyaları, tanıdıkları insanları, yaşadıkları yer gibi kişisel detayları içeren soruları yanıtlamalarını, soru sormalarını,kendisini ve diğer insanları tanıtabilmelerini ve sonuç olarak da karşısındaki insanla yavaş ve açık bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.


ISL-201 Muhasebe Prensipleri

Muhasebe Prensipleri I ; Genel hatlarıyla muhasebe çerçevesinin ele alındığı bu derste; muhasebenin işlevi, kullanıcıları ve muhasebe organizasyonu tanıtılmaktadır. Finansal tabloların amacı, çift taraflı kayıt işlemleri, muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, hesaplar, dönen varlıklar, duran varlıklar, borçlar ve öz kaynaklar ile gelirin hesaplanması yöntemleri ele alınan başlıca konular ararsındadır.


TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde; Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, tepkiler, cemiyetler, milli mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma konuları işlenmektedir.


TIC-201 Dış Ticaret İşlemleri

Dış Ticaret İşlemleri; Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri ile ilgili Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri, Dış Ticaret İşlemlerinde, Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Gümrükleme, Kambiyo Mevzuatı uygulamadan örneklerle incelenmektedir.


ING-202 İngilizce IV

İngilizce IV ;Bu ders, öğrencilerin; iş, okul ve boş zamanlarda sürekli karşılaşılan durumlardaki açık ve standart bilgilerin ana giriş hatlarını anlamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek en olası durumlarla nasıl başa çıkabilineceği konusunda öğrencilere yardımcı olur. Ders; ilgi alanında ya da bilinen konular üzerinde; basit ve bağlantılı bir metin yazma konusunda da öğrencilere yardım eder. Bu ders aynı zamanda, öğrencilerin; deneyim ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini açıklayabilmelerini ve kısaca düşünceleri ve planları adına sebepler ve açıklamalar verebilmelerini sağlar.


ISL-202 Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe; İşletme ve Muhasebe: Mali nitelikli işlemler, Varlık kaynak dengesi -Bilanço ve Gelir Tablosu, Hesaplar: Hesap kavramı, hesap türleri -Hesap planı, belgeler, defterler, muhasebe süreci -Mal hareketlerinin izlenmesi, stoklar ve mal alım-satım işlemleri, aralıklı ve devamlı envanter yöntemi -Hazır değerler: Kasa, bankalar, çekler -Menkul değerler: Hisse senetleri, tahviller -Ticari alacaklar, diğer alacaklar -Duran varlıklar -Borçlar, özkaynaklar -Gelir ve gider işlemleri -Dönem sonu işlemleri -Mali tabloların düzenlenmesi ve kapanış işlemlerini içeren temel muhasebe konuları ele alınmaktadır.


TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: dersinde; Cumhuriyetin ilanı, İnkılâbın içindeki görevlilerin ve liderlerin önemi, Lozan Konferansıyla ilgili problemlerin anayasal çözümleri, yeni cumhuriyet hükümetinin uluslararası organizasyonlara ve paktlara katılımı ile etkili faaliyetleri; çok parti kurma denemeleri; Türkiye Cumhuriyetin iç ve dış politikası; sosyal, hukuksal, iktisadi, kültürel, askeri konulara ve gelişimleri; Kemalizm olarak da adlandırılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâbı ile Türkiye’nin gelecek için güven verici dış politikası (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh) incelenen başlıca kavram ve konulardır.


TIC-204 Dış Ticaret Mevzuatı

Dış ticaret mevzuatı içerisinde ithalat, ihracat, kambiyo mevzuatı, dış ticaret sözleşmelerinin yapılması, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, finansman yöntemleri ve dış ticarette standardizasyon konularını ele alınır.


TIC-205 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

Dış ticarette ihracat işlemleri ve ihracat süreci * Dış ticarette ithalat işlemleri ve ithalat süreci * Gümrük ile ilgili temel kavramlar * Türk Gümrük Mevzuatının hukuksal yapısı * Türk gümrük tarife cetveli * Kıymet beyanı* Gümrük beyannamesi tescil ve kabulü * Gümrük Mevzuatı kavramını doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgilendiren çok sayıda; kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, tasarruflu yazılar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile bazı uluslararası anlaşmalar * Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulma süreci * Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi * Gümrük Antrepo ve Geçici İthalat Rejimleri ile Uygulamaları, Transit Rejimi ve Uygulamaları * Serbest Bölgeler ve uygulamaları* Türkiye’deki Serbest Bölgeler işlenmektedir.


TIC-210 Dış Ticarette Lojistik ve Uygulamaları

Dış Ticarette Lojistik ; Lojistik Kavramı ve Gelişimi, lojistik Terminolojisi, Türkiye'de Lojistik Sektörünün Görünümü ve Geleceği, İşletmelerde Lojistik Faaliyetler Hizmet Sunumunu Destekleyici unsurlar, Dış Ticarette Dış Kaynak Kullanımı Yolu İle Tedarik Edilen Lojistik Hizmetler gibi konular ele alınmaktadır.


ISL-212 Uluslararası İşletmecilik

Derste, ulusal ve uluslararası işletmeciliğin farklılıkları, uluslararası işletmeciliği önemli hale getiren gelişmeler ile tarihsel açıdan arka planı ve bugünkü anlamını nasıl kazandığı, uluslararası işletmeciliğin çevresini oluşturan faktörler ve dış ticaret teorileri kapsamlı olarak ele alınmaktadır.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel Mesleki Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ISL-105 Genel İşletme 3-0-3 06
HUK-201 Hukuka Giriş 3-0-3 05
TIC-204 Dış Ticaret Mevzuatı 3 8
TIC-205 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 3 8
Uzmanlık-Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
TIC-104 Elektronik Ticaret 3-0-3 05
TIC-106 Lojistik Yönetimi 3-0-3 08
ISL-201 Muhasebe Prensipleri 3-0-3 06
TIC-201 Dış Ticaret İşlemleri 3-0-3 06
ISL-202 Finansal Muhasebe 3-0-3 06
TIC-210 Dış Ticarette Lojistik ve Uygulamaları 3-0-3 06
ISL-212 Uluslararası İşletmecilik 3-0-3 05
Tamamlayıcı Dersler
Ders Kodu Ders Kredi AKTS
ING-101 İngilizce I 4-0-4 05
TRK-101 Türkçe I 2-0-2 02
ING-102 İngilizce II 4-0-4 05
TRK-102 Türkçe II 2-0-2 02
BIL-103 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları 2-2-3 04
MAT-103 Matematik 3-0-3 05
TIC-103 Dış Ticarete Giriş 3-0-3 08
IKT-104 Genel İktisat 3-0-3 06
MAT-104 İstatistik 3-0-3 06
ING-201 İngilizce III 4-0-4 05
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2-0-2 02
ING-202 İngilizce IV 4-0-4 05
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2-0-2 02